Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
GOD IS OOK BITTER EN ZUUR

ND - 10 februari 2007:
Geloven: eerst zoet, dan zuur
van onze redactie kerk 
DALFSEN - Geloven in God; Jezus volgen. Dat is niet alleen een zoete smaak, dat kan ook zuur en bitter zijn. ,,Durven we God ook om het zure te vragen?'', vraagt dr. Henk Bakker zich af.
Meer lezen...

Kanttekening
Is God zuur en bitter??
     En moeten we God om zure en bittere dingen vragen?
Volgens Dr. Henk Bakker "hoort ook het bittere en het zure bij God". Bakker sprak over "het smaken van God" en hij meent dat God ook een bittere en zure kant heeft. "We kennen God maar ten dele als we die kant van hem overslaan", meent hij. Let op: Bakker meent zelfs dat we Hem erom moeten vragen.
Echter... de Bijbel ondersteunt zulke ongelooflijk ongeloofwaardige kreten niet. 
Wat zegt de Bijbel:
   
Ps 34:9 - Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is...
    Jak 3:11 - Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? 
    Gal 5:9 en 1Kor 5:6: Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.


ND - 26 oktober 2006
Spannende kerkdiensten

Kanttekeningen
In het ND van 26-10-2006 vinden we opnieuw een vreemd taalgebruik. Heel verrassend is het nu omgekeerd, want Bakker meent nu dat we in de kerk juist Jip en Janneke-taal moeten gaan gebruiken. Bakker houdt in het artikel een pleidooi voor "Spannende kerkdiensten". Hij pleit er voor dat we "met de Woordverkondiging niet over de hoofden heen te spreken, maar ieder zoveel mogelijk in Jip en Janneke-taal van de Here Jezus te vertellen." Dit met een beroep op Tertullianus.

Ja, je kunt erop wachten, want nu komen er natuurlijk reacties los. In een 'ingezonden' in  het ND van 31-10-2006 lezen we dat het mooi is gelovigen en ongelovigen in gewone taal aan te spreken, maar dat het onjuist is gewone taal aan Jip- en Janneketaal gelijk te stellen. Want dat is simplistisch. En dan voelen de hoorders zich niet serieus genomen. En dat schept onnodig afstand. 

Verrassend is dat in alle publicaties van Bakker over de Evangelischen juist hun vermeende makkelijke en oppervlakkige instelling met scherpe woorden bekritiseerd wordt. Zie bv. 'Oogst-Visie' en 'CV-Koers'. Maar dat wat hen daar verweten werd, is nu plotseling te verkiezen: preken in Jip- en Janneketaal.

Maar verder lezend blijkt dat het Bakker gaat om de mensen die theater en spelen bezoeken. Inderdaad jammer, al die evangelischen die hun vertier vaak zoeken in film en voetbal kijken. En OK, die evangelischen zijn er inderdaad, maar het is wel de vraag of Jip- en Janneketaal dan helpt.

In het vervolg van Bakker's artikel is van zijn Jip- en Janneketaal niets meer te lezen. Wel serieuze en harde taal, want Bakker meent mét Tertullianus te moeten stellen: "...christenen hebben niets buiten de kerkmuren te zoeken. Binnen de kerkmuren is genoeg sensatie te vinden, zoals demonen uitwerpen, genezingen te verrichten, openbaringen te zoeken", enz.

Bakker vindt dit zelf wel een beetje bizar, maar ook vindt hij dat dit wel Tertullianus op zijn best is. Maar... zou Bakker teruggekomen zijn op zijn zeer kritische uitlatingen over wonderen en genezingen?


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua