Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
  - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn - Meer aanklagers
 
Er is een netwerk van websites die bijna alle grote evangeliepredikers in een kwaad daglicht willen stellen. Samen veroordelen zij in vele artikelen vooral de genezingsbediening en de zgn. Toronto-blessing. De bestrijders bevinden zich meestal in de gevestigde traditionele kerken, maar felle bestrijder vinden we soms in evangelische en pinkstergemeenten.

Schokkende beelden - Satanisten?

Actief worden
Wee de christen die actief wordt, iets onderneemt en bekendheid krijgt. Het geringste foutje, nou ja, foutje?, beter gezegd: je wordt verkeerd begrepen... en dan zijn er wel bepaalde christenen die je antichrist of satanist noemen.
Niet iedereen pakt het zo grof aan  natuurlijk, maar toch op z'n minst heet je wel valse profeet, valse leraar, verleider, misleider, enz.
 
Ging het zo ook niet met Jezus? Waarom zou het met zijn dienaren anders gaan? Als Hij door Beëlzebul de boze geesten uitdreef, door wie doen zijn volgelingen het? Als ze Hem uit de synagoge wierpen, waarom zouden ze mensen met dezelfde ideeën er hun gang laten gaan?
 
Als de kracht van de Geest zichtbaar wordt, gebeuren er vreemde dingen. En de Bijbel zegt het al: ze willen wel een evangelie, maar de kracht ervan verloochenen zij. 

Op de website van Torontoblessing.com en de website Granel.org ("Gods reddende ark") (beide websites zijn verdwenen, 2017) vindt u de mening van voorganger Thomas Wartelsteiner. U kunt zich verbazen over de verzameling verwijzingen naar de meest lugubere verhalen. Neem bijvoorbeeld deze uitspraak: "C.S. Lewis is wellicht het meest bruikbare instrument van Satan". Of dat bekende evangeliepredikers zoals Benny Hinn en Kenneth Copeland zelfs onomwonden 'occultisten' en 'satanisten' worden genoemd. Op deze websites is ook een gratis video-cd te bestellen. Er worden schokkende beelden beloofd. Zoals: "zij maken tekens van satan", "zij roepen de hulp in van satan", "zij prijzen satan", "zij leggen vervloekingen op hun tegenstanders", "zij bedreigen kinderen", enz.

Inderdaad is het bekijken van de video-cd nogal schokkend, maar dan vooral vanwege de wijze waarop een aantal Amerikaanse evangelisten als satanisten neergezet wordt. De makers van deze video-cd proberen u overduidelijk op het verkeerde been te zetten. En dat op een ongelooflijk insinuerende wijze. Het volgende verslag is door ons in januari 2004 aan de makers/verspreiders van de video-cd toegezonden.


Brief aan Granel.org/Torontoblessing

Geachte Granel.org....

Ik heb de video-cd "Endtime Rivivals" ontvangen en bekeken. Maar ik kreeg niet te zien wat ik verwachtte te zien. Ik heb tevoren de Heer Jezus gebeden om objectief te mogen kijken en mij duidelijk te maken wat Hij ervan vindt.

Satan
Om te beginnen moet ik zeggen dat er op deze video-cd toch wel enkele grote missers staan. Men probeert te laten zien dat enkele predikers Satan aanroepen tijdens hun bediening. Vele malen worden die gedeelten herhaald, maar het woord Satan kon ik niet horen zeggen, hoe ik mijn best er ook voor deed. Wat hoorde ik wel? In het ene geval zei de broeder (Duplantis) "See" of "y' see", maar het woord 'Satan' er níet uit te halen, wat men helaas steeds maar blijft beweren. En in een ander geval zei de prediker (Benny Hinn) bij een genezing van een baby: "That's glory, isn't it" en niet: "That's glory, satan". In dit laatste geval is het absoluut onmogelijk om je te vergissen!! Er wordt géén "satan" gezegd. Ook dit gedeelte wordt meermalen en op vertraagde wijze herhaald, maar steeds is duidelijk te horen "isn't it". Ik vind dit een duidelijk geval van een poging tot misleiding en iemand belasteren.

Vallen en rollen
De video-cd staat vol met onbedaarlijk lachen en rollen. Inderdaad is het vaak belachelijk om te zien. Maar je zou dat ook kunnen zien als een wat vreemde oprisping in de tijd van de Toronto-blessing. De video's zijn ook allemaal 12 à 15 jaar oud. Dus waar praten we eigenlijk over? De mensen die het overkwam konden misschien wel eens beschaamd terugdenken aan die tijd en misschien hebben ze allang wel eens gezegd: "Sorry, dat was niet zo goed, dat had ik niet zo moeten doen". Is het bij die mensen nagevraagd? Heeft www.granel.org hen die kans gegeven?

De website
Als je op die website kijkt zie je bijna alleen maar veroordelingen, in zeer scherpe termen als: satanisten, mesmerianisme, duivelse misleiders, enz. Een voorbeeld: twee foto's worden naast elkaar gezet. Op de ene foto houdt een of andere mesmer-figuur zijn arm omhoog en daarnaast een foto waarop Benny Hinn zijn arm omhoog houdt. De foto's zijn uit dezelfde hoek genomen, er liggen op beide foto's mensen op de grond, er is blijkbaar maar één conclusie: satanisme, hypnose, mesmerianisme. Op deze wijze is het niet moeilijk om ook van Jezus te 'bewijzen' dat Hij foute dingen deed. Het is te simpel voor woorden. Wat jammer dat christenen zulke simpele onnozele voorbeelden bedenken.
(Kijk op deze inmiddels teruggetrokken pagina / en zie het Naschrift onderaan...)Het satansteken
Er worden meerdere evangelisten gefilmd die zogenaamd het 'satansteken' maken. Dat doen satanisten door hun pink en wijsvinger op te steken en de beide andere vingers met hun duim vast te houden. Nu wordt getracht dit ook te laten zien bij deze evangelisten. En inderdaad, soms lijkt het of zij die beweging maken. Het zijn vaak nogal gebarende figuren, die evangelisten, en het is steeds maar heel kort, een seconde of minder, te zien. Daarom krijgen we sterk vertraagde beelden te zien, met herhalingen en stilstaande beelden. Het viel me wel op dat het nooit het volledig teken is. Nooit houden ze hun middel- en ringvinger met hun duim vast. Ze wijzen met hun wijsvinger en soms gaat hun pink mee. Je begrijpt wat ik ervan vind: het is te zot voor woorden, ware het niet dat het in ernst gezegd wordt en met zeer veroordelende woorden gepresenteerd wordt.

Het spreken van vervloekingen in talen/tongen
Spreken in talen is ook een makkelijke prooi, want uit een serie onverstaanbare klanken kun je vast wel een paar satanische kreten destilleren. Met heel veel uitleg en voorpraten over wat je volgens de commentator zou moeten horen, lukt het mij niet om dezelfde woorden te horen die hij hoort. Absolute onzin, nog onnozeler dan het "Hi devill" van de Beatles destijds.

De foute uitspraken
Dan zijn er ook nog een aantal foute uitspraken. Paul Crouch, Benny Hinn en nog wel 15 andere namen van evangelisten worden genoemd. Vreemd, ik luister weer zeer aandachtig en draai zelfs de vele herhalingen nog eens opnieuw, maar ik hoor nooit wat ik moet horen. Benny Hinn zegt een keer iets van "if God would give me a Holy Ghost machine gun, I'll blow your head off". Misschien was hij getergd door de 'satanistenjagers' (noem ik maar even zo)? Volkomen foute uitspraak dus. Verder doet hij de vreselijke uitspraak dat christenen zich niet zoveel moeten bekommeren over de straten van goud in de hemel straks. Maar het verband waarin het gezegd wordt ontbreekt. Hij zou ook heel goed kunnen bedoelen dat je je moet bekommeren om je geestelijke en lichamelijke gezondheid nú.
Ook van andere evangelisten hoor ik diverse korte en uit hun verband gerukte uitspraken. Ook deze broeders laten zich verleiden in hun boosheid op de aanvallers. Fout natuurlijk. Dan volgt er van Benny Hinn's vrouw Susanna nog een scene dat zij heel heftig zegt dat je van de Heilige Geest een schop onder je kont nodig hebt. Fout natuurlijk. Maar het verband waarin het gezegd werd krijgen we vanzelfsprekend niet te zien. Wellicht was het gewoon goed bedoeld! Ik werd er moe van. Welk fundamenteel punt heeft men nu te pakken? Gewoon laster! Het is allemaal zó gezocht!

De dwaasheden
Om te voorkomen dat ik de indruk wek alles voor zoete koek te slikken, wil ik wel zeggen dat die headbangende en tegelijk profeterende vrouw van mij wel eens nader onderzocht mag worden. Ook voel ik mij tot al die hilarische happenings niet aangetrokken. Ronduit belachelijk vind ik het soms zoals christenen zich hebben laten opzwepen door bepaalde Toronto-voorgangers. Voor een feestje lijkt het wel eens leuk, maar soms vind ik het mensonterend. Graag zou ik willen weten wat die dames en heren er nú van vinden. Maar dat christenen zoals van 'Gods reddende ark' (www.torontoblessing.com) vervallen in een griezelig absolutisme en een ziekelijk zoeken om evangelisten maar te kunnen aanwijzen als satanisten is veel en veel erger.

Tegenwoordig
Ik stel voor dat u nu maar eens gaat kijken, b.v. Benny Hinn: www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm 
Niemand hoeft het met alles eens te zijn. Maar de grove laster wordt gelogenstraft. Leg alle boosaardige vooroordelen eens terzijde en kijk eens door enkele onwennige dingen heen, en kijk maar eens wat er vandaag de dag écht gebeurt!

U begrijpt dat mijn gebed dus niet is wat u vroeg, namelijk dat de video maar veel verspreid mag worden, maar integendeel dat u er nog eens over na mag denken of dit nu uw goddelijke opdracht is. 

Ik zie uw reactie graag tegemoet...
Harry Sleijster


Reactie
De reactie die enkele maanden later kwam, was zoals te verwachten, slechts een verdediging en aanscherping van hun lasterlijke aantijgingen. En helaas zeggen zij daarbij ronduit dat zij niet gaan kijken naar wat deze evangelisten werkelijk zeggen.
De cd  wordt momenteel niet meer verstrekt. Begrijpelijk, want de cd ontmaskert vooral de medewerkers van Granel.org en "Gods reddende ark". Lees op hun website de documenten "Boodschap" en "Is dit opwekking" en hun duistere visie wordt geheel duidelijk.


Naschrift
Juni 2006 - Beide websites (Torontoblessing.com en Granel.org) zijn inmiddels (juni 2006) van het internet verdwenen. We gaan er maar van uit dat de laster voor hen niet langer te verdedigen was. 
Op www.archive.org zijn de oude websites terug te vinden:
Homepage torontoblessing.com | Boodschap | Opwekking | Mesmer | Homepage Granel.org

Dit schreven anderen reeds over Granel.org:
Oneway Forum: Staat Gods reddende ark in Den Haag?...
Oneway Forum: Mag pop-muziek, met o.a. een reactie van Marc van 'Gods reddende ark'...2 Korinthe 5:9-16 over Gods dienaren

Voorgangers krijgen bijna altijd met tegenstand te maken. Vooral als ze van de Heer een bijzondere taak gekregen hebben. Paulus heeft veel weerstand ondervonden. Van hem zijn onderstaande woorden. Maar eigenlijk overkomt hetzelfde ook Benny Hinn, T.B. Joshua en W.J. Ouweneel en allen met een bijzondere bediening. De bijbel zegt dat ze hun eigen Heer aangaan. De woorden van 2Kor.5:9-16 zijn dus eigenlijk niet alleen de woorden van Paulus, maar ook hun woorden.

2 Kor.5:9-16
Daarom is ons hoogste doel: te doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Heer zijn. Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.

   Dat is dan ook het moment dat de nu misschien wel goedbedoelende tegenstanders hun grote probleem maar eens moeten uitleggen, namelijk als ze daar staan, samen met die duizenden die door de bediening van die voorgangers tot levend geloof in de Heer Jezus zijn gekomen.

Omdat wij zo'n diep ontzag voor de Here hebben, doen wij ons best anderen voor Hem te winnen. God weet dat wij hierin oprecht zijn en ik hoop van harte dat dat ook voor u duidelijk is.

   Inderdaad winnen zij duizenden voor Christus: T.B. Joshua's kerk bijvoorbeeld groeide in enkele jaren naar 20000 enthousiast in Jezus gelovende mensen; plus wat er wereldwijd nog bij komt. Bij de campagnes van Benny Hinn komen duizenden tot waar geloof in Jezus Christus.

Proberen wij nu onszelf weer aan te prijzen? Nee, ik reik u alleen maar de argumenten aan, waarmee u ons kunt verdedigen tegen hen, die het uiterlijk belangrijker vinden dan het innerlijk.

   Je kunt nog zo vallen over het uiterlijk, 'vreemde' handbewegingen, geschreeuw en neervallende mensen, maar het gaat om het innerlijk van de dienaar.

In elk geval kunt u van ons zeggen dat wij eerlijk en oprecht zijn. Als wij in vervoering zijn, is het voor God.

   In vervoering kun je dus zijn, en dat is dan: voor God.

Als wij nuchter en kalm zijn, is het voor u. Wat wij ook doen, het is omdat we er door de liefde van Christus toe gedrongen worden.

   En let vooral op de volgende zin!

Houd er dus mee op gelovigen naar hun uiterlijk te beoordelen of naar wat men over hen zegt.

   Dát is pas echt moeilijk !!!Controleer... of deze dingen zo zijn:


Benny Hinn is eenvoudig te controleren!

Hij is elke werkdag te zien op  www.bennyhinn.org/television/tiyd.cfm 
Elke dag een half uur video van een recente evangelisatie- of genezingscampagne.

Lees zijn boeken. Nederlandse vertalingen van boeken van Benny Hinn kunt u hier bestellen (lees enkele fragmenten).

Gratis is op internet te lezen zijn boek: "Schenk mij een wonder, Heer". Dit is de vertaling van "Lord, I need a miracle"


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Prince | Van der Ven | T.B.Joshua