Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

    Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
Ongefundeerde kritiek

Het boek Wake Up! - 16 mei 2017...
Reactie op de vele ongefundeerde kritiek van o.a. Prof. dr. Henk Bakker...

De auteurs van het boek Wake Up schreven
een zeer leerzame reactie op de vele ongefundeerde kritiek van drie baptisten, Bakker, Staalduijne en Abrahamse op het boek Wake Up!. Naderhand wilden zij per se niet reageren op vragen van de auteurs. Begin 2015 gaven de drie een interview in het kwartaalblad Soteria. Al lezend merk je hoe vijandig deze drie "evangelische" baptisten zijn tegenover een spoedige komst van de Heer.

Henk Bakker (zie ook het MENU hiernaast) is vaak uit op kwetsen en denigreren. Opvallend is hoe hij vaak in tegenspraak redeneert met zijn eigen overtuiging, als hij maar negatief kan zijn over het boek. Ook is opvallend in de reactie van de Wake-up-schrijvers wat we lezen op pag.10. Daar lezen we een verbazingwekkend verhaal waarin Bakker zijn methode beschrijft om zijn 'gedreven' studenten af te breken en om te vormen tot gemiddelden.
"Veel evangelische studenten moeten veel afleren als ze serieuze theologie willen beoefenen. Ze zijn te sterk gedreven. Dat ademt een sfeer van toewijding, maar is inhoudelijk zwak. Ik leg studenten uit dat je met anderen (o.a. bijbelcommentaren) in gesprek moet gaan. Hoe unieker jouw uitleg, hoe ketterser..."
   (Lees de reactie op pag.10 van de pdf...).

Hoe deze dame en drie heren denken over het gewone christenvolk tonen zij op pag.30. Daar zegt interviewer Tjerk de Reus: "Het grondvlak heeft niet zo’n boodschap aan de serieuze theologie zoals in Soteria wordt beoefend. Men leest liever lekentheologie als Wake Up!."
De uiterst denigrerende aanduiding van het gewone christenvolk als "het grondvlak" dat liever "lekentheologie als Wake Up" leest, wordt gewoon geaccepteerd door Bakker, Staalduijne en Abrahamse, en al helemaal niet door hen weersproken of gecorrigeerd. En ook Soteria laat het gewoon staan. Tekenend voor hun minachting !!
   (Lees de reactie op pag.30 van de pdf...).

Zie ook de recensies (met name nr.17) over het boek Wake Up op www.vergadering.nu


RD - 2 februari 2012
Uit een interview met Mattheüs van der Steen:
Vraag van Klaas van der Zwaag:

De baptistentheoloog Henk Bakker beschuldigt Trin van welvaartsevangelie. Trin zou ”een Jezus die niet bestaat” verkondigen.


„Ongelooflijk, die kritiek. Ik heb het bewuste artikel in cv.koers pas twee maanden na verschijnen gelezen. Je hebt de neiging om dan ook zelf met modder te gooien, maar daarvoor ben ik bewaard gebleven. Ik schrijf duidelijk in mijn boek over de zegeningen van God die bedoeld zijn voor de hulp aan de allerarmsten. De rest van de meeste hoofdstukken gaat over de vraag hoe je je dromen in vervulling kunt zien gaan. De heer Bakker heeft trouwens nooit de moeite genomen mij persoonlijk te interviewen en mijn hart te leren kennen.”
Lees verder...


ND - 4 mei 2009:
"TRIN creëert succes-Jezus die niet bestaat"

Kanttekeningen door Harry Sleijster:
Dr. Henk Bakker
vervolgt na een lange stilte zijn crusade tegen de Evangelische Beweging. In het meinummer van CV-Koers moet deze keer TRIN het ontgelden (zie meer items in het menu). In een verslag in het ND van 4 mei 2009 is te lezen wat hij allemaal tegen TRIN gevonden heeft. Maar al snel wordt duidelijk dat Bakker niet door enige kennis gehinderd wordt en de meest vreemde dingen beweert, dingen waarin TRIN zich absoluut niet zal herkennen. Eigenlijk zijn het gewoon onwaarheden, maar misschien is het ook wel domweg onwetendheid. Want uit niets blijkt dat hij er weet van heeft wat onlangs over TRIN is gepubliceerd (zie de links hieronder). Maar ook lezing van de vele informatie die op www.trin.nl staat, laat toch echt heel andere uitkomsten zien dan wat Bakker beweert.

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Kruis
Om te beginnen lijkt Bakker van mening te zijn dat Jezus nog steeds het kruis draagt. Dat blijkt uit zijn opmerking dat TRIN een eigen Jezus creëert die weinig met de kruisdragende zoon van God van doen heeft. Behalve dat zijn conclusie volkomen onjuist is, blijkt hieruit dat hij dit onderdeel van Jezus' leven dus belangrijker vindt dan de overwinning die Jezus behaald heeft. En nu is dat voor hem reden om elk ander beeld van Jezus, dus bijvoorbeeld als overwinnaar, resoluut af te wijzen, althans als minder belangrijk te beoordelen. Nu kan ik maar moeilijk geloven dat hij dit werkelijk meent, maar het zou kunnen, en zo staat het er. Hoe dan ook, Bakker suggereert dat TRIN maar weinig met het kruis van Jezus te doen heeft. En daar slaat hij de plank toch wel heel erg mis. Zou hij werkelijk niet beter weten?

Kracht
Vervolgens meent Bakker dat christenen die de kracht van God proclameren het aan de stok krijgen met Paulus. Zelfs meent hij dat deze "krachtchristenen", zoals hij hen noemt, "een andere Jezus prediken" en "dat zij zichzelf als superchristenen zien". Wat is deze Doctor toch slecht geïnformeerd. Beide conclusies van Bakker zijn overduidelijk onjuist.
Jezus wordt volgens hem "bij TRIN neergezet als krachtpatser". Nu zullen ze bij TRIN dit woord niet gauw voor Jezus gebruiken, maar goed, daar heeft Bakker toch wel een punt. Jezus heeft immers de overwinning behaald en Hij heeft alle macht. Waauw, wat een krachtpatser (NB: dit zijn mijn woorden, HS). De Bijbel spreekt daar toch vele malen en op vele wijzen over?! Wat is nu eigenlijk Bakker's moeite hiermee? Of kent hij die kracht niet?

Woorden
Bakker doet het ook nog voorkomen dat hij het boek "Durf te dromen" heeft gelezen. Maar zijn citaten geven wel heel erg veel blijk van het tegendeel. Mogelijk heeft hij het boek vluchtig gelezen, zonder te begrijpen wat de schrijver feitelijk zegt. Die zou volgens Bakker "verabsoluteren" dat God wil dat zijn kinderen voorspoed hebben (wat de Bijbel toch feitelijk gewoon zegt). Vreemde conclusies trekt Bakker ook als hij beweert dat het bij TRIN gaat om "imperialistisch denken". Want, zegt Bakker, zij willen "gebiedsuitbreiding" (ook iets wat de Bijbel feitelijk gewoon zegt). Blijkbaar kan hij maar moeilijk kritiekpunten vinden en bedenkt nu een paar termen die de lading gewoon niet dekken.

Bakker besluit met de eigenaardige opmerking dat we niet om meer, of om hogere dingen mogen vragen. Wel jammer is dat hij niet aangeeft wáár dat dan in de Bijbel verboden wordt. 
Ook maakt hij de vreemde tegenstelling, dat je niet je droom, maar wel Jezus mag navolgen (alsof dat verschillende zaken zijn). Zijn deze betogen van hem niet een woordenspel dat voor christenen onder elkaar onwaardig is?! Christenen die christenen op hun woorden proberen te vangen, en hen dan op grond daarvan zelfs op platte wijze beschuldigen en  veroordelen. Is dit niet de reden dat de wereld vaak zo'n afkeer van het christendom heeft?

Lees het ND-verslag... (Meer over het CV-Koers-artikel zie onder)


9 mei 2009 - ND - INGEZONDEN

Van der Steen
Wat de heer Bakker zegt in het  Nederlands Dagblad van 4 mei is nogal selectief. Zowel Jezus als Paulus waren namelijk niet alleen nederige en arme christenen, zij waren inderdaad ook krachtchristenen, zoals Bakker dat noemt. Beide levens stonden in het teken van werken door de kracht van de Heilige Geest.
Bakker speelt de kracht van de Geest en armoede tegen elkaar uit en kiest daarbij voor de armoedevariant. Het is verre van mijn bedoeling om Mattheus van der Steen hiermee op een voetstuk te zetten (dat zou hijzelf ook absoluut niet willen), maar Bakker slaat de plank mis. Mijn indruk is dat hij zich sterk heeft laten leiden door angst voor het charismatische, waarbij de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest zichtbaar en tastbaar wordt. Ik herken dat omdat ik mij persoonlijk hier ook lange tijd door heb laten leiden. De discipelen in de storm op het meer zagen een spook en begonnen te schreeuwen. Heden ten dage zou men al snel roepen: dit is occult! Vanwege het feit dat het bovennatuurlijk was wat er gebeurde en men niet verwacht had dat Jezus zich op deze manier zou openbaren. Veel van het charismatische van deze tijd wordt ook als occult weggezet, maar men heeft niet in de gaten dat God anders wil werken dan wij graag zouden wensen en met ons ratio denken hoe God het zou moeten doen.
Peter Overduin, Capelle a/d IJssel


Wilt u weten of de uitlatingen van Dr. Henk Bakker juist zijn?
  
Lees dan hieronder de recente publicaties over TRIN:

Recente publicaties:

NIEUW: 1-6-2009 - Uitdaging
De hemel op aarde in Zwolle
In een interview met woordvoerder Jop van der Bijl van TRIN reageerde hij op de vraag "Kritiek was er onder meer van Henk Bakker, in het artikel in CV•Koers.":
     "Henk Bakker zou zich moeten schamen. Lariekoek. Er zou een welvaartsevangelie worden gepreekt. Dat is niet waar. Ik ben ontzettend tegen welvaartspredikers. Die zeggen dat je rijk zult worden als je geeft aan een voorganger of aan de kerk. Deze sprekers zijn niet op hun eigen rijkdom gericht." - Lees hier het hele artikel (pdf)...

13 mei 2009 Weblog www.willemouweneel.nl: Misverstanden over TRIN...
Er zijn enkele misverstanden die Henk Bakker in zijn bespreking van TRIN de wereld heeft ingebracht en die ik graag uit de weg zou willen ruimen...
Lees verder...

4 mei 2009 - Friesch Dagblad: Verslag van de TRIN-conferentie "Heaven on Earth"

Foto ND25 april 2009 - ND: Interview met Mattheus van der Steen
Mattheüs van der Steen doet van zich spreken in evangelisch Nederland, met grootschalige bijeenkomsten en een prijswinnend boek. Hij was erg kritisch over de kerken, maar doet nu een ,,bijzondere ontdekking’’: het christelijk erf biedt hem meer ruimte dan hij dacht...
Lees verder...


14 maart 2009
- ND: Kritiek op de Publieksprijs voor het boek "Durf te dromen" + veel reacties...


26 februari 2009
- Reacties van Willem J. Ouweneel op de kritiek na de Indiareis...


14 t/m 24 februari 2009
- Dagelijkse verslagen van de India-reis door Willem Ouweneel reis...

En uiteraard... lees alle duidelijke info op www.trin.nl
   


CV-Koers artikel nu online: CV-Koers...
Bakkers fantastische citaten uit "Durf te dromen":


Prof. dr. Willem J. Ouweneel:

"Al langere tijd 'droom' ik van jongere mannen en vrouwen, die durven dromen van een grote geestelijke doorbraak in ons land, en die ook de moed hebben hun nek uit te steken om die droom gestalte te geven. Mattheus is bij uitstek zo'n dromer en doener. Ik hoop dat vele jongeren en ouderen zich door zijn boek en zijn werk zullen laten inspireren."
Durf te dromen
Mattheus van der Steen
224 pag. € 16,95

Publieksprijs 2009...
Bestel het boek...

mei 2009 - CV-Koers

Uit CV-Koers van mei 2009 neem ik hier een citaat over uit het artikel van Bakker. Het is een bloemlezing uit de eerste 100 bladzijden van het boek "Durf te dromen". Stuk voor stuk zijn het citaten die samen een fantastisch getuigenis vormen van de visie van TRIN en Van der Steen. Maar vreemd genoeg blijkt Bakker deze citaten in een totaal ander 'licht' te zien. Hij noemt het "essentiële punten" waarop hij met Van der Steen van mening verschilt. Oordeel zelf over het volgende citaat uit CV-Koers van mei 2009:

Dr. Henk Bakker schrijft:
"Mattheus van der Steen, oprichter van TRIN en winnaar van de Publieksprijs Christelijk Boek 2009, heeft een uitgesproken mening over Christus en het christelijke leven. Ik verschil op enkele essentiële punten met hem van mening en zal aangeven welke. Van der Steens winnende boek Durf te dromen is een soort van beginselverklaring van de beweging, en ik richt me nu daarop. Eerst enkele citaten.

- ‘Het is Game Over voor religieuze systemen en structuren.’ (p. 10)
- ‘In dit boek zal ik diverse sleutels tot succes behandelen.’ (p. 39)
- ‘Maar hoeveel mensen je ook vertellen dat het je niet zal lukken, als jij in een houding van geloof blijft, als je niet opgeeft en aanspraak blijft maken op Gods gunst en zegeningen op je leven, dan zal God deuren voor je openen en je omstandigheden veranderen!’ (p. 40)
- ‘Het feit is dat jij deel wordt van hun oogst en dat God je onmiddellijk zal zegenen en je gebied zal vergroten.’ (p. 41)
- ‘Als je dit principe van gelijke behandeling en van zaaien en oogsten niet begrijpt en het is geen deel van je christelijke leven, dan geloof ik dat je nooit volledig Gods zegen zult kunnen ervaren.’ (p. 42)
- ‘Op een keer gaf ik mijn laatste 100 euro weg en drie maanden later vond ik een enveloppe in mijn brievenbus met 250 euro erin.’ (p. 44)
- ‘Gods wil voor je leven is dat je succesvol wordt, gelukkig bent.’ (p. 53)
- ‘Alles wat ik onderneem, zal gelukken (Psalm 1).’ (p. 57)
- ‘Wanneer jij het onzichtbare ziet, zal God het onmogelijke doen!’ (p. 57)
- ‘Als jij je droom uitleeft en de wil van God doet, betekent dit dat je succesvol zult zijn. Het woord succes klinkt je misschien werelds in de oren, maar nee, het is een Bijbels principe. Een ander woord voor succes is voorspoed. God wil dat je voorspoedig bent. Hoe word je voorspoedig? Hoe kun je een leven leiden dat succesvol is? We leven tenslotte maar één keer op deze aarde voordat we worden opgenomen om voor eeuwig bij God te mogen wonen. We moeten er hier het beste van maken. God wil het beste voor iedereen.’ (p. 59)
- ‘God wil niets liever dan ons mensen zegenen. Hij wil dat het ons goed gaat in alle aspecten van ons leven, zowel geestelijk als materieel. Hij wil ons Zijn rijkdommen geven om Zijn Koninkrijk te bouwen en uit te breiden. Dus rijkdom hoort bij God en Vader God wil die rijkdommen aan Zijn kinderen geven om Hem daarmee te eren.’ (p. 95)
- ‘In de rechterhand van Wijsheid (dat is Jezus Christus …) is een lang leven, met andere woorden gezondheid en lichamelijke kracht.’ (p. 95)
- ‘In Nederland heerst onder christenen nog zo vaak de geest van armoede. Er zijn christenen die alleen maar tweedehands spullen hebben, alles ziet er goedkoop en sober uit. En zeker bij zendelingen zie je deze geest van armoede; zij lopen soms rond in tweedehands vodden, rijden in oude autootjes, zitten op doorgezakte banken en verplaatsen zich op doorgeroeste fietsen. Ik geloof dat God betere plannen heeft voor Zijn zonen en dochters.’ (p. 96)"

Tot zover het citaat uit CV-Koers

Antichristelijk en vrijzinnig
Vervolgens kun je in veel neerbuigende en denigrerende termen lezen hoe Bakker dit alles in de door hem gewenste richting buigt en van alles invult wat door Van der Steen niet geschreven is.


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua