Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Preterisme
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Gůds 'welvaartsevangelie' - 2 

God does promise prosperity.
But financial blessings are
NOT for the greed,
but for the need... 

Benny Hinn

Welvaren en voorspoed zijn in de Schrift het deel van hen die God op het oog heeft. We zien in de Schrift een aantal keren dat grote voorspoed overgedragen wordt.

Genesis 12:10-13:2 - Abram
Abraham zei tegen zijn vrouw SaraÔ aan de Farao van Egypte te vertellen dat zij zijn zuster was omdat hij bang was. De Farao behandelde Abraham goed vanwege SaraÔ en gaf hem schapen, runderen... (Gen.12:16). God zond vervolgens plagen om Farao te waarschuwen en hij gaf SaraÔ terug. Maar Farao vroeg nooit de overvloedige giften terug. Toen Abraham en SaraÔ vertrokken ging Abram op uit Egypte, hij en zijn vrouw, en alles wat hij had.... (Genesis 13:1-2).
Dit is de eerste vermogensoverdracht die in de Schrift vermeld is. 

Genesis 26 - Izašk
De tweede overdracht van welvaart is opnieuw als er een hongersnood in het land is. Hongersnood heeft geen effect op Gods Woord. Let op dat er beide keren een tijd van nood is. Uw voorspoed hangt niet af van de toestand van de wereld. Het is afhankelijk van het Woord van God. Alles wat we te doen hebben is Hem vertrouwen, rusten in Hem, geloven in Hem en zijn beloften, en Hem gehoorzamen. Omdat er een hongersnood in het land was, ging Izašk naar Abimelech van de Filistijnen. Daar zien we dat Izašk in dat land zaaide en een honderdvoudige oogst ontving, zo veel dat de Filistijnen jaloers op hem werden (Gen. 26:12-14). Niet alleen erfde Izašk de rijkdom van zijn vader Abraham, maar ook ontving hij de grote voorspoedige opbrengst van Abimelech toen de Filistijnen hem wegzonden (Genesis 26:16)

Genesis 31:6-9 - Jakob
De volgende grote overdracht van voorspoed is beschreven in Gen. 31:6-9 als Jakob zijn vrouwen Lea en Rachel vertelt hoe God de rijkdom van hun vader nam en aan hem gaf, zelfs als Laban zijn afspraken tien keer veranderde: "Maar God heeft de kudde van uw vader weggenomen en aan mij gegeven" (vs.9). Een bovennatuurlijke overgang van welvaart van Laban naar Jacob.

Genesis 41 - Jozef
Daarna zien we in Gen. 41 de vierde overdracht van rijkdommen. God beloonde Jozef voor zijn gehoorzaamheid en gaf hem de rijkdom van Egypte. Farao maakte Jozef de tweede machthebber in zijn land (vs.44). Jozef werd verantwoordelijk voor de economie van het hele land. God gaf de rijkdom van een natie aan zijn dienstknecht Jozef.

Exodus 12:35-36 - IsraŽl
De volgende grote overdracht van rijkdommen vond plaats toen God de rijkdommen van de Egyptenaren aan IsraŽl gaf: "En de IsraŽlieten vroegen de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En de Heer bewerkte dat zij het volk gunstig gezind waren zodat zij hun verzoek inwilligden"... (Exodus 12:35-36). Aan de IsraŽlieten werden alle rijkdommen van Egypte gegeven met de bedoeling Gods tabernakel te bouwen. Het Woord van God verklaart later dat de kinderen IsraŽls aan Mozes 1400 kilo goud en bijna 5000 kilo zilver voor de tabernakel gaven. In de tegenwoordige economie is dat goud en zilver meer dan 50 miljoen dollar waard. Later werd veel van dat goud in de tempel van Salomo gebruikt. IsraŽl werd machtig gezegend door deze welvaartsoverdracht toen zij Egypte verlieten.

1 Koningen 10:23 - Salomo
De zesde overdracht van rijkdom ging naar koning Salomo. God beloonde en zegende hem zo veelbetekenend voor zijn toewijding en gehoorzaamheid dat hij de welvarendste koning op aarde werd: "Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom en wijsheid" (1Koningen 10:23). Zijn jaarlijkse inkomen aan goud was meer dan 200 miljoen dollar.

Spreuken 13:22 - Wij
De volgende bovennatuurlijke overdracht van rijkdom is ook bestemd voor ons. De Bijbel zegt heel duidelijk: "De rijkdom van de zondaar wordt bewaard voor de rechtvaardige".

Ware Bijbelse voorspoed is niet iets dat per ongeluk gebeurt. Het is iets waar we ons op moeten voorbereiden, omdat voorspoed het resultaat van waarheid is: geliefde, ik wens dat gij welvaart en gezond zijt (3Johannes:2-3 SV). En deze overdracht is ophanden.

(Vertaald uit de nieuwsbrief van Benny Hinn - mei 2008)

- Wat je aan Jezus geeft, ben je niet kwijt -

Spreuken 3:9 - Eer den Heer van uw goed en van de eerstelingen van al uwe inkomsten,
  10 zo zullen uwe schuren vol worden en uwe wijnpersen van most overlopen. 


Laat je niet intimideren door de aanklagers die valse voorstellingen van geven geven.
Lees meer over het ťchte "welvaartsevangelie"...

5-5-2013 Benny Hinn over de principes van "Prosperity"... (video-studie )


1. Gůds welvaartsevangelie | 2. Welvaart in het Oude Testament... | 3. Zaaien en oogsten...
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua
 

Counter