Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
   - Shack / Uitnodiging
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Goedbericht.nl - Hetbestenieuws.nl - Inperspectief.com
Alverzoening rukt op  - door Harry Sleijster
1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Inleiding
Alverzoening rukt op in de Evangelische beweging. Ook daar wordt men meegesleept door het 'tolerantiedenken' van deze tijd. De makers van de hierboven genoemde websites zijn Wim Hoogendijk, André Piet en Wim Janse. Zij zijn vooral aanhangers en verdedigers van het idee dat werkelijk alle mensen zalig worden. En ook dat eeuwig niet eeuwig is, en eeuwige straf dus ook niet eeuwig is. Uiteraard is dit wel goedbedoeld, maar de vraag waar het om gaat is of de Bijbel dit leert. En dan is het antwoord: nee. Het grootste probleem dat deze mensen hebben is dat zij niet kunnen geloven in een God die mensen eeuwig laat lijden. Dus gaat men op zoek in de Bijbel naar teksten die dit on-geloof ondersteunen. Lees hun publicaties en u zult zien dat deze volgorde vaak letterlijk door hen wordt toegegeven. Nu is het zo dat er best wel enkele teksten zijn die deze leer lijken te ondersteunen, maar dat gebeurt dan doordat er vage en eenzijdige uitleggingen bij gegeven worden en teksten die anders leren buiten beschouwing gelaten worden.
 
Ondertussen (april 2013) is Bart Repko erbij gekomen met zijn boek 'Kom niet aan de hel', dat dezelfde mankementen vertoont. Lees mijn recensie hier...
 

Weerleggingen
De alverzoeningsleer is reeds grondig weerlegd:

1. Willem Ouweneel schreef het boek "Alverzoening".
De eerste helft is online te lezen op de website van J.G. Fijnvandraat onder de titel "Alverzoening is een dwaalleer" > klik hier...
  - De Duitse pdf-versie van het boek is hier gratis te lezen: 
  - Lees ook deze boekrecensies over dit boek...

2. J.G. Fijnvandraat schreef enkele artikelen:
- De alverzoeningsleer van Eben Haëzer... (en dat is dus ook dezelfde leer van Wim
  Hoogendijk, André Piet, Wim Janse)
- Leert 1Tm.2:4 alverzoening?...
- Alverzoening is een dwaalleer...

3. Harry Sleijster schreef een artikel over de bijbelse verzoening:
- Verzoening... (een studie over de tweeërlei verzoening (Gr.: hilasmos en katallage)

4. A. Symank schreef een diepgaand boek over Alverzoening, de leer waarin hij van jongsaf aan opgegroeid was. Hij verwerpt de leer vooral vanwege de wijze van uitleg, namelijk het niet met elkaar in verband brengen van teksten, wanneer details en woorden worden uitgelegd door te vragen wat de betekenis kan zijn, maar het verband niet in rekening gebracht wordt.
Ook noemt hij het veelvuldig opvoeren van Gods liefde, waarbij het kruis tot bewijs voor alverzoening wordt, zonder antwoord te geven op wat Gods gerechtigheid dan betekent. Dan wordt gezwegen of het wordt verzwegen. Of er volgen verkeerde en verdraaiende interpretaties van duidelijke bijbelteksten.
Ook wordt altijd de vraag gesteld naar mensen die nooit Gods boodschap gehoord hebben en zich nooit konden bekeren. Maar dat is echt zo'n menselijke vraag die God zelf t.z.t. wel zal beantwoorden. 
Worden alle mensen gered?
Lees hier een recensie over het doorwrochte werk van A. Symank...


Helaas moet gezegd worden dat uit de argumentaties die alverzoeners gebruiken (zie ook hieronder) in het geheel niet blijkt dat zij deze grondige weerleggingen gelezen hebben.NIEUW: 6e weerlegging
8 maart 2017 - James De Young
Biografie... - Burning down the Shack

Alverzoening in de The Shack (boek en film)
Hoe een "christelijke" bestseller zijn miljoenen verslaat

Een mooi boek en een mooie film... maar let op !!

Luister naar dit interview: Rick Wiles interviewt James De Young, de schrijver van het boek dat The Shack analyseert. Lees verder...NIEUW: 5e weerlegging
5 oktober 2016 - Piet Guijt - De Alverzoening van André Piet

Piet Guijt schreef in twee artikelen over de vaak absurde antwoorden die André Piet gaf op 45 vragen:
http://bijbel.startpagina.nl/forum/topic/389472/argumenten-tegen-alverzoening-allang-weerlegd
 

Lees 1. Afrekenen met de dwalingen van de alverzoeningsleer
    In dit artikel worden de 45 misleidende antwoorden van André Piet kritisch besproken en weerlegd.
    Ook de vragen en de inhoud van de antwoorden zijn in dit artikel opgenomen. Ontdek hoe verbijsterend en geraffineerd en onzinnig de antwoorden van AP vaak zijn. Het artikel is een diepgaande studie geworden die alle details van de Alverzoeningsleer behandelt.

Lees 2. Alverzoeningsleer: een zeer geraffineerde misleiding...
    Het tweede artikel is een leerzaam overzicht van de hele leer.
    Uit de inleiding: "Ook al is er veel over alverzoening geschreven, een en ander was aanleiding om mij gaan te verdiepen in dit zware en heikele onderwerp. Net als bij het lezen over Mormonisme (Promise 2004, nr. 4), ben ik ook nu bij het lezen over de alverzoeningsleer van de ene in de andere verbazing (om niet te zeggen: verbijstering) gevallen vanwege het geweld wat men de Schrift moet aandoen om de alverzoeningsleer maar te kunnen blijven verdedigen.3 januari 2012 - Ger de Koning - Verzoening - Dwaling & Dwaalleer
 - Nieuw boek. Gratis te lezen als pdf: http://www.oudesporen.nl/Download/OS1796.pdf

Verzoening, hieronder een kort fragment:

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Blz. 33/34:
Hij zei dat een God die mensen eindeloos pijnigt, voor hem niet bestaat.
Hier zien we het werkelijke argument. Het is een emotioneel argument. De alverzoener wil gewoon niet geloven dat God dat doet. Vanuit die houding worden alle Schriftplaatsen die over de eeuwige, eindeloze straf gaan, zo omgevormd dat de alverzoener die kan aanvaarden in zijn idee over hoe God volgens hem moet zijn.
Hij zei dat hij de Schrift had onderzocht en had gezien dat ‘eeuwig’ niet ‘eeuwig’ kan betekenen in de zin van zonder einde, maar dat het een tijdperk inhoudt. Als ‘bewijstekst’ voerde hij aan: “Niet voor eeuwig handhaaft Hij [Zijn toorn]” (Ps 103:9). Inderdaad, zo luidde mijn commentaar, Gods toorn blijft niet eeuwig op wie met berouw tot Hem is gegaan. En over zo iemand gaat het in Psalm 103! 

Blz. 40:
Ondanks dat een laatste poging. U voert Psalm 103:8-9 aan:
Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij [Zijn toorn]. 
Dan zegt u tegen mij: ‘Als u aan ‘eindeloos’ vasthoudt, gelooft u deze plaats niet.’ Ik zeg u dat ik met mijn hele hart geloof wat deze tekst zegt.
De psalmist David looft de HEERE voor de vergeving van zijn zonden.
Hij is zich ervan bewust dat zijn ongerechtigheden vergeven zijn. Hij weet dat zijn leven verlost is van het graf. Hij ervaart dat God vanwege de vergeving niet eeuwig toornt. Hij is bevrijd van deze toorn, die ieder treft die onboetvaardig is. Zal ook ik, die mag geloven dat Christus voor mij de toorn van God heeft gedragen, God daarvoor niet eeuwig prijzen?
Ziet u, in Psalm 103 spreekt een mens die berouw heeft getoond en boete heeft gedaan en zich de vergeving bewust is. Dat zegt geen onbekeerd mens en dat zal in de eeuwigheid geen mens zeggen die zich op aarde niet heeft bekeerd. Op aarde moet bekering gebeuren en op aarde moeten zonden worden vergeven en niet in het hiernamaals. Hetzelfde geldt voor Jesaja 57:15-16 waarmee u mij tot slot groet. Wat God daar zegt, zegt Hij met betrekking tot de boetvaardige, verbrijzelde zondaar en niet in het algemeen van alle mensen en zeker niet van mensen in de hel. Mensen in de hel kunnen niet naar de plaats van zegen oversteken (Lk 16:26).
De zaak waarom het gaat, is deze: Om de Schrift juist te verstaan, moet men erop letten in welke samenhang iets wordt gezegd, wie iets zegt of tot wie iets wordt gezegd. Anders komt men tot verkeerde conclusies en zelfs tot dwaalleer zoals in dit geval. Ik bid dat u zult inzien dat u een dwaalleer verdedigt.

[ Over het eerste deel van dit boekje ben ik niet zo te spreken. Dat bestrijdt namelijk de "algemene verzoening", maar zonder rekening te houden met de echt relevante argumenten zoals genoemd in: http://www.vergadering.nu/brlist/verzoening.htm ]
 29 januari 2011 - AndriesRadio - Jan Hoek en Wim Hoogendijk

Is de hel eeuwig en eindeloos , of zullen uiteindelijk door het oordeel heen, alle mensen gered worden? Ds. Jan Bonda schreef in 1993 het boek "Het ene doel van God", waarin hij het laatste betoogt. Het boek is heruitgegeven door de stichting "In perspectief". In AndriesRadio een gesprek over de eeuwigheid van de hel tussen Wim Hoogendijk van deze stichting en dr. Jan Hoek, mede auteur van "Hemel en hel".

Kanttekeningen door Harry Sleijster:
In het radioprogramma kwam er exegetisch gezien helaas weinig uit.
Wim Hoogendijk stelt voortdurend bepaalde uitleggingen als feit, welke hij juist zou moeten bewijzen. Hij zit volkomen vast in zijn eigen theologische gedachtegoed. Dat werd ook nog hardop gezegd. Uitgaan van je eigen stellingen heeft als effect dat de ander er voortdurend in wil springen, omdat de vooronderstellingen niet deugen.

Zo bijvoorbeeld het feit dat er in de hel verschil in straf zal zijn. Dit voert Hoogendijk aan als argument dat er dus ook wel géén straf kan zijn. Ja, zo bewijst men niets, maar gist men maar wat. 
Of zijn stelling dat een oneindige hel, met een tweede kans dus, een appèl zou zijn om zich te bekeren, i.p.v. in te zien dat mensen dan juist gaan denken dat ze dan later nog wel een tweede kans zullen krijgen.
Dit soort non-argumenten hoor je bij Hoogendijk aan de lopende band. 

Hij tracht gevoelsmatig in te spelen op het denken van de mensen. Bijv.: "een tandartsbezoek kan 'eeuwig' duren", dus...?? Wat zou overdrijving in ons taalgebruik kunnen bewijzen? Dit is Hoogendijks logica.
Ook heeft hij historische argumenten, want er zijn in de oude kerk ook theologen geweest die de eindeloosheid van de hel betwijfelden. Maar wat zegt dat? Daar staan immers vele anderen tegenover. En niet in de laatste plaats de Bijbel zelf.

Als hem aan het eind van het programma gevraagd wordt concrete bijbel-argumenten te noemen, blijkt weer hoe schriftuurlijk zwak zijn betoog is, want hij pikt er weer enkele teksten uit die in feite niets in zijn richting bewijzen, omdat ze ook heel goed anders verklaard kunnen worden, dus zonder tot alverzoening te hoeven komen.

Bijvoorbeeld Ezech.16, Sodom zal hersteld worden. Dit herstel heeft volgens hem niet betrekking op een aards herstel, namelijk 'gewoon' in de geschiedenis, evt. toekomstig, maar het slaat volgens hem op de oneindige hel. Tja, zo kun je echt van alles menen te 'bewijzen'.

4 februari 2011
Vage uitspraken
Op CIP werd het programma gemeld:
www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20611

Daar gaf ik als mijn reactie:
Het is opmerkelijk dat Hoogendijk eigenlijk geen bijbelse gegevens aanvoert. Het is meer van "ik zie..." en "ik geloof niet..." of: "De hel is een proces... De hel is een uiting van Gods liefde... Eeuwig is niet eeuwig..." Veel vage uitspraken om de duidelijke oordelen die in de Bijbel staan uit te wissen of goed te praten. Als het gaat om straf, volgt er bij hem een vaag verhaal over God die van alles toch niet kan doen, want Gods doel is iedereen in de hemel te krijgen. Wanhopig klinkt het haast: "Er kan geen eeuwige hel bestaan..." 
-
Aan de ene kant is het geweldig dat Hoogendijk zoveel liefde voor satan en zijn engelen heeft en ook voor mensen als Hitler en Stalin enz. dat hij ze in de hemel wil hebben, maar aan de andere kant is het ook zo geweldig naïef om daarvoor zoveel duidelijke bijbelteksten te willen verdraaien.
Meer over de lange strijd van Hoogendijk op www.dossiers.tk/alverzoening.htm waaruit ook wel blijkt dat alverzoening een olievlek van dwalingen is.Juni 2008 - Uitdaging
Knevel - Bestaat de hel? 
' En zo ja, is hij eeuwig? Of zijn de inwoners daar eeuwig? Wat een vraag. Maar wel een vraag die in toenemende mate in christelijk Nederland gesteld wordt. En dat kan ik goed begrijpen. De idee dat je kinderen, of klein kinderen, of broer, of goede vriend, of die lieve, zachtaardige, behulpzame buurvrouw, voor eeuwig gemarteld zullen worden is letterlijk gekmakend. En aangezien niet alle christenen gek zijn, vraag ik me af wat er nog van geloofd wordt. Het is opvallend dat vooraanstaande evangelische theologen wereldwijd steeds meer vraagtekens zetten bij de hel, of bij de eeuwigheid van de hel, of bij het definitieve karakter. Tweede kans misschien? Of de vernietiging van de ongelovigen opdat ze niet eeuwig wenen en knersen? Voor velen is het bestaan van de hel een afhaakmoment geweest (Darwin, Den Uyl). Daarom is zorgvuldige exegese nodig. Opdat we ons niet vergissen: voor eeuwig.16 augustus 2008 - ND
Hoogendijk op Xnoizz Flevo Festival
'Bij evangelischen neemt geloof in alverzoening toe' ...
Wim Hoogendijk zag zijn kans schoon op het Xnoizz Flevo Festival in Bussloo.

Uit het ND-bericht: Hoogendijk wees er gisteren in een tent vol jongeren op dat er in de Bijbel teksten voorkomen die suggereren dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan, maar ook passages die erop wijzen dat het uiteindelijk met iedereen goed komt. ,,Spreekt de Bijbel zichzelf dan tegen? Nee dat geloof ik niet'', aldus Hoogendijk.
De Bijbel wordt echter wel vaak verkeerd uitgelegd, vindt hij. Zo komen er volgens hem in de grondtekst verschillende woorden voor die in het Nederlands met 'eeuwig' worden vertaald, maar die in feite slaan op een periode die wel een einde kent. ,,'Eeuwig oordeel' betekent dus niet 'voor altijd', maar heeft een tijdelijk karakter.''...

Een samenvatting van Wim Hoogendijks uitspraken:
- Volgens Hoogendijk is de hel niet een plaats waar mensen voor eeuwig gestraft worden.
- Hij suggereert (ten onrechte c.q. voorbarig) dat Knevel ook aan zijn kant staat.
- De Bijbel suggereert(!?) volgens Hoogendijk dat er mensen voor eeuwig verloren gaan.
- Hoogendijk suggereert dat er passages in de Bijbel staan dat het met iedereen goed komt.
- De Bijbel wordt verkeerd uitgelegd (door iedereen dus eigenlijk, behalve door de alverzoeners).
- Eeuwig leven is eeuwig, eeuwig oordeel niet.
- God wil dat alle mensen behouden worden, dus dat móet gebeuren.
- God is een zondaar als er mensen verloren gaan.
- Jezus is de weg... maar ook zonder geloof word je ook gered.
- De hel is geen plaats van oordeel maar van loutering.
- Hoogendijk zit in een kerk waar bijna niemand gelooft wat hij leert, maar hij zegt: 'het worden er meer'...  [dat zal best, want het is een aantrekkelijke menselijke gedachte, maar de vraag is: leert de Bijbel dat?]
- Volgens hem gaan in Amerika ook leiders op deze lijn zitten [alsof dat gewicht toevoegt].
- Zijn leer geeft hem lucht [alsof dat een norm voor Bijbeluitleg is]
- Het is volgens hem 'angstgeloof' als je over de hel en een eeuwige straf praat. Daardoor zouden wij allemaal gehoorzame, maar geen liefdevolle gelovigen zijn...

Aldus volgens Wim Hoogendijk. 
Lees meer over de vele inconsequente en verdraaide redeneringen van Hoogendijk hieronder bij punt 3 en 4...


19 augustus 2008 - ND
Tegenreacties in het ND:
"Hartepijn vanwege de eeuwige straf"...

   (...) Spreker en docent dr. Willem Ouweneel ziet de uitspraken van Hoogendijk en een recente column van EO-coryfee Andries Knevel in het evangelische blad Uitdaging over de vraag of de hel bestaat als ,,een postmodern verschijnsel''. Daarbij is de redenering "ik kan mij niet voorstellen dat...'" doorgaans maatgevend, aldus Ouweneel. ,,Dat geldt tegenwoordig niet alleen voor de eeuwige bestemming van ongelovigen, maar ook voor de vrouw in het ambt en een heleboel andere onderwerpen. De redeneertrant weerspiegelt een bepaalde tijdgeest. Het grote gevaar is dat de Schrift er niet meer toe doet. Hoewel diegenen die deze redenering volgen er altijd wel Bijbelteksten bij weten te vinden.'' 
Sommige christenen zijn doorgeslagen in de liefde van God, vult Jongboom aan. ,,Dan geldt: God is zo lief, dit zal Hij wel niet doen.'' 
 (...)
Ouweneel - die in 1995 het boek 'Alverzoening besproken en weerlegd' publiceerde - geeft nog steeds ,,het traditionele antwoord'' op de vraag naar de eeuwige bestemming van ongelovigen. ,,Zij gaan volgens Matteüs 25 naar het eeuwige vuur. Dat wil niet zeggen dat dit antwoord ook het meest juiste is. Je moet erop studeren. Ik ben met een dogmatische reeks bezig waarin dit onderwerp ook aan de orde komt. Daarvoor wil ik gewoon degelijk Schriftonderzoek doen naar dit onderwerp.''
Lees meer...


Een ND-artikel: Hoogendijk gaat naar de hel - in de EH...

27 augustus 2008
-
Hoogendijk zoekt platformen

Kanttekeningen

God straft in liefde
 

God straft en ook alverzoeners zijn duidelijk van mening dat God dat in liefde doet. Dan is de vraag alleen: waarom zou de ene straf wel in liefde zijn en de andere straf niet. Maar zijn strenge straffen niet en minder strenge wel in liefde? In het Oude Testament lezen we van verschrikkelijke straffen. Voor ons is daar soms echt geen greintje liefde in te herkennen. Maar dat hoeven wij ook niet te beoordelen. Wij moeten het gewoon aannemen. Wij hebben echter de neiging Gods toorn tegenover zijn liefde te zetten. Maar wij moeten ze beide laten bestaan. Straffen uit liefde is helemaal geen onjuist fenomeen. Ons probleem is dat we een van beide willen elimineren. Of God is geen liefde als Hij dit of dat doet, of hij hoort de ergste straffen niet uit te voeren als Hij liefde is.

Onbegrijpelijk erg, maar waar
Alverzoeners vinden het dus wel 'normaal' dat God straft, maar de mate waarin, dat is het probleem. Is het dan in feite niet zo dat een deel van de Bijbel buiten hun blikveld is komen te liggen? Want wat vinden zij van een God die zo'n verschrikkelijke straf bedenkt als de 'poel van vuur'? Niet eenvoudig vernietiging of zo, nee, pijniging, eeuwen lang. In Openbaring 20 worden mensen duizend jaar lang, en nog veel langer, door Hem in een poel van vuur opgesloten en laat Hij hen branden. Liefde? Dit is niet te begrijpen. Gaan we het dan maar ontkennen? Of gaan we daardoor begrijpen hoe erg zonde in Gods ogen is en dat het ook onbegrijpelijke liefde is dat Hij Jezus gaf, ook weer in zo'n onbegrijpelijk oordeel?!
Laten we niet al te simpel doen over liefde en oordeel, maar Gods woord op het punt van oordeel serieus nemen. Het tegenover elkaar stellen van Gods toorn en liefde is niet op te lossen door een menselijke uitvlucht als de alverzoeningsleer, die slechts valse hoop geeft.
HS

Kanttekeningen door Harry Sleijster:       Wim Hoogendijk vindt het wel humoristisch om af te dalen naar de hel. Want daar, in het EH-gebouw, wil hij zijn standpunt verder promoten. Hoogendijk wist al te vertellen dat veel evangelischen ook in Alverzoening gaan geloven, en ook weet hij dat "het debat in christelijk Nederland veel heeft losgemaakt". Hoewel beide statements nogal zelfbedacht en twijfelachtig overkomen, zou het misschien best wel waar kunnen zijn. Vooral die laatste, daar kunnen we wel blij mee zijn, want als dit soort grove dwalingen via de EO/Xnoizz en nu ook via de EH als evangelie verkondigd en gepromoot mogen worden, is het te hopen dat het echt wat los gaat maken.

       Hoogendijk brengt dit dus zelf in het nieuws, via zijn eigen website "In Perspectief", waar behalve Alverzoening nog veel meer dwalingen te lezen zijn - inclusief grove uitspraken over verzoening (zie onder). Tot nu toe bracht hij zijn leer naar buiten alleen via zijn weblog en zijn website, en door 'besloten' bijeenkomsten. Maar hij had het vorig jaar op zijn site al aangekondigd: "De wereld gaat op zijn kop".

        Ook nu weer geeft Hoogendijk duidelijk zijn voornaamste motief aan, en dat is: zijn worsteling ermee. Of met andere woorden: je worstelt met wat de Bijbel over de hel zegt en je gaat op zoek naar tegenargumenten. Dat die niet of nauwelijks uit de Bijbel komen wordt snel duidelijk als je ze leest.
 
 
Lees hier het ND-artikel: Hoogendijk gaat naar de hel - in de EH...


29 augustus 2008 - Wim Hoogendijk reageert in het Nederlands Dagblad:
"Eeuwige straf is geen eindstation"

In het ND van 29-8-2008 heeft Wim Hoogendijk in een "ingezonden" ("Vrijplaats") een aantal uitspraken van zijn 'opponenten' genomen en van toch wel heel erg doorzichtige antwoorden voorzien. Maar met populaire reacties doe je de ander geen recht. Ook de serie teksten die hij erbij geeft, zeggen stuk voor stuk niet wat Hoogendijk ermee bedoelt te zeggen.

Op zich is het een sympathieke gedachte dat uiteindelijk iedereen zalig wordt. Maar volgens deze Alverzoeningsleer krijgen ook de duivel en de ergste moordenaars eeuwige heerlijkheid. Ja, dan wordt de gedachte toch wel iets minder sympathiek, maar pas op, dan wordt jou verweten dat je geen liefde hebt en niets van Gods oneindige(!) liefde begrijpt. Ja, hier wel 'oneindig' in de zin van echt oneindig.

Verwarrend hoor, dat wel of niet oneindig. Waarom leggen alverzoeners niet eens uit waar het op gebaseerd is dat de ene keer 'eeuwig' wel eeuwig is, oneindig dus, en een andere keer niet? Of is eeuwig eigenlijk nooit eeuwig? Ook niet bij 'het eeuwige leven' en 'de eeuwige God'? Ja, want zelfs dat beweert men met vage redeneringen ook wel! Maar meestal beweert men slechts eenzijdig dat straf, oordeel en verlorenheid tijdelijk zijn, en als men spreekt over de heerlijkheid, dan is die wél eeuwig, oneindig dus.De Bijbel
Waar het op aan komt is natuurlijk: wat zegt de Bijbel ervan?
Het is bepaald onsympathiek om op te komen voor de duidelijke Bijbelse uitspraken over het eeuwige oordeel. Nogmaals: eeuwig in de zin van oneindig dus.

De teksten waar Alverzoeners zich op beroepen.
De teksten worden door Hoogendijk in het ND-artikel niet uitgelegd, maar het is wel duidelijk wat hij ermee wil zeggen. Oppervlakkig lezen moet het idee dat men heeft kennelijk bevestigen. Vergelijken met andere teksten die het idee niet bevestigen is blijkbaar onbekend.

Fil.2:9-11 Elke tong zal belijden... Ja, de duivel en zijn aanhang zal eens gedwongen worden te belijden dat Jezus Heer is en alle macht heeft. Maar hierbij lezen we geen woord over eeuwig zalig worden.

Rom.5:8 de rechtvaardige daad van Jezus strekt zich uit tot alle mensen tot rechtvaardiging... Ja, maar geen woord dat dit buiten geloof om zal gaan. Integendeel, Rom.5:1 begint hiermee. En geloof is het hele NT door de voorwaarde om het eeuwige leven te ontvangen. Ook is het nog maar de vraag wat 'uitstrekken' hier betekent, dus of de daad die zich tot allen uitstrekt ook allen innerlijk bereikt. Bereikt die daad ook hen die hem afwijzen? Is God onrechtvaardig als Hij (tijdelijk of eeuwig) oordeelt? Gerechtigheid kan behoudenis betekenen, maar evengoed oordeel.

Nóg een kanttekening bij Kol.1:20:
Bij de uitleg van Kol.1:20 komt het onbegrip betreffende verzoening heel duidelijk naar voren. De uitleg van de alverzoeners houdt er in het geheel geen rekening mee dat er twee totaal verschillende Griekse woorden voor verzoening zijn, met eveneens twee geheel verschillende betekenissen.

Kol.1:20 noemt ze beide: eerst de verzoening (apokatallaxai) van de relatie, en daarna de basis, dat is het bloed van het kruis, dat is de verzoening van de zonden (de hilasmos, de bedekking). Let op dat de volgorde bepaald wordt door het woordje 'na'. Met andere woorden: op basis van de bedekking van alle(!) zonden door het bloed van Zijn kruis, kunnen (en niet: zijn) alle dingen (allen) in een herstelde betrekking met God komen. Alle zonden zijn verzoend (bedekt), maar door bekering wordt de betrekking, de relatie, verzoend (hersteld). Kol.1:20 leert zeker niet dat de verzoening van de relatie buiten geloof en bekering om gaat. 

Niet begrepen
Omdat men meent dat de verzoening door het bloed de enige verzoening is, komt men tot de conclusie van alverzoening. Maar met vergeet dat de feitelijke verzoening het herstel van de betrekking tussen mens met God is.
Met de bewering dat de verzoening in Kol.1:20, dus de katallaxai, de bedekking van alle zonden is, toont men aan dat het begrip verzoening niet begrepen wordt.
Beide soorten verzoening worden in dit vers achter elkaar gezet. Maar men haalt hier beide begrippen dus volledig door elkaar.
Lees deze studie over verzoening... 
(HS)

Kol.1:20 door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen... Ja, maar geen woord dat dit buiten geloof om gaat. Alle dingen betekent ook nog niet: alle mensen, de duivel, enz. En verzoenen heeft hier de betekenis: de relatie herstellen, en dat vindt plaats door bekering en geloof.

1Kor.15:22-29 allen zullen levend gemaakt worden... Ja, die in Christus sterven (:22) en die van Christus zijn (:23), enz. 
En God zal zijn alles en in allen... Jazeker, maar de absolute onderwerping van Zijn vijanden betekent nog geen heerlijkheid voor hen, maar het betekent overwonnen worden, oordeel en teniet gedaan worden. Geen woord over verheerlijking.

1Tim.2:4 God wil dat alle mensen behouden worden... Ja, maar dat is voor hen die in Hem geloven ten eeuwigen leven (zie een paar verzen eerder (1:16) Opnieuw blijkt dat het behouden worden niet buiten geloof om gaat. God wil ook niet dat we zondigen, maar toch gebeurt het. Evenzo wil God ook graag dat alle mensen behouden worden. 'Willen' kan ook 'wensend willen' betekenen.

Joh.1:29 Jezus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt... Ja, maar dat is niet het enige. Door het gelóóf ontvang je die vergeving van de zonde. Jezus zegt immers ook: wie in mij gelooft(!) heeft eeuwig leven... en anders... de toorn van God blijft(!) op hem (Joh.3:36). 

Uit het bovenstaande blijkt wel dat onjuist woordgebruik een belangrijke oorzaak is van de verwarring.
Men beweert dus:

"Allen is allen"
Maar 'allen' is niet per se altijd elk schepsel, alles en iedereen, incl. ongelovigen, moordenaars en de duivel. Het verband moet duidelijk maken wie er met 'allen' bedoeld worden. Rom.3:22 maakt duidelijk: "...tot allen, die geloven". Rom.3 is een heel hoofdstuk over het noodzakelijke geloven.

"Eeuwig is niet eeuwig"
Het eenzijdige en inconsequente van dit idee ligt er duimendik bovenop. Een grondige exegese gaat men uit de weg. Een woordenspel blijft over. Omdat 'eeuw' een periode is, zou bijvoorbeeld 'alle eeuwen' ook eindig zijn.

Nog enkele opmerkelijke uitspraken van Hoogendijk in het ND-artikel:
 - Hij gaat er van uit dat ook de duivel een schaap is, waarschijnlijk het laatste schaap, dat binnengehaald gaat worden.
 - Hij beweert dat in de eerste eeuwen ieder in de alverzoeningsleer geloofde.
 - Hij vindt zijn doorslaan een groot compliment, als het maar in liefde is. Hij begrijpt niet dat doorslaan altijd verkeerd is.
 - Hij weet dat Gods tijdelijke straf en toorn voortkomt uit liefde. Misschien moeilijk te vatten, maar dat zou dan ook net zo goed voor de eeuwigheid kunnen gelden.
 - Hij ontwijkt het woord eeuwig in Mat.25:41 en beweert zonder enige argumentatie weer dat het eeuwige vuur niet eeuwig is.
 - Hij is benieuwd naar Ouweneels grondige exegese in zijn nieuwe boek, maar heeft de reeds bestaande exegese van Ouweneel niet weerlegd. En in feite heeft hijzelf geen grondige exegese.


30 augustus 2008
Het Nederlands Dagblad wijdt een hoofdredactioneel commentaar aan Alverzoening.
Klik hier...


8 september 2008 - Nederlands Dagblad

Kanttekeningen bij Ingezonden-3
door Harry Sleijster


De verwijzing naar Mark.10:45 was niet slim, want Christus gaf zichzelf echt wel tot een losprijs voor allen, volgens 1Tim.2:6. Maar de vraag waar het om gaat is of die ALLEN Jezus en de losprijs hebben aangenomen. TOT een losprijs wil nog helemaal niet zeggen dat die losprijs ook zonder geloof, of zelfs bij verwerping en loochening effectief wordt. De Bijbel zegt nergens dat moordenaars zonder bekering de losprijs zullen ontvangen, integendeel. Om nog maar niet te spreken over de duivel die er volgens de alverzoeners ook voor in aanmerking moet komen. Duidelijk is dat  'allen' niet altijd 'allen' is.

Alle mensen
Een tekst die alverzoeners hier ook graag bij betrekken is 1Tim4:10, dat God een Onderhouder is van alle mensen. Hier tracht men dit te lezen als "een redder van alle mensen". Beide betekenissen kunnen aan het woord Soter gegeven worden. Maar zelfs als men kiest voor 'redder' geldt weer hetzelfde: alleen wie tot de Redder komt wordt gered. Vergelijk Jozef die in Gen.41:45 'Redder der wereld' genoemd wordt. Maar alleen wie naar hem toe kwam, werd gered.

Zonder einde
Eeuwig is inderdaad soms niet eeuwig, maar meestal wel; en zeker wel als er gezegd wordt dat iets niet ophoudt, zoals: '...hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust' (Mark.9:47v). Of zoals Joh.3:36 zegt: de toorn van God blijft(!) op hem. Is eeuwig dus wel altijd eeuwig als het over de hemel gaat, maar niet als het over de eeuwige dood gaat? En als het gaat over de eeuwige God?

Conclusies
En dan komen de eigen conclusies over dat de mensen die niet willen, tegen hun wil behouden worden. Met andere woorden: zonder geloof worden zij behouden, want God Zelf is degene die het geloof schenkt, wat dan weliswaar niet aangenomen werd, dus hoe tegenstrijdig. Echt menselijke redeneringen.

Zonder geloof
Deze leer dat het geloof in Christus er uiteindelijk niet toe doet om behouden te worden, kan ook maar moeilijk duidelijk maken wat de waarde van Christus' lijden en sterven dan is, als de mens het afwijst. 
God laat niet varen en Hij zoekt tot Hij gevonden heeft, ja, maar de Bijbel spreekt ook over het moment dat er tot de onbekeerlijke mens gezegd zal worden: "gij hebt niet gewild" Mat.23:37.
(HS)

12 september 2008 - Naschrift
André Piet heeft op zijn website in 10 punten gereageerd op deze kanttekeningen. De oplettende lezer kan constateren dat Piet in zijn 10 punten slechts telkens weer zijn visie herhaalt zonder er een nadere verklaring aan toe te voegen. 
Inhoudelijke argumenten moedigen alverzoeners blijkbaar niet aan er duidelijke bijbelse(!) standpunten tegenover te zetten. 
Het mag duidelijk zijn dat hier precies de moeite van de alverzoeners ligt. Hun onvolledige en daardoor zo vaak zo vage uitleg hapert voortdurend en kan blijkbaar alleen 'overeind' blijven als vele bijbelgedeelten, bijv. over de noodzaak van bekering en geloof, buiten beschouwing blijven.
  

Een ingezonden reactie van alverzoener André Piet:
Alverzoening 3 - Ingezonden
Het Nederlands Dagblad meende het standpunt van Wim Hoogendijk inzake alverzoening te moeten weerspreken (30 augustus). Als eerste tegen-argument lees ik dat Wim Hoogendijk van een 'losprijs voor velen' in Marcus 10 een 'losprijs voor allen' maakt. Maar dat betreft een citaat uit 1Tim. 2:6. Overigens is 'allen' en 'velen' niet noodzakelijk een tegenstelling: alle mensen zijn immers veel mensen.
    Van Bekkum wijdt m.i. niet ter zake doende uit over de ernst van het oordeel. Echter, niet de ernst maar de eindeloosheid van het oordeel staat ter discussie. Waren de zondvloed en de omkering van Sodom en Gomorra soms geen ernstige oordelen omdat ze niet eindeloos voortduurden? Laatstgenoemde steden liggen daar volgens de Schrift als een voorbeeld van eeuwig vuur (Judas:7). Niettemin brandt het vuur al lang niet meer en laten de profeten er zelfs geen misverstand over bestaan dat deze steden ooit hersteld zullen worden (Ezech.16:55). Prof. Aalders schreef destijds al in de Korte Verklaring: „Bovendien bedenke men dat het woord 'eeuwig' in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd...".
    Van Bekkum meent dat „de verhouding tussen Gods duizelingwekkende goedheid en liefde en zijn terechte oordeel over het kwaad zich niet in menselijke maat laat vatten". 0 nee? De Schrift doet dat anders meerdere malen. Psalm 30:6 zegt: „een ogenblik duurt zijn toorn, een levenlang zijn welbehagen". En Jesaja 61:2 spreekt enerzijds over „een dag der wrake van onze God" en anderzijds over een „jaar van het welbehagen des HEREN". Deze menselijke maten illustreren perfect hoe Gods toorn en goedheid zich verhouden. Gods toorn is een middel, geen doel. Tijdelijk en nimmer definitief.
    Vervolgens lees ik: „Enerzijds ligt alles in Zijn hand en is Hij het die geloof schenkt. Maar anderzijds ( ... ) wie echt niet bij Hem willen horen, zal Hij ook niet dwingen." Wat hier enerzijds beweerd wordt, wordt anderzijds weersproken. En dus wordt er niet gezegd. Hoe kan de onwil van de mens voor God een verhindering zijn als Hij nota bene Zelf Degene is die het geloof schenkt?
    Iedere zondag klinken in alle reformatorische kerken de machtige woorden dat God 'nooit' laat varen de werken Zijner handen. Dat is de onvoorwaardelijke verzekering die elk maaksel van Zijn handen op voorhand meekrijgt. God laat soms los, zeker. Maar Hij laat nimmer varen. God zoekt het verlorene... totdat Hij het gevonden heeft! 
André Piet, Rijnsburg.

[ Meer over de website van André Piet - zie hieronder bij de bespreking van enkele websites ]


10 september 2008 - Nederlands Dagblad - www.nd.nl...
Bij alverzoening wordt zelfs de duivel gered  
door N. Catsburg 
    In de discussie over 'alverzoening' speelt het woord 'eeuwigheid' een centrale rol. Dat woord zou niet de betekenis hebben van 'een oneindige periode'. De evangelische voorganger N. Catsburg stelt dat het wel degelijk slaat op een periode waaraan geen einde komt. 
    Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik geconfronteerd werd met een rood aangelopen gezicht van een van de verdedigers van de leer van de alverzoening. Hij die vond dat ik niet de juiste leer van genade verkondigde en dus ongenadig was. Dit omdat ik zei dat we hier en nu, in dit leven, een keuze moeten maken voor of tegen God en dat daar onze toekomstige bestemming vanaf hangt. Het grote exegetische argument was het Griekse woord ' aion '. Dat wordt met eeuwigheid vertaald en dat moest niet een onbeperkte tijd voorstellen, maar een bepaalde periode met een begin en een eind. 
Lees verder...


Uitdaging – oktober 2008

'Een evangelisch vagevuur'

Aan de discussie rondom alverzoening lijkt voorlopig nog geen einde te zijn gekomen. Vooral op internet wordt er momenteel veel gediscussieerd en geschreven over dit onderwerp.
"Telkens keert deze leer terug en zijn er weer mensen die menen een geweldige ontdekking gedaan te hebben. Het zijn dan mensen die een paar kreten uit de Griekse taal geleerd hebben en nu ineens menen dat zij het wiel uitgevonden hebben", zegt ds. H.G. Koekkoek van stichting het Licht des Levens. In een rondzendmail reageert hij op de uitspraken van Wim Hoogendijk, die volgens hem 'een evangelisch vagevuur' verkondigt: de Poel des Vuurs als een tijdelijke straf om de ongelovige te louteren, waarna deze alsnog terugkeert tot God en behouden wordt. Volgens Koekkoek komt deze gedachte vooral voort uit een onjuist gebruik van Bijbelse woorden.
Lees dit artikel met diverse commentaren hier verder...Weerleggingen:

(juni 2007)  Bespreking 4 websites:

1. 'Goedbericht' - de website van André Piet
      a. drie artikelen over Ouweneel
      b. Ouweneels reactie
      c. reactie van Piet

a. Op de weblog van André Piet (http://goedbericht.nl/blog2/?p=138) verscheen op 1-6-2007 een verhaal in 3 delen over enkele problemen die Ouweneel besprak in een Bode-artikel. Volgens André Piet "worden die problemen gecreëerd door mensen die het onderwijs van de Schrift niet verstaan", zoals Ouweneel dus. Het is volgens hem simpel: in de Schrift zijn die problemen er niet, want daar is geen sprake van drie-eenheid, geen sprake van een goddelijke en menselijke natuur in Christus, en geen sprake van een Goddelijke raad en menselijke verantwoordelijkheid. "Ouweneel heeft de waarheid van de ene God losgelaten", schrijft hij. Met kreten als 'waar gaat dit over?', 'puur mensenwerk!', 'wat een zinsbegoocheling' geeft hij uiting aan zijn gevoelens over mensen, in dit geval over Ouweneel, die deze dingen wel in de Schrift vinden.
Maar wat is André Piet's eigen uitleg? Zijn oplossing voor bijv. de drieëenheid is: Jezus is geen God. Hij is schepsel. Hij heeft ook geen twee naturen, nee, 'hij wordt slechts in beeldspraak als God gepresenteerd'. Nog een citaat: "De Godheid van de Zoon is met recht: beeld-spraak."
N.B.: al deze dwalingen zijn het gevolg van de 'olievlek' die de alverzoeningsleer veroorzaakt. De ene dwaling moet met de andere dwaling ondersteund worden.

b. Ouweneel ontdekte de weblog (op 6-6-2007) en reageerde op zijn eigen weblog op de biblicistische redeneertrant van Piet, zonder op de zaak zelf in te gaan. Die was immers in het Bode-artikel volledig aan de orde gekomen.
Lees hieronder artikel 'Biblicisme' dat op Ouweneels weblog stond (helaas inmiddels niet meer online):

Biblicisme
Onlangs schreef ik het artikel 'Drie geheimenissen'. Ik zeg daarin dat de verhouding tussen de ene God en de drie personen in de Godheid, de verhouding tussen de ene persoon en de twee naturen van Christus, en de verhouding tussen Gods soevereine genade en de verantwoordelijkheid van de mens tot de moeilijkste theologische problemen behoren. Theologen worstelen er al eeuwen mee, en doen dat nóg.

Op een website vond ik een commentaar van iemand (de heer X) op dit artikel. Nu gaat het mij er helemaal niet om mijn eigen artikel te verdedigen, maar ik was wel verbaasd dat voor X de drie theologische vraagstukken blijkbaar helemaal niet BESTONDEN. Hij citeerde slechts enkele bijbelplaatsen, en ziedaar: de drie problemen verdwenen als sneeuw voor de zon. De theologen die zich al eeuwen met deze problemen bezighouden, krijgen een flinke veeg uit de pan. Ze hadden immers alleen maar even naar deze bijbelteksten hoeven te kijken...

Nu ken ik deze arrogantie in evangelische kringen (waar ikzelf toe behoor) helaas maar al te goed. Het wordt gewoonlijk aangeduid als biblicisme. Ingewikkelde vraagstukken, die al eeuwen geleden uit het Schriftonderzoek zelf zijn opgekomen en door grote Godsmannen ernstig zijn bestudeerd, worden met enkele bijbelteksten afgedaan. Steevast geeft de biblicist daarbij duidelijk te kennen dat hij van de problemen geen snars begrepen heeft, OF dat hij het met (in dit geval) de leer van de drie-eenheid, of de leer van de twee naturen van Christus, gewoon niet eens is. Door het eigen standpunt te verdedigen met simpelweg een paar bijbelplaatsen aan te halen verklaart hij de worstelende theologen tot idioten of arme dwaalgeesten. En dat terwijl die theologen de aangehaalde bijbelplaatsen allang kennen en zich er beroepshalve mee bezighouden! Maar dat maakt voor de biblicist niets uit. Hij is zich er totaal niet van bewust door welke eigen bril hij naar die bijbelteksten kijkt, of via welke mechanismen hij zijn bijbelteksten selecteert, integendeel, hij vindt zichzelf juist de enige die 'objectief' kijkt en selecteert.

Steevast leidt deze biblicistische houding tot ernstige dwaalleringen. Ook de bedoelde website is daar vol van. Dat krijg als je de hele theologiegeschiedenis bagatelliseert en meent dat met jou het licht is doorgebroken...

Ik zou wel willen dat evangelicalen eens wat minder eigenwijs naar de theologiegeschiedenis keken en eens probeerden iets te leren van het theologisch voorgeslacht, in plaats van het van de tafel te vegen door wat bijbelteksten te citeren. De Bijbel moet alfa en omega van alle theologie zijn - maar niet op deze manier.

c. Op de weblog van Piet volgde kort hierna (7-6-2007) een lichtelijk geïrriteerde reactie op Ouweneels weblog, maar hij voegde helaas geen argumenten toe. Kan ook niet, want Piet had zijn mening al gegeven. Het lijkt erop dat alles wat je inbrengt naar zijn weblog gesleept wordt en daar een beetje bespottelijk gemaakt wordt, zo van 'Ach, ach, wat is iedereen toch dom, het staat immers niets eens in de Schrift, het is gewoon zoals ik het zeg'... en dan herhaalt hij nog eens wat hij al gezegd heeft. Lees zijn reactie, klik hier...

Klik hier en lees meer over een recente forumdiscussie met André Piet...


2. 'Hetbestenieuws' - de website van Wim Janse

De alverzoeners verwijzen op hun websites naar elkaar, dus zo kom je al snel op meer websites met mooie namen. Behalve Goedbericht ook Hetbestenieuws, Godswoordcentraal, Bijbelsdenken, enz. 
Ook www.hetbestenieuws.nl gaat bijna geheel over alverzoening. Deze website van Wim Janse heet wel Hetbestenieuws, maar is dat absoluut niet. Er is maar weinig evangelie te vinden; slechts de kreet bovenaan op de voorpagina komt nog goed over, maar verder schijnt er maar één ding belangrijk te zijn, en dat is de alverzoeningsleer. 
Hier zijn diverse sentimentele argumenten gebruikt, maar daarmee heb je nog geen Schriftuitleg. Enkele citaten:
- Is (ongelovige) opa nu in de hel?
- Is mijn (ongelovig) gestorven geliefde in de hel?
- Jezus heeft gefaald als er maar één zondaar eeuwig in de hel komt.
- Een keuze moeten maken, betekent dat we zelf-verlossers zijn.
- De Heilige Geest is geen Persoon.
- Jezus is geen goddelijk Persoon.
- Ook de satan wordt gered.
Verder veel vage en verdraaide redeneringen over eeuwig leven dat in feite slechts tijdelijk zou zijn.
Verder is hij bezig met een eigen concordante Bijbelvertaling. Omdat eeuwig niet eeuwig is, heeft hij ervoor gekozen overal het woord aion min of meer onvertaald te laten. Eeuwig leven wordt dan aionisch leven, d.w.z. duizend of een paar duizend jaar. De eeuwige God in Rom.16:26 wordt dan de "aionische God". Mag men aannemen ook voor enkel duizenden jaren? Of is eeuwig nu ineens wel eeuwig?

Allen
Het verzoenen van ieder mens leert de Bijbel niet. Dit idee is gebaseerd op teksten als 2Kor.5:19 en 1Tim.2:4-6, maar bij goed lezen staat er niet dat deze verzoening, de herstelling van de relatie, ook effectief alle mensen bereikt. Daarvoor is nodig dat het aangenomen wordt, dat mensen zich bekeren. Bekering en geloof kun je niet weglaten.
Ook wordt er wel gewezen op teksten als 1Petr.3:19 en 4:6 waar het gaat over Christus die in de Geest gepredikt heeft aan doden, de 'geesten in gevangenschap'. Maar dat blijkt volgens het verband over de tijd van Noach te gaan. Daar kun je geen algemeen beginsel van maken, alsof alle doden van alle tijden ook nog eens het evangelie te horen krijgen en zich dan "vrijwillig" (wat is dan nog vrijwillig?) zullen bekeren.
Dus hier moeten we blijkbaar denken aan de oudtestamentische doden die wachtten in het dodenrijk en het evangelie niet kenden.
Denk hierbij ook aan alle mensen die oprecht God gezocht hebben (Rom.2:7) en het evangelie niet kenden, maar dan wel op grond van wat zij in dit leven gedaan, gezegd en geloofd hebben. Uit Romeinen 1:18-20 kun je concluderen(!) dat de mensen God de schepper geëerd moeten hebben. Maar Rom.1 zegt tevens dat zij anders niet te verontschuldigen zijn en vallen onder Gods toorn.
(HS)

Lees ook eens dit CITAAT: "Het huidige lichaam duurt maar een kort aantal jaren, maar het geestelijke lichaam gaat sowieso de rest van de aionen mee. Wat er na de aionen gebeurt vertelt de Schrift niet, waarschijnlijk omdat het niet in mensentaal is uit te drukken en wij het met ons begripsvermogen niet kunnen begrijpen." 

Volledig in tegenspraak met deze leer zegt Janse het nu dus zelf:
"Wat er na de aionen komt vertelt de Schrift niet." Hoe kan hij dan tevens schrijven dat zij WEL weten wat daarna komt, n.l. de redding van allen incl. satan uit de poel van vuur? De wens is kennelijk de vader van de gedachte. Wel sympathiek, maar meer is het dan ook niet.

[ In een reactie op zijn site laat Wim Janse nog weten dat hij op deze pagina van Dossiers.tk over alverzoening geen argumentatie tegengekomen is. Dat zegt dus wel wat over zijn wijze van lezen. Wel geeft hij nog eens heel duidelijk de vage methode van uitleg aan: Redder van de wereld zou betekenen dat álles in de wereld gered is. Alsof dat geheel buiten het geloof om gaat. Tegenargumenten zijn er te over. Natuurlijk weerspreekt hij wel het een en ander, zoals hij dat doet in zijn faq-sheet met de vele onbevredigende antwoorden, de echte kernpunten laat hij liggen. http://goedbericht.nl/blog2/?p=154 ]

[ Om de eeuwige poel van vuur vooral maar te kunnen ontkennen, wordt door Wim Janse in Openbaring 19:20 de Dode Zee tot poel van vuur en zwavel verklaard - zie http://goedbericht.nl/blog2/dode-zee-verdwijnt/ - en tegelijk wordt van Ezechiël 47 gezegd: de zee zal levend worden en er zullen vissen zwemmen.
Het klopt dat dit aan het begin van het vrederijk zal gebeuren als water vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee zal stromen. Maar hoe past hier
de verdraaide uitleg van Wim Janse bij dat de Antichrist en zijn valse profeet in dit "meer van vuur en zwavel" gegooid worden? Mogen die lekker gaan dobberen in de Dode Zee? En vervolgens gebruikt hij deze onjuiste uitleg om te beweren dat dit: "illustratief is voor wat God met de dood in het algemeen gaat doen. Hij verzwelgt de dood in het leven!" Zo "bewijst" men dat de poel van vuur, de tweede dood, die eeuwig is (Op.20:10-15), tot leven zou gaan worden. ]


3. De weblog van Wim Hoogendijk

http://wimhoogendijk.web-log.nl...
Wim Hoogendijk is in evangelische kring een actieve en bekende broeder. Hij schrijft artikelen in evangelische bladen en wordt in enkele evangelische gemeenten te spreken gevraagd. Op zijn website vinden we een heel archief met mp3's die vooral de alverzoeningsleer verdedigen. In beperkte kring worden door hem studiedagen georganiseerd, waarvan hij zegt "heilige huisjes niet te zullen laten staan". Precies, dat is dus wat we kunnen verwachten. De alverzoeningsleer moet verspreid worden. Onlangs (in jan. 2007) schreef Hoogendijk een artikel op zijn weblog waarin hij duidelijkheid verschaft. Een tweede deel beloofde hij, maar dat moet nog volgen. Klik hier voor het artikel over 'plaatsvervangende verzoening' en houd het naast het onderstaande commentaar...

Gods absolute en wensende wil
Als de Bijbel zegt (1Tim.2:4) dat God niet wil dat mensen verloren gaan, is dat niet zijn absolute wil, maar maar zijn wensende wil. Vergelijk bijvoorbeeld dat God niet wil dat wij zondigen, maar het gebeurt wel. In beide gevallen heeft dit niets met Gods almacht te maken. Daarom is de menselijk logische redenering van alverzoenders dat God zijn doel mist als mensen hem ongehoorzaam zijn en verloren gaan (of reeds zijn! zie Joh.3:18) onjuist.
God wil iets (1Tim.2:4) en dan geeft Hij een middel. En dat middel geeft deze tekst tevens duidelijk aan: tot kennis van de waarheid komen, de Middelaar Jezus aanvaarden, de losprijs voor allen. Dit "voor allen" betekent tot allen, zich uitstrekkend tot allen. Het is onmogelijk dit woord uit te leggen alsof het al gebeurd zou zijn of dat het zeker zal gebeuren. Dat gaat via bekering, geloof in de Middelaar. Het is opvallend hoe alverzoeners teksten half lezen en de ogen sluiten voor duidelijk zichtbare verbanden.
1Tim.2:4-6 God onze Heiland wil dat alle mensen behouden worden EN tot kennis van de waarheid komen. Want er is een God, en een Middelaar tussen god en mensen, de mens Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen...

Gedwongen verzoening
God zal geen mensen gedwongen met Zichzelf verzoenen. Dat leert de Bijbel niet. Verzoening is trouwens een begrip waarover veel misverstand bestaat. Leest u eens deze studie daarover:
www.vergadering.nu/brlist/verzoening.htm
In het Nederlands kennen we slechts één woord voor twee totaal verschillende Griekse woorden: hilasmos en katallasso, resp. de verzoening (bedekking) van de zonden, én de verzoening (herstelde relatie) van de mensen met God. Het eerste is de basis voor het tweede. God geeft beide, maar voor het herstel van de relatie met God is bekering en geloof een vereiste.

Opstandingen
Het gaat niet om triomfalisme over die slechte zondaars, of om hen de genade te misgunnen. Het gaat alleen om wat de Bijbel feitelijk zegt. Ook in 2Petrus3:7-9 staat dat God niet wil dat iemand verloren gaat. Hij is nu nog lankmoedig, maar we lezen ook dat net als de tegenwoordige hemel en aarde voor het vuur worden bewaard, zo zullen de goddeloze mensen ondergaan. De ondergang van de goddelozen, staat hier. Wat God niet wil, gaat gebeuren. Want waar lezen we NA dit "vuuroordeel op de dag van het oordeel" nog van een wederopstanding voor de goddelozen? Openb.20:5-15 zegt dat na de tweede opstanding voor de grote witte troon, voor hen de tweede dood in de poel van vuur volgt. Dat is het einde. Hún einde(!) is het verderf, zegt Fil.3:19.

Alles in allen
Als de Bijbel zegt dat het oordeel niet ophoudt (Mark.9:47,48) en dat de toorn van God blijft (Joh.3:36), en als de bijbel oproept tot bekering (ontelbare teksten), moeten wij dat laten staan en serieus nemen. En dat gebeurt niet als we zeggen dat ergens in een verre toekomst, dus na het vrederijk en de nieuwe hemel en aarde, iedereen die in 'de poel van vuur' is, alsnog gedwongen(!) tot bekering zal komen. 
Dit is slechts gebaseerd op de tekst dat God alles in allen zal zijn (1Kor.15:28). Maar ook daar moet je er weer veel fantasie bij hebben als je daarin wilt lezen dat 'allen' ook alle Hitlers en de duivel zijn. Ook in 1Kor.15:28 maakt het verband duidelijk dat het bij dit "allen" om gelovigen gaat en lezen we duidelijk dat de vijanden (:25) een ander lot treft.
HS

Een kort commentaar
Bijzonder vaag is dit artikel in zijn argumentatie van de alverzoeningsleer, maar erg duidelijk wat betreft de dwalingen die gebracht worden. Wat hij aan argumenten aanvoert, komt waarschijnlijk alleen over bij mensen die al 'om' zijn, maar het grenst soms aan godslastering. Let op:

1. Wim Hoogendijk vindt niet alleen de algemeen aanvaarde leer van de plaatsvervangende verzoening Godslasterlijk, maar hij vindt de plaatsvervangende verzoening zélf Godslasterlijk. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het eerste menselijk en feilbaar is, maar het tweede is: de plaatsvervangende verzoening opgeven. Dít Godslasterlijk noemen is dus iets heel anders. Lees deze pagina..., maar op het beloofde deel 2, de Bijbelse fundering, ja, dat is zijn volgorde, wachten wij nog steeds, maar het komt niet.

2.
"Eeuwig leven in pijniging" moet in Hoogendijks betoog blijkbaar de basis zijn om elke verzoeningsleer af te wijzen. Let op dat dit begrip in feite een kwalijke samenvoeging van hemzelf is. Dit wordt op deze wijze in kerkelijke kringen of in de Bijbel niet zo geleerd of zo voorgesteld.

3.
Vervolgens schijnt hij een soort 'rechtvaardiging zonder geloof' te willen bepleiten (ondanks Rom.5:1 e.a.). 

4.
Hoogendijks onbegrip over verzoening blijkt heel duidelijk als hij een bijbeltekst precies omkeert, immers God werd niet met de mens verzoend, maar het is andersom, zie 2Kor.5:19. Hoogendijk zal die omkering waarschijnlijk niet eens een probleem vinden, omdat hij duidelijk iets niet begrijpt. Behalve deze omkering is er ook nog het verschil in verzoening van de zonden en verzoening in de relatie, wat bij hem helaas nergens ter sprake komt.

5.
Volgens Hoogendijks visie zou Christus met een eeuwige dood bestraft moeten zijn. Wat wil hij met deze vreemde opmerking zeggen? Dat wordt niet duidelijk gemaakt.

6.
In zijn visie zou Christus ook niet gemarteld zijn.

7.
Omdat Christus God zelf was, was de kwaliteit van zijn dood goed. Maar de kwantiteit zou niet goed zijn. Hiermee lijkt hij te willen beweren dat Christus niet God was/is.

8.
In Hoogendijks visie is het ondenkbaar dat God/Christus als mens stierf. Hij had ook als God (in zijn goddelijke natuur) moeten sterven.

9.
In zijn visie is het doel, plaatsvervangende verzoening, niet bereikt, want... er zullen nog steeds mensen in de eindeloze pijn terechtkomen.

10.
In Hoogendijks visie heeft God Zijn rechtvaardigheid geweld aangedaan, namelijk: een Onschuldige straffen, én een juridische verwisseling van straf, wat volgens Hoogendijk niet vol te houden is.

Zie daar tot welke vreemde beweringen Hoogendijk in een korte weblog in staat is. Vreemde onbijbelse beweringen die niet of nauwelijks verklaard worden. 

Nog even verder rondgekeken op Hoogendijks weblog. Hier is nog een verzameling van kritiek en ongeloof in soms kwetsende en grove bewoordingen:

1.
Grof taalgebruik over God van een gast schijnt wel goed te zijn, als dat er maar op uit komt dat alverzoening het antwoord is.

2.
"De prangende vraag 'waar is mijn ongelovig gestorven geliefde'"... dit blijkt een goede reden te zijn om de alverzoeningsleer te aanvaarden.

3.
Een dwaze voorstelling dat gelovigen staan te lachen als mensen naar de hel gaan.

4.
De duivelse leer van de eeuwig durende pijn heeft ook Andries Knevel in hun kamp gebracht, meent hij.

5.
Het evangelie is 'een hels probleem', meent hij. Inderdaad, zolang je het, zoals hij op zijn weblogpagina doet, maar niet over Jezus hebt.

EEUWIG
Psalm 92:8 De goddelozen zullen voor eeuwig verdelgd worden (lett.: voor altijd) en in vers 9 lezen we dat God de Allerhoogste is in eeuwigheid.
Vraag: Is het eeuwige en voor altijd is vers 8 niet eeuwig? En is het eeuwig van het volgende vers wel eeuwig?

EEUWIGE REGERING in Openb.21 en 22.
Kerntekst van de alverzoeners is 1Kor.15:28 - de Zoon zal Hem onderworpen zijn en God zal zijn alles in allen.
Hier wordt dus gezegd dat als alle vijanden onder zijn voeten zijn onderworpen, ook de Zoon een onderworpen positie zal innemen. Dit stemt overeen met Openb.21 waar we lezen dat na het vrederijk, als de nieuwe hemel en aarde komen, de eeuwige Zoon als Lam zal regeren. God en het Lam regeren er (21:22 en 22:3). Blijkbaar duidt dit 'als Lam regeren' op een bijzondere 'regeringsvorm'. Ook in Lukas 1:33 lezen we dat zijn koningschap geen einde zal nemen. Geen einde!! Dat is dus de betekenis van 'eeuwig'. En tot slot zegt Op.22:5 dat wij zullen heersen tot in eeuwigheid.
En het is en blijft hard, maar wel waar, want als herinnering wordt nog steeds genoemd wat het lot der goddelozen is: Openb.21:8+27 en 22:15, namelijk 'buiten', in de poel van vuur, hier opnieuw 'de tweede dood' genoemd.

Klik op deze link... en lees nog veel meer over wat de Bijbel zegt over evangelisatie, geloof, bekering, rechtvaardiging, dood en verderf. Klik hier...

Meer over 'eeuwig'...

6. Een fatale christelijke uitvinding deel 1: De hel in het Oude Testament.

7.
Zij die geloven in een eeuwigdurende hel "trappen in het gif... dat allen die hun geloof niet delen... tweederangsburgers zijn... Uit hun redenering vloeiden de kruistochten en inquisities enz. voort. Hier lezen we dus zeer kwalijke en onzinnige aantijgingen aan 'ons' adres!

8.
In Rom.3:3 gaat het over het ongeloof van de Jood die de Messias niet verwachtte. Maar toch werd Gods geloof (trouw) daardoor niet teniet gedaan. Maar Hoogendijk stelt nu dat het om álle ongeloof gaat en komt erop uit dat er helemaal geen geloof van ons nodig is, want Gods geloof is voldoende. Hij vergeet Rom. 3:25 en de volgende hoofdstukken te lezen, waar het over ons geloof in Gods geloof (trouw) gaat. Zijn verdraaiïng van de tekst is evident.
En zo gaat het door, enz. enz.


Welke methode van uitleg hanteert Wim Hoogendijk?
Let op: hij schrijft in deze weblog dat hij "boeiende gedachtenspinsels" heeft, en dat hij daarvoor in de Bijbel naar vaste grond gaat zoeken. Ook hier dus weer de wereld op zijn kop. Zo gaat men in deze leer dus te werk.

Niet met hem eens? Dan wordt het volgende jou verweten: "volkomen onnozelheid of nog erger de tomeloze arrogantie" (citaat van weblog http://wimhoogendijk.web-log.nl/  [verwijderd]). In een vage opmerking wordt zelfs ook nog even de Stichting Opwekking tot partner verklaard.
Met zorg zien we deel 2 tegemoet.

Inmiddels zijn we nu in maart 2010, meer dan drie jaar verder en lijkt deel 2 er niet te komen. En lees vooral ook de reacties daarop.


4. Inperspectief - De andere website van Wim Hoogendijk

MP3 archief
Achter heel veel mooie woorden verborgen, komen we het doel van zijn website tegen: alverzoening en nog eens alverzoening. Nagenoeg elke toespraak/bijbelstudie draait om alverzoening.
Even een keuze uit de onderwerpen van enkele mp3's:
   2. Kiezen betekent dat je een Arminiaan bent. God wil en zal ieder behouden. Het is genade, dus!
   9. Eeuwig is niet eeuwig...
 10. Ook na de grote witte troon en de poel van vuur lezen we dat God alles nieuw maakt, dus! 
 17. Wim Hoogendijk "gaat heilige huisjes niet uit de weg", zegt hij. Let op: "God is met ons verzoend [maar was dat dan niet andersom?] en dus is geloven in zijn Zoon helemaal niet nodig... Geloof speelt geen rol".
  18. De rijke man en de arme Lazarus, is volgens Hoogendijk 'een gelijkenis' (maar waar leest hij dat?). En in Hoogendijks visie vertelde Jezus deze geschiedenis helemaal niet om een eeuwige scheiding aan te tonen.

(Voor de weerlegging van dit alles, zie hierboven) 
Nawoord
     God is heilig en rechtvaardig. Als Jezus door zijn verzoeningswerk op het kruis aan Gods heiligheid en rechtvaardigheid volmaakt heeft voldaan, dan zou het kunnen zijn dat zijn werk zo groot is dat uiteindelijk alles en iedereen behouden wordt. Alleen... de Bijbel geeft eigenlijk geen enkele reden om dat te geloven. Er zijn integendeel vele teksten die de oneindige eeuwigheid van het oordeel beschrijven.
     Het idee dat alle mensen uiteindelijk door het geweldige werk van de Heer Jezus op Golgotha's kruis behouden worden, is wel heel aantrekkelijk. Dat is ook de reden dat er in deze post-moderne tijd, waarin serieuze diepgaande bijbelstudie niet meer centraal staat, steeds meer aanhangers van deze valse leer komen. Hoewel deze broeders, en ook hun wens, wel sympathiek zijn, moeten hun vage redeneringen wel beproefd worden. Zoals al opgemerkt blijkt eigenlijk nergens dat zij gepoogd hebben de vele en sterke weerleggingen te weerspreken. Zij dagen anderen daartoe uit, maar laten het zelf na. Maar de oplossing kan alleen liggen in grondige bijbelstudie en het niet laten prevaleren eigen gevoelens.
Harry Sleijster


De olievlek
Let ook op d
e olievlek van dwalingen, die het gevolg is van het accepteren van de alverzoeningsleer. Want in hun weerleggingen moeten de alverzoeners noodgedwongen overgaan op het ontkennen van veel meer bijbelse waarheden. Zo komen deze mensen zelfs tot het ontkennen van de plaatsvervangende verzoening, maar dat niet alleen, ook het eeuwig zoonschap, én de Godheid van de Heer Jezus liggen onder vuur!
Lees meer info over deze onderwerpen:

 Verzoening én verzoening - bedekking én betrekking...
 Ontkenning van het eeuwig zoonschap (en Jezus' Godheid)...
 Zieleslaap...


Geloof !
Joh.3:16    opdat een ieder die gelooft eeuwig leven heeft
Rom.3:25  wij zijn gerechtvaardigd door geloof in zijn bloed
Rom.5:1    wij hebben vrede met God op grond van geloof
Ef.2:8        wij zijn uit genade behouden, door het geloof


Enkele teksten
Matt.18:8,9       het eeuwige vuur
Matt. 25:41       het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is... 
            :46       zij zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven
Markus 3:29      geen vergeving in eeuwigheid, een eeuwigblijvende zonde
Markus 9:47,48  waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust
Johannes 3:36   de toorn blijft
2Thess.1:9        zij zullen straf lijden, eeuwig verderf van het aangezicht des Heren
Hebreeën 6:1     eeuwig oordeel
Judus :13          voor wie de donkerheid van de duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt
Openb. 20:10    de duivel, het beest en de valse profeet zullen gepijnigd worden tot in alle eeuwigheid

Wat zegt de Bijbel over verzoening, bekering en geloof?...

NIEUWE weerleggingen - zie het vervolg boven


Meer alverzoening: 1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter