Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig
 
  Ruben Hadders

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Onkundige 'onderzoekers'
Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35
 
Wilt u weten wat en wie Goedgelovig.nl is? Print de volgende analyse en lijst hem in.
 
Dit is Goedgelovig
Beschamend was dat bij het ND geen belletje ging rinkelen toen de website Goedgelovig in het spel kwam.

Hypotheses en complottheorieën worden er opgezet, en compleet ingevuld. De dienst van respectabele christenen wordt er in een verdachte context geplaatst en afgebroken. En dat gebeurt allemaal via vage en valse beschuldigingen die bij eigen publiek wel aanslaan, maar voor ieder weldenkend christen een beschamende onchristelijke instelling demonstreert. Het hele  proces van redeneren en beschuldigen hangt daar van valse wereldse methodes aan elkaar.


Humor? Roddel? Satire?
Nee, daar lijkt het zelfs niet meer op. In plaats daarvan is het: cynisme, kwaadsprekerij en laster. Met de redactie voorop. Volstrekt anoniem uiteraard.
We zien een legertje forumklanten, dat steeds maar weer nieuwe negatieve en kwetsende opmerkingen maakt naar medegelovigen. En dat wordt steeds maar weer met zogenaamde grappen en cynische opmerkingen eindeloos herhaald. Ze praten elkaar na, ze bevestigen elkaar, en buitelen over elkaar heen om hun mede-christenen zwart te maken. Soms slaan ze daarin volledig door en is er geen enkele sprake meer van satire, maar het ontaardt regelmatig in een rücksichtlos beledigen. De betweterigheid is soms beschamend als je ziet hoezeer hun eigen gelijk bij voorbaat reeds, zonder enige argumentatie, volkomen vaststaat. Geen enkele bescheidenheid in het afkraken van andere meningen. 

Splinters
Het legertje cynische spotters probeert zo nu en dan de indruk te wekken dat zij nog christelijk zijn ook. Vrome opmerkingen, dat ze bidden voor die ander, moeten nog een bepaalde schijn ophouden. Echt beschamend is deze farizeïstische houding. Deze groep schermverslaafden ziet alleen de 'foute' visie van de ander, en al helemaal niet de mens achter die vermeende(!) foute opvatting. Christenliefde is er in het geheel niet meer te bespeuren, men fixeert alleen nog maar op splinters in de ogen van opponenten. En dit zijn geen incidenten, nee, dit is de hoofdmoot van al deze discussies. En tussendoor gooit de redactie van GG kooltjes op het vuur.

Opbouwende kritiek, dat zou goed zijn, want natuurlijk worden er fouten gemaakt. Mits goed verwoord, dient het degenen die het aangaat. Dat is ook het normale christelijke leven: elkaar opbouwen en niet verachten en veroordelen. Een enkele keer tracht iemand hen er serieus op te wijzen dat christenen niet zo moeten afgeven op dienaren van God, maar het enige resultaat is dat het schelden nog valser en scherper wordt. Een droevige website.

Magneet
De site werkt als een magneet op gefrustreerde christenen die hier eens lekker hun gram kwijt kunnen. Regelmatig gesteund door de redactie die haar zaakje zo nu en dan even opstookt. Al met al een droevig, om niet te zeggen wanstaltig gebeuren. Voorbeelden hoeven we verder niet te noemen, want bijna elke discussie is een sterk voorbeeld op zich.
Goedgelovig geeft met zijn forumfunctie aan veel critici een platform om hun gram en frustraties af te reageren. Haat en spot, soms bijzonder grof, domineert. Modderstromen van kritiek zijn het vaak. En in plaats van de uitwassen te beperken, versterkt de redactie de kritiek door zelf op negatieve en manipulerende wijze opmerkingen te maken die hun eigen kwalijke artikelen ondersteunen.

Is GG populair?
Goedgelovig meent zelf dat zij zeer populair is en schermt (schermde) met hoge bezoekcijfers. Helaas, maar wel begrijpelijk, trekt deze site inderdaad een groepje spotters aan. Maar men heeft niet in de gaten dat dit drama bekeken wordt door veel christenen die gruwen van deze afbraakactiviteiten en deze zogenaamde satire met argusogen volgen.

Verbaal geweld
Gelet op dezelfde steeds weer terugkerende namen blijkt het slechts een kleine groep critici te zijn, die zijn ongeloof op deze wijze openlijk demonstreert met alle vijandige en hatelijke opmerkingen gericht aan eerbare christenen en hun bedieningen.

Verder zal er wel een grote groep goedgelovige meekijkers zijn die zich zit te verlekkeren aan alle vuilspuiterij.

En dan is er een derde groep die met pijn in het hart gekwetst zit toe te kijken en het heeft opgegeven. Zij lezen het en voelen zich kansloos in dit boosaardige geweld. 

[In april 2011 onthulde Reveil de identiteit van deze gristelijke redactie...]
 
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua