Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
CENTREREND GEBED

De critici  - Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

De nieuwe Nieuwsbulletins van Geelhoed
Sinds 9-4-2005

Studie over het 'Centrerend gebed'

Kanttekeningen door Harry Sleijster
Het bericht dat Ary Geelhoed en sommige anderen over Rick Warren en het 'Centrerend gebed' verspreiden is een klassiek voorbeeld van laster en hoe men dat opzet; én hoe men het zonder bewijsvoering overdraagt op anderen. Zonder enig bewijs wordt bij voorbaat van allerlei leringen van anderen in de boodschap van Rick Warren ingelezen. En let op hoe er vervolgens geredeneerd en gemanipuleerd wordt...

In het Nieuwsbulletin wordt een studie genoemd over Centrerend Gebed. Ook hier is het weer dezelfde redeneertrant, n.l.: neem een detail, en lees er vervolgens van alles van anderen in. Het blijft bij veel redeneren en concluderen, wat vervolgens als bewijs gepresenteerd wordt. Dit is uiteraard een bijzonder kwalijk methode. Er wordt de indruk gewekt dat er veel onderzoek gedaan is, maar dat gebeurt niet echt. Er omheen wordt weliswaar van alles onderzocht en erbij gesleept, maar dat is alleen om een bepaald vooropgezet doel te bereiken.

Ik kan wel meegaan met een gedeeltelijke veroordeling van het zgn. Contemplative Gebed. Want bidden hoeft natuurlijk beslist niet op de daarin beschreven manier. Maar wat er allemaal van gemaakt wordt, is absoluut een zeer vergezocht en een overdreven verhaal. Let maar eens op, de conclusies en verbindingen die zo simpel worden gelegd, hebben niets van een bewijs.

Men citeert simpel iets van een website ('Contemplative outreach') en vervolgens redeneert men alsof Rick Warren het hiermee eens is. En er wordt direct al gesteld "dat Rick Warren -en anderen- deze occulte 'gebedsmethode' promoot". De verbinding die vervolgens zonder enige aanleiding gelegd wordt met Maitreya en Yoga, is ronduit lasterlijk. Hier worden verbanden gelegd op grond van een klein stukje uit zijn verband gerukte tekst, waarbij dan ook nog kreten als oosters-occult vallen. En vervolgens worden hieruit ook weer simpelweg allerlei onredelijke conclusies getrokken. Echt verbazingwekkend.

Op Rick Warren's website is ergens in een zinnetje te lezen waarbij de naam van Jezus wordt afgewisseld met het opnoemen van je problemen. Dat wordt in deze studie een New-Age methode genoemd, alleen omdat de ademhaling daarbij betrokken wordt. Vervolgens worden dan nog allerlei New-Age meditatietechnieken beschreven op een manier alsof al bewezen is dat het daar bij Warren ook over gaat. Want dát is natuurlijk helemaal niet het geval. Redeneren is hier tot een kunst verheven. Zo kun je echt alles in een kwaad daglicht stellen. Dit kan echt niet!

En natuurlijk wordt in die studie ter 'ondersteuning' weer Geelhoed genoemd, die door zijn obsessief zoeken naar fouten in evangelisch en charismatisch Nederland volledig verzand blijkt te zijn in negatief en verzuurd geschrijf, wat dan ook nog vaak uitmondt in kwaadspreken en zelfs lasteren....


Een artikel uit Uitdaging - november 2006

'Contemplatief christendom overspoelt Nederland'.

MIDDELBURG De vloedgolf van het contemplatief christendom heeft Nederland bereikt. Dat beweert christenpublicist Ary Geelhoed in zijn jongste nieuwsbulletin. 'Het komt als een tsunami op ons afrollen. U gaat het tegenkomen!'.

Ary Geelhoed is lid van de Vergadering der Gelovigen in Middelburg en verspreidt maandelijks nieuwsbulletins over ontwikkelingen in christelijk Nederland. In zijn jongste bulletin waarschuwt hij voor het contemplatieve of meditatieve christendom, dat 'steeds meer terrein wint in evangelisch Nederland'.

In het contemplatief christendom staat de ervaring met God centraal. Uitingen van contemplatief christendom die in evangelisch Nederland opduiken, zijn volgens Geelhoed meditatie, het repetitief gebed (het herhalen van een kort gebed), bidden bij iconen en visualisatie van bijvoorbeeld Jezus' gezicht tijdens een gebed.
Gemene deler is, aldus Geelhoed, dat de ervaring op de eerste plaats staat. En daar wringt volgens hem de schoen. "De Bijbel roept op tot gehoorzaamheid en geloof. Als gevolg daarvan kunnen we God ervaren, maar dat moet je nooit omdraaien. Geloof begint niet bij het zoeken naar een ervaring. De contemplatieve leer maakt van een christelijk leven een techniek om God te leren kennen. Maar christelijk leven draait niet om techniek, maar om relatie.”

Geelhoed ageert nadrukkelijk tegen de schrijver Jos Douma (vrijgemaakt gereformeerd predikant) die veel schrijft over meditatief christendom. Ook in evangelisch Nederland is Douma een veelgelezen schrijver. Geelhoed: "Douma propageert het regelmatig herhalen van een gebed. Of je wilt of niet: zo'n gebed gaat werken als een mantra, een techniek om je ziel leeg te maken. De Bijbel spreekt niet van technieken, maar van het aanroepen van Gods naam. Daar geeft God antwoord op. De kracht komt van God, niet van het gebed op zichzelf."

Daarnaast verbaast het Geelhoed dat de boeken van schrijver Henri Nouwen (rooms katholiek priester, in 1996 overleden) in evangelische boekhandels verkrijgbaar zijn en tijdens evangelische samenkomsten niet zelden worden aangeprezen. "Nouwen prijst de Dalai Lama als voorbeeld aan. De Dalai Lama is een boeddhist. Het lama boeddhisme is een zeer occulte beweging. De Dalai Lama erkent Jezus niet als de eeuwige God die op een bepaald moment in de tijd ook mens werd. Als je dat ontkent dan word je bezield door de geest van de antichrist.”

Al deze ontwikkelingen maken volgens Geelhoed onderdeel uit van een nieuwe stroming binnen evangelisch Nederland: de emerging church. Deze verschilt op een aantal gebieden van het 'marketing christendom' (volgens Geelhoed vertegenwoordigd door Rick Warren, die overigens ook contemplatief christendom zou propageren).

"Het marketing christendom is meer gericht op de generatie van de babyboomers", schrijft Geelhoed. "Die willen entertainment, gemak, psychopraatjes. Er komt nu een generatie die zich daartegen begint af te zetten. De moderne jeugd is geobsedeerd door mysterie, het geheimzinnige, het occulte. Boeken over deze zaken zijn beststellers. Dit zijn juist elementen die door het marketingchristendom vaak uit de gemeente zijn verwijderd. De emerging church wil het mysterie terug. Daarom vindt het contemplatieve grote ingang."

Volgens Cees van der Laan, bijzonder hoogleraar pentecostalisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is er niet of nauwelijks sprake van een contemplatieve tsunami. "Ik heb daar geen aanwijzingen voor." Bovendien ziet Van der Laan contemplatie niet per definitie als iets negatiefs. "Contemplatie gebruik ik vooral in positieve zin. Voor mij is contemplatie het nader komen tot God. In stilte en overdenking. Ik vind het geen probleem als tijdens diensten meer ruimte is voor stilte. Mensen voelen zich ongemakkelijk bij de stilte, maar juist in stilte kan God tot je spreken."

Ik heb het niet zo op doemdenken", vervolgt hij. "Een nieuwe ontwikkeling wil ik niet al bij voorbaat in een kwaad daglicht stellen. Als ik ergens kritiek op lever, moet ik daar wel indicaties voor hebben. Bij de vermeende contemplatieve stortvloed heb ik die niet." De redenering van Geelhoed dat ervaring te veel op de voorgrond komt begrijpt Van der Laan wel. Toch staat hij minder sceptisch tegenover ervaringen. "Een ervaring of gevoel kan heel waardevol zijn. Gevoel hoort net zo goed bij het geloof als verstand. Stilte en contemplatie kunnen een heel positieve uitwerking hebben op je geloof, mits je het goed gebruikt en er goed leiding aan wordt gegeven."

Dat sommige gebruiken ook in andere religies voorkomen, betekent voor Van der Laan niet automatisch dat deze gebruiken verkeerd zijn. "Met sommige religieuze gebruiken kun je niets. Maar andere kun je zowel goed als slecht gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor meditatie. Als meditatie inhoudt dat je in stilte naar God zoekt, kan dit zeker bijdragen aan de verdieping van je geloof."Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua