Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
      Aanklagers-2
      Aanklagers-1
      Oogstonderzoek
      Verslagen

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   


"Als je er nog nooit van beschuldigd bent dat je te veel genade predikt, heb je nog nooit de genade gepredikt. Deze boodschap levert altijd verzet op van mensen die genade moeilijk kunnen accepteren." (Lloyd Jones)

De dwalingen van David Pawson
 ( www.dossiers.tk/pawson )

Door Harry Sleijster

Aangezien David Pawson regelmatig spreekt op de jaarlijkse Opwekking Conferentie, en veel van zijn boeken door de Stichting Opwekking worden uitgegeven, vragen veel mensen zich af of het wel zo ernstig gesteld is met zijn dwalingen. "Dat kan toch gewoon niet!" denkt men, "Opwekking staat achter hem!" Hieronder vindt u een aantal dwalingen. Beoordeel zelf wat u ervan vindt.


9. Uit: David Pawson Expos door W.B. Howard

Dit is een uittreksel uit een Engels onderzoek naar de leringen van David Pawson.
29-4-2013 - UIT: http://www.despatch.cth.com.au/Transcripts/Pawson_expose.htm

W.B. Howard schrijft:
"Recente tapes van leraar David Pawson... Gealarmeerd door de leringen van deze internationale prediker, hebben enkele gelovigen in Brisbane aan 'Despatch' gevraagd om een kritisch onderzoek te doen naar de tapes om de onbijbelse leerstellingen en valse profetische schets van deze man tegen te gaan..."

Hier volgt een samenvatting van 7 fouten en dwalingen:

1. Je moet overwinnen om in het boek des levens te blijven - dit is dus een leer van werken.
2. Je moet door de Grote Verdrukking gaan.
3. Pawson beweert een optimistische boodschap te brengen - maar dat is: niet behouden door het
    bloed, wel behouden door standhouden. Niet volharden betekent: de hel.
4. Pawson leert geen gelukkig uitzien naar Jezus' komst, geen verheugen op de Vader aanbidden, en
    geen erfgenaam met Christus, en geen verheerlijkt lichaam. Ook geen verlangen naar de hemel,
    want wij zullen 1000 jaar in onze sterfelijke lichamen op aarde zijn, want we zijn niet opgenomen
    met een opname - vgl het met de leer van de Jehovah's Getuigen van door-leven op aarde.
5. Pawson geeft de Kerk van Jezus Christus de positie die Israel inneemt in de Bijbelse profetie:
    zowel in de Grote Verdrukking (dus de Gemeente als de 144.000), alsook in het Vrederijk.
6. Pawson spreekt over engelen die hij hoorde zeggen dat wij 'kinderen' van Jezus zijn. Dus niet: zijn
    bruid, zijn mede-erfgenamen, zijn lichaam.
7. Pawson leert over Jezus' komst, dat wij op Hem moeten wachten, en dan moeten we deze planeet
    overnemen en transformeren tot een nieuwe wereld. Dan nemen wij, christenen, de heerschappij
    van de wereld over van de financile instellingen, politieke systemen, rechtbanken. En dit als
    gewoon fysieke mensen in sterfelijke lichamen. Dit is feitelijk gewoon Kingdom-Now en New Age...

    Lees hier meer (Eng.)... 


8. Uit: The road to hell (De weg naar de hel)
29-4-2013 - http://www.immanuel.at/Diskurs88E.htm

In dit Engelstalige onderzoek worden veel misvattingen van David Pawson tekst voor tekst uitgewerkt. Bijvoorbeeld:

- Pawson verwart de opstanding van de in Christus ontslapenen met de opstanding van de martelaren aan het eind van de Grote Verdrukking. 
In de Eerste opstanding in Op.20:4.... zijn het namelijk alleen de onthoofden(!) uit de Grote Verdrukking die hier opstaan (alleen zij en alleen daar dus!), (en die regeren als koningen). De rest niet (want de gelovigen waren reeds opgewekt en veranderd bij de opname en kwamen als opgestane mensen met Hem terug naar de aarde (Op.19).

- Een opname van levenden aan het eind van de Grote Verdrukking is niet mogelijk, want allen zijn dan gedood, zoals Op.6:9-11; 13:15 duidelijk zegt.
De 1e opstanding + de opname zouden dan dus volgens Pawson plaatsvinden n de Wederkomst (dus n de bruiloft van het Lam en na de Verschijning en de overwinning die in Openb.19 plaatsvindt).

- Volgens Pawson leven de christenen voort in het vrederijk als opgestane, maar toch fysieke mensen, en zullen zij aan het eind van het vrederijk ook weer door satan verleid worden.

- Pawson verwart de opstanding van de gelovigen - een opstanding voor beloning - in Openb. 20:4, met de opstanding voor het oordeel voor de Grote Witte Troon aan het eind van de duizend jaren (Openb. 20:11)

- Pawson verklaart niet, maar geeft zijn eigen stellingen en roept daarmee veel meer vragen op...
  Lees hier meer (Eng.)...


7. Pawson: "Zorg dat je naam in het boek van het Lam blijft"
13-2-2012 - CIP schrijft een artikel over het boek van Pawson "Jezus is uniek"...

Kanttekeningen bij dit artikel door Harry Sleijster:

Komt Jezus voor ns als Rechter?
Pawson gelooft dat Jezus voor ons komt als Rechter om te oordelen. Daarmee geeft hij aan niet te weten wat rechtvaardiging inhoudt. En ook niet wat het volbrachte werk van Jezus inhoudt. Ook niet wat vergeving inhoudt. Het blijkt allemaal heel beperkt te zijn. Je moet het maar afwachten tot de wederkomst als Jezus op de oordeelstroon zal zitten.

Sta je dan in het boek des levens, dan wordt je vrijgesproken. Hoe kom je in dat boek des levens? Dan moet je geloven dat Jezus voor je zonden heeft betaald. Maar, zo zegt hij, je kunt er net zo makkelijk weer uit worden geschrapt. Dus: Hoe blijf je dan in het boek des levens staan? Antwoord: hij die overwint. Niet overwinnen betekent: je wordt eruit geschrapt. Bijna wanhopig roept hij uit: Zorg dat je erin blijft!! - Mensen, het ligt echt gewoon aan jezelf! Leef heilig, anders word je geschrapt. 

Met dit valse evangelie van eigen gerechtigheid stuurt Pawson zijn lezers de verkeerde weg op. Wie zijn zijn lezers? Stichting Opwekking is de grote promoter van Pawsons boeken. Op een 'sneaky' wijze wordt hier het volle evangelie om zeep geholpen. 

Er is in de Bijbel echter wel n tekst die spreekt over geschrapt worden uit het boek des levens, en die tekst zegt dat het NIET zal gebeuren. Daaruit concludeeert Pawson dat het dus wl mgelijk is (dat zou misschien kunnen...), maar n ding is zeker: het staat er NIET. Het staat zelfs nooit in de Bijbel. Pawson zoekt naar omgekeerde uitleggingen, maar die bewijzen niets, want wat hij wil, staat er nu juist niet. Pawson heeft een ernstig probleem, hij is bevangen door een geest van negativiteit.

Er is slechts n geval, namelijk in Hebr.6, waar gezinspeeld wordt op het afvallen van het geloof. En de reden wordt daar enigszins aangeduid. Men moet persoonlijk, voor zichzelf, de Zoon van God kruisigen en te schande maken. Dat duidt op een zeer bewuste en lasterlijke aanval op Jezus en het kruis. Niets maar dan ook niets duidt hier op een onheilig leven, of een niet voldoende heilig leven wat reden zou zijn om geschrapt te worden. En dat laatste, een niet voldoende heilig leven, is voor Pawson al reden om mensen door God te laten schrappen. 
Geloofsijver is goed, maar daar wordt men niet door behouden of geschrapt.
 


6. De maagdelijke geboorte volgens Pawson
21-12-2011 - CIP

Nadat Pawson in een artikel op CIP diverse vreemde redeneringen over de conceptie van Jezus te berde heeft gebracht, werden diverse goede maar kritische reacties door CIP weer verwijderd. Ook mijn (onderstaande) korte bijdrage werd helaas zelfs 4(!) maal verwijderd. Onbegrijpelijk! Lees het artikel en de reacties. Hier volgt een citaat met zo'n vreemde redenering van Pawson:

Citaat van Pawson: "Het enige wat nu nog overblijft is de mogelijkheid dat God in de baarmoeder van Maria mannelijke spermacellen heeft geschapen met het DNA van Jezus. Dat bevruchtte Marias eitje en produceerde Jezus, de Zoon van God. In dat geval zou Jezus evenveel mens als God zijn. Hij zou dan evenveel de Zoon van Maria zijn als de Zoon van God. Ook zou Hij zo een menselijke moeder hebben en tegelijkertijd een goddelijke Vader. Het is interessant dat men in de loop der eeuwen heeft geprobeerd deze feiten (gedeeltelijk) te negeren of te ontkennen. Wanneer je naar zijn bevruchting kijkt, kom je er achter dat Hij zowel volledig mens als volledig God was."

Deze korte reactie van mij (stond kort) op www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=26305 :

Wat een speculaties en wat een rederingen - "...spermacellen heeft geschapen met het DNA van Jezus". Deze voorganger is de top-man van de Stichting Opwekking, hoewel hij allerlei vreemde dwalingen aanhangt. Google op "De dwalingen van David Pawson"

Maar zelfs deze reactie van mij kon de toets der kritiek van CIP niet doorstaan. Gelukkig tonen veel meer reacties onder het artikel hoe onbegrijpelijk dit verhaal van Pawson overkomt. 
    Helaas, CIP heeft eind 2012 lle reacties verwijderd. Enfin, lees zijn vreemde redenaties zelf.

Helaas is CIP een groot pleitbezorger van David Pawsons dwalingen. 
Lees ook deze drie 'recensies' van CIP op www.vergadering.nu/boekpawson-jezus-is-uniek.htm 
met steeds weer nieuwe dwalingen, waaraan ik ook diverse kanttekeningen toevoegde.


Meer dwalingen van David Pawson (zie de uitwerking in de artikelen hieronder): 
Er is geen opname
Pawson's voortdurende angst voor de komende grote verdrukking
Geen hemelse toekomst, maar leven op aarde
Gemeente is in het 1000-jarig rijk op aarde
Geen 100% genade
Geen zekerheid over de behoudenis.
Afval der heiligen
God heeft de wereld niet lief.
God houdt niet van mensen.


5. Meer dwalingen van David Pawson (en Opwekking)
 9 mei 2010 - door Harry Sleijster

We wisten al dat de Stichting Opwekking moeite heeft met 100% genade. In 2007 werd om deze reden een enthousiaste club jeugdleiders op straat gezet. Zij zouden teveel nadruk op 'genade' gelegd hebben (lees meer hierover: hier deel 1... en hier deel 2...).

Met enthousiasme verspreidt Opwekking de boeken van David Pawson. Al vele jaren wordt hij uitgenodigd om te spreken op de Opwekking-conferenties. 
Opwekking is duidelijk op de hoogte van zijn leringen, en natuurlijk ook van de grote bezwaren daartegen, maar zij promoot zijn boeken met verve. Het ene na het andere boek van David Pawson wordt uitgegeven, alsof er niets aan de hand is. En er is heel veel aan de hand !! In Uitdaging deze maand (mei 2010) stond nog een lovend artikel met een interview met Pawson. 

Natuurlijk is Pawson een fijne evangelische broeder. Echter, over bepaalde dingen hoor je hem niet, bijv. over genezing en bevrijding, maar hij onderscheidt gelukkig wel duidelijk Gods weg met Isral in de huidige tijd. En ook kan hij het pinksterstandpunt over de doop in de Heilige Geest zeer goed uitleggen.

Maar hij koestert ook een aantal vreemde leringen. Stokpaardjes zou je haast zeggen, waar hij steeds weer mee komt. Maar het zijn best erge dwalingen, zeker als je de consequenties eens naleest die hij er zelf bij maakt. Over de opname die er niet komt, althans, pas aan het eind van de grote verdrukking, maar dat is dan geen opname maar een verplaatsing, namelijk naar het vrederijk, want het blijft op aarde. Of lees over de nzekerheid van de behoudenis. Of over Johannes 3:16, dat volgens hem helemaal niet zegt wat wij er allemaal altijd van dachten.

Nu is het gemakkelijk om dat alles weg te wuiven, wat velen ook doen, want hoe zwaarwegend zijn die punten nou eigenlijk? Maar wie even doordenkt over wat de consequenties zijn van bijv. een opname n de grote verdrukking, die slaat de schrik om het hart. En ook het introduceren van een afval der heiligen is een al even vergaande dwaling. En ook al zegt Pawson van niet, God heeft toch echt wel de wereld lief.

4. Geen opname?
Pawson en de 'opname' aan het eind van de Grote Verdrukking

Geen hemelse toekomst
De 'opname' is bij Pawson niet een opname voor of tijdens de grote verdrukking. Volgens hem vindt deze 'opname' pas plaats tegelijk met de wederkomst. De gemeente wordt dan even een klein stukje boven de aarde verheven (i.v.m. 1Th.4:14-28), en dan volgt een voor altijd op aarde blijven en daar met Jezus regeren. Geen hemelse toekomst dus, maar een aardse. Deze wederkomst en vereniging met Jezus noemt hij dan wel de 'Rapture' (de wegrukking, de opname), hoewel dit feitelijk helemaal geen opname is, maar gewoon een op aarde blijven. Opvallend en zeer bedenkelijk is dat op de Nederlandse Wikipedia-pagina over hem deze dwaling van hem in de NL-vertaling is weggelaten (zie NL... | zie Eng...). Wie probeert zijn dwalingen voor ons te verbergen?
Let dus op: in deze leer gaan wij, de gemeente, dus absoluut NIET naar de hemel. 

Jehovah's Getuigen
Deze leer over niet naar de hemel gaan, wordt (gelukkig) door zeer weinig gelovige leraren aangehangen. In Pawson's uitleg blijft het ook maar een heel vaag verhaal. Het lijkt heel veel op de leer van de Jehovah's Getuigen, die geloven dat de gelovigen die volharden tot het einde en al de rampen van de grote verdrukking hebben overleefd, verder zullen leven op aarde in het vrederijk. 

Door de verdrukking
Behalve het gemis van de eeuwige hemelse roeping van het Lichaam van Christus, is in Pawson's visie geen verwachting van Jezus' spoedige komst voor de Zijnen te vinden. Maar wel een uitzien naar de tijd van grote verdrukking van 3 of 7 jaar. Pawson ziet het wel goed dat de grote verdrukking aanstaande is. Hij heeft ernstig gewaarschuwd dat in Engeland de islam het land zal overnemen. In een lezing geeft hij aan dat hij voortdurend bezig is te bedenken hoe hij zich in die tijd zal gedragen. Immers, in China worden ze vervolgd. Dus moeten ook wij sterk worden, ons voorbereiden en ons trainen. Wij moeten teksten uit ons hoofd leren voor die tijd van grote verdrukking, enz. enz. Het is een angstig toekomstbeeld, ook voor ons.

Natuurlijk geldt dit voor allerlei moeilijke tijden, en voor oorlogen, die ook over ons kunnen komen, maar het gaat hier over de bijbelse eindtijdprofetien!
De Schrift leert ons echter dat ondanks allerlei verdrukkingen Jezus komt om ons op te nemen vr de grote afval komt. Daar leren veel meer Schriftplaatsen ons over. Maar de boodschap van Pawson is: wachten op de Grote Verdrukking, en jaren later pas de Christus. Niet bijbels dus, en je wordt er niet blij van.

Let op: Opvallend is dat u hierover niets leest in de wervende beschrijving van Pawsons boek in de webshop van: www.opwekking.nl . Daar staat over zijn boek:

Wanneer Jezus terugkomt - David Pawson
Prijs: 11,35 
Wat is er bekend over de wederkomst van Christus en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? In dit boek gaat Pawson uitgebreid en gedegen in op dit onderwerp. Op heldere wijze behandelt hij punten als: de zin van zijn wederkomst, de verzekering dat we bereid zijn, het 'raadsel' van het bijbelboek Openbaring, de redenering achter de opname en de 'mist' rondom het duizendjarig rijk. Een indrukwekkend studieboek dat de lezer inzicht verschaft in misschien wel het meest besproken onderwerp van Christus' gemeente op aarde.

N.B.: alle precaire punten worden hier dus verzwegen. Wees er echter van verzekerd dat in dit boek de raadsels en de mist blijven!

Meer weten over de Bijbelse(!) leer van de opname: Lees een bijbelstudie...


3. Genade? Eens gered, altijd gered?
Pawson en genade

Eens gered, altijd gered?
De titel van dit boek van Pawson heeft een vraagteken, maar voor Pawson is er geen vraagteken: we zijn nooit eens voor altijd gered! Pawson hanteert een reeks bijbelteksten, waarmee hij vlammend de geloofszekerheid bestrijdt, en tegelijk een hele serie andere bijbelteksten negeert. Nu is het verhaal wel grotendeels wel goed, maar de balans is zoek. Wat er tot slot overblijft is slechts een dringende oproep om te volharden tot het einde. Een eenzijdigheid die bij oppervlakkige lezers veel twijfel zal brengen. 

Zo is ook het hebben van eeuwig leven bij Pawson niet voor eeuwig. 
En ook vergeving is dan tijdelijk, tot je de volgende zonde begaat. 
En ja, je kunt wl uit Gods hand gerukt worden! Enz. 
Want het is maar zolang jij volhoudt.

Genade en afval der heiligen
Bij 'Opwekking' zit het probleem toch wel heel diep. Zij zijn uitgesproken tegen 100%-genade. Ten eerste is daar nu dit boek "Eens gered, altijd gered?", dat Opwekking uitgegeven heeft, en de schrijver wordt al jaren als spreker op de Opwekkingsconferentie uitgenodigd. Maar er zijn meer boeken van Opwekking (o.a. van Kees Goedhart) waarin uitgesproken ideen over afval der heiligen voorkomen. Verwant daaraan zijn de vreemde ideen die wij daarin ontdekten, bijv. dat de uitverkiezing iets zou zijn wat jijzelf in de hand hebt. Het hangt in feite van jouw eigen trouw en jouw eigen keuzes af. Niet alleen je tot geloof komen, maar ook voortdurend daarna.

Genade f eigen inspanning
Op www.dossiers.tk/josephprince-uitdaging-opwekking-willem-de-vink.htm kun je lezen dat 'Opwekking' de leer verdedigt van de menselijke inspanning, d.w.z. dat de mens door zijn beslissingen, behouden wordt. Er is wel genade natuurlijk, maar het hangt allemaal van jouw volhouden af. Het standpunt dus dat verdedigd wordt in het door Opwekking uitgegeven boek van Pawson: "Eens gered, altijd gered?" Let dus op de vraagteken! Voor Pawson en Opwekking is het geen vraag.
Pawson en Opwekking bevinden zich hiermee op een weg die afwijkt van de gereformeerde leer, maar tevens van de leer die hierover in het algemeen in evangelische en charismatische kringen geleerd wordt. Pawson en Opwekking komen hiermee in conflict met ongeveer alle 'grote' en betrouwbare evangeliepredikers. En tevens wijkt deze leer af van de leer die altijd in de 'Vergadering van gelovigen' geleerd werd, en nog wordt. Het betreft hier dus een behoorlijk fundamenteel punt in de leer van hoe een mens behouden wordt, n.l. uit genade, door geloof, en dat is een gave van God.
Niet volgens Pawson - het hangt er allemaal vanaf of jij volhoudt.
Lees de recensie: www.vergadering.nu/boekpawson-eensgeredaltijdgered.htm

De wervende beschrijving in de webshop van: www.opwekking.nl
waar van zijn boek geschreven staat:

Eens gered, altijd gered? - David Pawson
Prijs: 11,35 
In evangelische kringen heerst algemeen de gedachte dat zodra men Christus als Verlosser heeft aangenomen, men voor altijd behouden is. Is dit echter wel zo'n veilige gedachte? David Pawson zoekt op deze vraag een antwoord, aan de hand van bijbelse gegevens en theologische stellingen. Is de stelling 'Eens gered, altijd gered' een werkelijke zekerheid of een misleidende veronderstelling? In dit boek vinden we een duidelijk antwoord, dat verstrekkende consequenties heeft voor onze levenswandel en het onderwijs in de gemeente.

N.B. antwoorden op de precaire punten worden voorlopig dus nog verzwegen.

Lees meer over de Bijbelse volle zekerheid, bijv.:
Jaap Fijnvandraat: Deze verzen zouden inhouden dat christenen toch nog verloren kunnen gaan?...  
 

Een review bij dit boek op http://www.reviewcentre.com/reviews25281.html waar een lezer zegt:
     Een totaal verward begrip van de bijbelse leer van zekerheid. Pawson lijkt geen begrip te hebben van de leer van de genade, zoals het werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte, heiliging en verheerlijking. Rechtvaardiging wordt gezien als tijdelijk en voorwaardelijk. Romeinen 8-10 leert het tegendeel. De waarschuwingen in Hebreen zijn een middel waarmee de Heer zijn volk verder richting heiligheid aanspoort. Gelovigen worden bewaard door de kracht van God. Pawson's evangelie is er n zonder zekerheid.
De waarlijk vernieuwden horen de stem van de Herder en volharden in het volgen van hem. Pawson's visie op rechtvaardiging imiteert die van de Zevendedags Adventisten.


2. Is Johannes 3:16 het evangelie?
Pawson over Gods liefde

Let op wat Pawson hier allemaal beweert:
"Is Joh.3:16 de blijde boodschap? [Let op de vraagteken!!] Pawson zegt: "Nee! God is gevaarlijk... Hij gaat oordelen... Hij haat... Hij houdt niet van niet-christenen... Slechts 35 verzen in de Bijbel noemen Gods liefde... Tegen niet-gelovigen spraken Jezus en zijn volgelingen nooit over Gods liefde.... In het boek Handelingen staat geen woord over Gods liefde... Wij hebben een hoge dunk van onze goedheid en een lage dunk van Zijn slechtheid... Spreek dus niet van Gods liefde tot ongelovigen."

Let op - dit is allemaal aldus Pawson  - zo kun je de Bijbel dus ook benaderen. En dan zou je ook nog de vraag over Joh.3:16 kunnen stellen: Wie gelooft gaat niet verloren? - Die vraag wordt in zijn boek "Eens gered, altijd gered?" beantwoord: Het hangt ervan af of je volhardt tot het einde. Twijfelachtig vers hoor, dat Johannes 3:16 - volgens deze uitleg van Pawson althans.

Meer over zijn onbijbelse 'visie' vindt u in dit RD-artikel over Pawson's toespraak in 2004 op Opwekking: www.vergadering.nu/leesmap20040601rdopwekking.htm :

We lezen daar o.a.: "God is een verterend vuur - en aanbidden betekent dat je God als je gelijke gaat zien - neem een voorbeeld aan de moslims, hoe zij bidden - ik ben klein, ik ben zwak, ik ben vuil - er gaat dreiging van God uit - als God moet kiezen, kiest Hij niet voor mensen maar voor gerechtigheid."

Let op: dit zijn zomaar een aantal zeer onbijbelse citaten van David Pawson uit dit krantenverslag!

Let op: hierover leest u niets in de wervende beschrijving in de shop van www.opwekking.nl . Daar staat van zijn boek geschreven:

Is Johannes 3:16 het evangelie? - David Pawson
In dit 2-in-1 boek staan twee indringende vragen centraal: 'Natuurrampen; waarom staat God ze toe?' en 'Is Johannes 3:16 het evangelie?'. Op de hem zo kenmerkende gedegen manier analyseert David Pawson tot in de finesses wat de exacte vraagstelling is, om van daaruit antwoorden vanuit de Bijbel te formuleren. Daarbij staat hij uitgebreid stil bij de fundamentele vraag wie God is, hoe zijn karakter is en wat eigenlijk ons beeld van God is.

N.B.: al zijn kenmerkende onbijbelse punten worden hier dus verzwegen. Verzwegen!!

Lees dan het Bijbelse evangelie, bijv. in: Andrew Wommack: Gods soort liefde...
of bijv. in: Jaap Fijnvandraat: Heeft God de wereld nog lief?...


1. Pawson op Opwekking 2010

25 mei 2010
www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=16191 (de uitgeschreven preek van Pawson)

Ondanks de mooie dingen die Pawson op Opwekking 2010 zei over de Persoon van Jezus, vinden we ook zijn dwalingen weer terug:

Oordeel!
Pawson over het oordeel dat nog over de gelovigen komt
8e alinea:
In Pawson's uitspraken zoals: "U zult geoordeeld worden door Jezus. Waar je de eeuwigheid zult doorbrengen is Zijn beslissing", blijkt dat Pawson de dwaalleer aanhangt dat het allemaal nog beslist moet worden, ook na je bekering. Je moet het nog maar afwachten hoe de beslissing uitvalt. 

Onvolmaakt
Deze prediking van Pawson gaat niet over: door het geloof voor eeuwig behouden worden; en niet over: eeuwig leven ontvangen; en niet over: wie gelooft hft eeuwig leven. Niet: we zijn met Hem opgestaan, we zijn een nieuwe schepping, we zijn vergeven, we zijn volmaaakt in Hem. 
Nee, niets daarvan, alles wordt pas in de toekomst voor de rechterstoel beslist.
Ja, natuurlijk is er ook de kant van onze menselijke zwakheid, maar die andere kant, van het ontvangen van volkomen zekerheid door het volkomen volbrachte werk op het kruis, wordt door Pawson volkomen vergeten!!
   (Wilt u de werkelijke waarheid weten? Lees en kijk bijv. eens naar deze uitzending in hetzelfde Pinksterweekend... Het zondeprobleem is opgelost! En dan begint het pas...)

Toekomstverwachting
11e en 12e alinea in Pawson's preek op Opwekking

Pawson over zijn toekomstverwachting: dood en aards leven 

N.B.: Geen enkele blijde verwachting naar een spoedige komst van de Heer blijkt uit zijn toespraak. 
Lees deze vreemde uitspraak van hem: "Het duurt niet meer lang voordat mijn lichaam zal gaan rotten, omdat het een dienstknecht is geweest van een rot persoon."

 - Dit is dus het gevolg van slechts een uitzien naar de Grote Verdrukking en niet naar de komst van de Heer, een komst en een verandering zoals in 1Kor.15:51v en in 1Thes.4:13v wordt beschreven. Dat kan daarom in Pawson's ogen ook absoluut niet spoedig plaatsvinden.

De nieuwe wereld van de Jehovah's Getuigen
Nog een uitspraak: "Hij wil ons klaar maken voor een nieuwe wereld die ons niet zal bederven met zonde of zelfzuchtigheid"
 - Dit doet wel heel erg denken aan de nieuwe-wereld-theologie van de Jehovah's Getuigen. Maar in feite ziet Pawson, en dat doet hij ook in vele andere geschriften van hem, die aardse toekomst van de Gemeente net zoals zij.


 ( www.dossiers.tk/pawson )

 
Meer links:
Joseph Prince was in Nederland -  Wie is hij? Met video's van Eurospirit 2008...
De kritiek 1: 'Back to the Bible' - Xist - ND - Opwekking...
De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking versus genade - en de reactie van Willem de Vink...
De kritiek 3: De dwalingen van David Pawson en Opwekking...

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Prince | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter