Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
DE EVANGELISCHE WERELD

EO-website - 27 mei 2006
Andries Radio: forse aanval op evangelische wereldDr. Henk Bakker was ook in het EO-programma 'Andries Radio', waar Andries Knevel hem stevig aanpakte over zijn "forse aanval op de evangelische wereld". Maar dr. Bakker bleef bij zijn grove uitlatingen, zoals: modern heidendom, McChurch, McDonaldisering, en kreten als 'zonde en schuld spelen geen rol meer'.

Zowel inhoudelijk als qua taalgebruik slaat hij de plank mis (voor meer grof taalgebruik, zie de links hiernaast).

Breng de bittere kant van het evangelie
Volgens Bakker ging er in het begin van de kerkgeschiedenis veel mis, met name het beeld dat men van Christus had. Dat beeld zou in de huidige evangelische beweging niet meer zuiver zijn. Hoe? Dat wordt helaas niet duidelijk. Het wordt gesteld. Mensen die de gemeente laagdrempeliger willen maken, lopen de kans het zicht op Jezus kwijt te raken. En Bakker is bang dat de ongelovige gaat bepalen hoe de agenda van de kerk eruit ziet. Daarbij noemt hij voorbeelden dat deze mensen zonder geloof in Christus en zijn kruiswerk de gemeente zouden binnenkomen. Je vraagt je af of Bakker dan niet weet hoe het in evangelische gemeenten toegaat. Daar gaat het om geloof en hamert men zeker niet alleen op het "je mag er zijn, God heeft je lief, God heeft een plan met je leven". Maar er nog van afgezien dat dit toch ook gewoon feiten zijn, die er ook horen te zijn, moet dus volgens Bakker 'de bittere kant van het evangelie' gebracht worden. Want anders wordt het 'modern heidendom', en 'een hebberig christendom'. En volgens Bakker mag je je ook niets toeŽigenen. Als voorbeeld noemt hij dan het bezit van de Heilige Geest, en het hebben van de geestesgaven. Blijkbaar heeft Bakker dat niet, want hij noemt dat 'modern heidendom' en 'vergif voor de menselijke ziel'.

Extreem
Knevel kan het ook niet geloven... en vraagt hem of hij het nu niet heeft over een extreem groepje in de evangelische beweging. Nee, en om te bewijzen dat zijn kwalificaties op het geheel van de evangelische beweging slaan, noemt Bakker weer enkele extreme voorbeelden: in het verleden, in 1991, is hij bij John Wimber in Zwolle geweest; en onlangs heeft hij van iemand een boek met extreme profetieŽn over de hemel gekregen (De hemel is zo echt, Choo Thomas). En Bakker redeneert dan verder alsof dit slaat op de hele evangelische beweging.

Ontkenning
Knevel vraagt hem vervolgens nog enkele keren veelzeggend of hij het kind niet met het badwater weggooit, maar Bakker ontkent en blijft ontkennen. Hij noemt ook nog voorbeelden uit reformatorische kring, wat toch wel iets anders is dan evangelisch charismatische kring. Bakker meent dat het preken over zonde en schuld veel beter is uitgebouwd binnen de reformatorische kerken.

Gemeentegroeibewegingen en Rick Warren worden nog genoemd. Maar Bakker meent dat het evangelie daardoor gaat vervlakken. Het laatste deel van het gesprek verzandt in mooie woorden over de Bijbel die niet meer concreet over de zaak gaan. Er moet blijkbaar 'in vrede' geŽindigd worden. Beluister de uitzending op
Andries Radio...


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua