Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
HEIDENS

"Heidense bron en gnostisch occulte golf komt over ons"

CV-Koers - mei 2006
"Heidense bronnen ontmaskerd"

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Dr. Henk Bakker
beschrijft in CV-Koers de charismatische beweging in zeer kritische bewoordingen.

Hij vergelijkt de kerkgeschiedenis van de 2e eeuw, waar Tertullianus een aanhanger was van de toenmalige charismatische vernieuwing, met de huidige vernieuwing.
We lezen dan: Volgens sommigen was de buitensporige beleving van duivelse aard. Anderen zagen er de hand van God in en beschouwden de extase als de ware legitimatie van profetie.

Heidense bronnen
Met veel negatieve termen verdraait Bakker het mooie verlangen naar meer van de Geest, dat veel christenen hebben, naar "overgeestelijk", en "het goddelijke in ons bezit willen hebben" en "het moet ons iets opleveren", enz. enz. 

Veel te gemakkelijk, en echt zonder de verbanden aan te geven(!), maakt Bakker vervolgens de overstap van de 2e eeuw naar de huidige charismatische beweging, die dan afgeschilderd wordt als een beweging waarvan Bakker nu "de heidense bronnen heeft ontmaskerd".

Typisch is de foto die bij het artikel is geplaatst: mensen die met hun aangezicht op de grond liggen en Bakker geeft daarbij het ontoepasselijke, of beter gezegd, het onpasselijke bijschrift: "christenen die nog niet van de afgoden vrij zijn" en die "het 'hebben' van de Geest zoeken". Onbegrip alom dus. 

Een golf van...
Aan het slot van het artikel beschrijft hij met overduidelijke termen wat hij meent dat er al tien jaar over Amerika rolt en nu ook over Nederland: "een gnostisch occulte golf...", en "een golf van extatische onzinnigheid". Het is maar dat u weet wat er in uw feestelijke wekelijkse evangelische samenkomst aan de hand is.

Het kruis
We zagen het al eerder dat deze critici menen dat Warren en de evangelischen en de charismatischen het doen zonder het kruis. Ook volgens Bakkers slotbetoog mankeert het aan het verstaan van het kruis en van wat Christus op het kruis voor ons deed. Daar werd volgens hem "in de eerste plaats, en ook in de laatste plaats, afgerekend met onze heidense verkeerd-charismatische zelfhandhaving". M.i. een zeer vreemde en eenzijdige slotzin, maar ook een zeer onjuiste uitleg!

Meer:
Lees ook de verslagen over het CV-Koers congres: ND+RD 13 mei 2006...)
Lees de recensie van 'Mag het ook iets meer zijn' in de Visie van februari 2006...
Lees de recensie van 'Zij hebben lief, maar...' in het blad 'Wapenveld' van mei 2006...

Ernaast
Hoewel de huidige evangelischen wel veel met Montanus gemeen hebben, tracht Bakker het te doen voorkomen dat zij vooral in de val van Marcion en het Gnosticisme gelopen zijn. Dat dit onjuist is geeft ook Den Hertog in zijn recensie aan als hij zegt "dat hij maar zelden het gevoel had dat de parallellen [die Bakker bedacht heeft] voor zichzelf spraken" en hij besluit dat Bakker aan zijn boek "een wat minder geslaagd essay heeft toegevoegd".

Citaat uit de recensie van Prof. Dr. G.C. den Hertog: "In het tweede deel van zijn boek laat dr. Bakker deze fronten successievelijk terugkeren, als uitdagingen voor de kerk vandaag. Naar mijn gedachte hijst hij zichzelf hier in een keurslijf dat hem eerder hindert dan helpt bij het doortrekken van de lijnen naar vandaag. Bij het lezen had ik maar zelden het gevoel dat de parallellen voor zichzelf spraken. Actualisering op deze manier is te geforceerd om te kunnen overtuigen."
   Lees meer...


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua