Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
BOEKRECENSIES

De critici  - Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Doelgericht leven - Rick Warren
 Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?

Ellips
(B&W) - 6 juni 2004
 
Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
Boekrecensie door Dr. H. Bos

Een parel van een boek, dat ik nu bij mijn persoonlijke top 10 noteer. Dit boek is kostbaar en bepaald niet vanwege de zeer vriendelijke prijs. Een boek dat christenen en zij die zoekende zijn, niet mogen missen. Een boek met prachtige levenslessen. Het zet actief aan tot nadenken over jouw leven als christen, confronterend en ontdekkend. Rick Warren is een uitstekend didacticus en bijbelgetrouw christen. Hij heeft zijn boek in veertig hoofdstukken verdeeld, bedoeld om in veertig dagen te lezen en te overdenken.

De eerste week behandelt de vraag: 'Waarvoor ben ik in 's hemelsnaam op aarde?', gevolgd door de weekthema's: 'U bent bedoeld om God voldoening te geven', 'U bent geschapen om deel uit te maken van Gods gezin', 'U bent geschapen om op Christus te lijken' en 'U bent geschapen om God te dienen', Ook het slotthema 'U bent gemaakt voor een missie' vond ik vanuit 'mijn ruime evangelisatie ervaring geweldig inspirerend en origineel qua zienswijze.

Warren verstaat de kunst om je met regelmaat net even anders naar een bijbeltekst te laten kijken dan je bij oppervlakkige lezing doet. De lijn van dit boek is gericht op de praktijk van het christen-zijn. Warren schetst onze kleinheid als zondaars voor de Almachtige. Tegelijk maakt hij glashelder de rijkdom van ons doel en onze roeping in deze wereld. Absoluut geen vrijblijvend christendom. Een hoge roeping naar de gemeente en de wereld, getuigende van de overweldigende hoop die in ons is, door de genade en verlossing in Christus onze Here. Overgave aan God is geen passieve berusting en is niet weggelegd voor lafaards. Echt, dit boek heeft in die veertig dagen mij zo aan het denken gezet en het heeft me zo vaak de Schrift geopend op een verrassende wijze en maakte regelmatig zo'n diepe indruk op mij, dat het onuitwisbare invloed op mijn geloven en denken heeft.
Dit boek is een vreugde om te lezen. Het gaf me vele ontdekkende en ontroerende momenten waarin ik heel klein werd voor God, terwijl het me dichter bij God bracht. De gereformeerde dogmatiek zal zich niet in elk hoofdstuk van Warren herkennen, maar laat dat vooral een uitdaging mogen zijn. Inmiddels is al de tweede druk verschenen. Bij een derde druk zou ik liever de bijbeltekstverwijzingen in de leestekst vermeld zien in plaats van in het notenregister achterin. Een boek waar iedere christen er twee van mag aanschaffen: een om zelf te lezen en een om te schenken en door te geven. Voor € 9,95 een juweel van een boek voor een koopje.


Doelgerichte gemeente - Rick Warren

CV-Koers - 1 juli 2003 
 
Doelgerichte gemeente
(met hart voor God en hart voor mensen) 
Boekrecensie door Aad Kamsteeg

Een cynische reactie op het boek Doelgerichte gemeente ligt misschien voor de hand: ‘Het zoveelste boek zeker dat ons vertelt dat we het als kerk niet goed doen. Uit Amerika natuurlijk’. Het zou erg jammer zijn als we zo reageren. Voorganger Rick Warren vertelt inderdaad het waargebeurde verhaal van de Saddleback Church in Californië, de snelst groeiende baptistengemeente ooit. Maar hij waarschuwt zelf dat we niet moeten proberen te kopiëren. Het gaat hem om algemeen geldende overtuigingen, principes en praktijken. 

En waarom zou het ‘samen met alle heiligen’ (Ef. 3:18) niet ook betekenen dat we van Amerikaanse christenen veel kunnen leren? Zelf behoor ik bij een gemeente die in minstens twee opzichten sterk verschilt van Saddleback. 1) We zijn reformatorisch en geen baptisten, en 2) we kennen lange tradities en kunnen dus minder fris en origineel beginnen. Maar er zijn ook overeenkomsten. Net als bij Warren leeft onder ons een droom. Ook bij ons is er een verlangen in de diepte en breedte te groeien. 

In september staat een tweedaagse Nederlandse conferentie over doelgericht gemeente-zijn op het programma (zie de agendapagina’s verderop in dit nummer). Een doelgerichte plaatselijke kerk heeft in ieder geval twee kenmerken, zegt Warren. 1) Nieuwe visie om alles wat in de gemeente gebeurt, te bezien door de ‘bril’ van vijf nieuwtestamentische doelen: aanbidding, dienstbaarheid, verbondenheid, geestelijke volwassenheid, missionair zijn. En 2) een procesmatige aanpak om de gestelde doelen te bereiken. Die doelen dienen dan wel gelijktijdig te worden nagestreefd. Met het oog daarop kan men niet zonder passende structuren. 

Het boek vormt een combinatie van christelijke bevlogenheid en organisatorisch talent. Het ‘wat gaan we doen’ (levensgroei) gaat hand in hand met ‘met wie gaan we het doen’ (cirkels van toewijding). Onderzoek naar de geestelijke cultuur in de eigen gemeente staat niet los van de vraag wat bij nieuwe doelgroepen leeft: wat voor soort mensen wonen in onze omgeving? Er is sprake van een samenhang die mij aanspreekt: ‘Waarom vissen we? Op welke plek zullen de vissen bijten? Laten we ons in het denken van de vissen verplaatsen’. 

Ik denk dat Warren een erg belangrijk boek heeft geschreven. Hij wil ons leren ongelovigen lief te hebben, de sleutel tot elke gemeentegroei. Hij kent geen koudwatervrees om de kerk op zoek te laten gaan naar de reële behoeften van mensen die niet naar de kerk gaan. Sterk is vooral de parallellie tussen ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’: eigen geestelijke groei en evangelisatie gaan samen. Toewijding en geloofsoverdracht vormen in dat verband sleutelbegrippen.Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua