Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
      Aanklagers-2
      Aanklagers-1
      Oogstonderzoek
      Verslagen

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Pastor Joseph Prince - Singapore

"Als je er nog nooit van beschuldigd bent dat je te veel genade predikt, heb je nog nooit de genade gepredikt. Deze boodschap levert altijd verzet op van mensen die genade moeilijk kunnen accepteren." (Lloyd Jones)

Kritiek op Joseph Prince - 1
Kanttekeningen door Harry Sleijster

Inleiding
Hoewel Derek Prince en Joseph Prince ongeveer dezelfde boodschap verkondigen, is het goed deze beide broeders niet te verwarren.
     Derek Prince was pinkstervoorganger, schreef veel boeken en is overleden in 2003 (lees meer over hem op wikipedia...).
     Joseph Prince (wikipedia Eng...) is voorganger van een bloeiende gemeente in Singapore. Hij predikt een prachtige boodschap van genade en spreekt veel jongeren aan, ook in Nederland. Hij spreekt op Hillsong en op jongerenconferenties. In Nederland(!) krijgt hij sinds kort kritiek op zijn positieve evangelieverkondiging door mensen als Geelhoed, Van de Kraats, en in hun spoor werden gereformeerde bladen als Xist en het Nederlands Dagblad meegesleept, en vervolgens helaas ook nog een evangelische organisatie als 'Opwekking'.

In 2005 ontdekte ik op de website van Rien van de Kraats, 'Backtothebible' geheten, allerlei vage en verwrongen kritiek tegen mensen als Rick Warren, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Derek Prince, enz. Het blad 'Uitdaging' liet zich hier destijds door meeslepen en kwam met een negatief artikel over Rick Warren. Lees mijn aantekeningen op die artikelen hier....

In 2006 kwam Van de Kraats met een bijzonder vaag en zwak verhaal over Pastor Joseph Prince. De bespreking ervan vindt u direct hieronder (zie punt 1).

In 2007 kwam Henk-Jan Kamsteeg met een verhaal in Xist, dat duidelijk gebaseerd was op het onderstaande beschamende artikel van Van de Kraats. Vervolgens nam het ND dit verhaal van Xist over en, niet te geloven, ook accepteerde de stichting 'Opwekking' al die valse kritiek. Mijn kanttekeningen bij deze onverkwikkelijke ontwikkelingen vindt u hieronder (punt 1 t/m 6).


1. Kanttekeningen bij
    
De beschamend valse kritiek van 'Back to the Bible'

BttB > Xist > ND > Opwekking
Xist, het Nederlands Dagblad en Opwekking treden in het voetspoor van Geelhoed en 'Back to the Bible'. Deze laatste 'groep' heeft namelijk een negatief kritisch verhaal geschreven zonder ook maar enig zwaarwegend punt tegen Joseph Prince aan te tonen (zie de kanttekeningen hieronder). Xist borduurde erop voort. Het ND gaf het kritiekloos door. De artikelen werden door Geelhoed dankbaar aangegrepen om zijn speciale pagina tegen Joseph Prince aan te vullen. Tenslotte meende ook Joop Gankema van Stichting Opwekking deze actie te moeten steunen. Vanzelfsprekend is Geelhoed bijzonder blij met de steun van Xist, het ND en zelfs Opwekking, die zich nu door hun onnadenkende acties helaas wel in verkeerd gezelschap hebben begeven.

In een PDF-document van december 2006 tracht 'Back to the Bible' (BttB) na Rick Warren e.a. opnieuw een bediening af te kraken. BttB is eigenlijk alleen Rien van de Kraats. De schrijver van de 'werkgroep' BttB geeft direct toe dat het heel moeilijk aan te tonen is "waar Prince buiten de Bijbel om gaat". Hoewel dit Rien van de Kraats dan ook echt niet gelukt is, meent hij toch wat puntjes gevonden te hebben.

BttB-bedenkingen tegen Joseph Prince
Weinig concreet zijn alle bedenkingen. De belangrijkste zijn:
- Hij spreekt "nogal dwingend".
- Hij vraagt om 'Amen' en hij "eist" dat zelfs volgens BttB.
- Hij laat zinnen nazeggen. Dus is hij volgens BttB 'manipulerend'.
- Zijn houding is 'iets tussen arrogant en lollig'.
- Hij 'gniffelt en probeert mensen aan het lachen te krijgen'.
- Hij heeft 'dezelfde stijl van spreken als Kenneth Copeland, Benny Hinn', e.a.
- Hij "preekt bijbelse onwaarheden" (d.w.z. dat hij dingen zegt 'die er niet staan').
  (Nou en? vraag je je dan af. Dat doet toch iedere predikant als hij een beetje uitweidt? Zie het
  voorbeeld van Abraham hieronder)

Beschamend
M.i. is het beschamend om zo'n lijstje met kritiek te produceren. Bekijken we zo Gods dienaren? Kleiner kan toch niet?! En zijn er dan ook nog serieuze christelijke leiders die zich hieraan conformeren?

Abraham
Onbeschaamd wordt verder beweerd dat Prince kritiek heeft op bijbelse figuren. En dan volgen er voorbeelden die te kleinzielig voor woorden zijn. Bijvoorbeeld dat hij gezegd heeft dat Abraham bij Sodom door had moeten gaan met aftellen en niet bij tien had moeten stoppen. Mag een predikant zich in zijn preek niet zo'n vrijheid in de toepassing veroorloven? Bekijk zelf de video van deze preek die hierboven is geplaatst, klik hier...

Toon
Een tweede voorbeeld: De toon van Prince's stem is volgens BttB zeer smalend als hij Job1:20-21 voorleest. Let op: Hier oordeelt BttB over een "smalende" stem en geeft zelfs het oordeel: "God onterend". Maar hoe heeft Prince dit bedoeld? Heeft BttB dit wel goed geÔnterpreteerd? Subjectiever oordelen kan haast niet!

Genade
BttB moet toegeven dat de boodschap van genade die Joseph Prince predikt glaszuiver is. Maar dat hij predikt dat God ook met aardse zegeningen zegent, dat legt BttB uit alsof hij 'iets aan de Schrift toevoegt'. BttB bestrijdt dit met o.a. Gal.4:21-27 en vindt dat men dan weer terug onder de wet gaat leven. Dit is een nogal raadselachtige redenering. Maar kennelijk heeft BttB ook geen weet van teksten die spreken over geven en (als gevolg daarvan) rijkelijk meer terugontvangen. En dan gaat het ook in het NT gewoon over geld. BttB meent dus geheel ten onrechte dat het voorbeeld van Abraham die gezegend werd met aardse zegeningen niet op het Nieuwe Testament toegepast mag worden.

Welvaartsevangelie
Ja, en dan die term 'welvaartsevangelie'. Dit woord moet dan kennelijk benadrukken hoe kwalijk het is om zegen van God te verwachten. Genezing en financiŽle zegeningen noemt BttB een "zeer begerenswaardig evangelie", maar tevens "een vals evangelie".

Schandalig
BttB doet tot slot de volgende stellige, maar onjuiste uitspraak: "In geen enkele tekst in het Nieuwe Testament wordt ook maar gezinspeeld op het ontvangen van rijkdom als reactie op het geloof" (lees meer hieronder). Ronduit schandalig is de slotconclusie waarbij Joseph Prince door Rien van de Kraats zonder enig feitelijk bewijs het stempel "valse leraar" opgedrukt krijgt.
  - Een bijzonder interessante Bijbelstudie bij deze onderwerpen is:
    'Huichelaars zijn dol op bidden'... 


Tussen haakjes - klik om meer de weten over:
Wat is "het welvaartsevangelie"...
  - Wat zegt de Bijbel?
  - Is zaaien en vervolgens mťťr oogsten een Bijbels principe?
  - Hoe ga je ermee om?
  - Voor wie?  

  -
Lees ook het artikel over 3xM
   
   Ook 3xM 'waarschuwt' voor "het welvaartsevangelie"...


2. Kanttekeningen bij de kritiek van Xist  17-4-2007

De Kerkredactie van het Nederlands Dagblad schreef een kritisch artikel over Pastor Prince:
Kritiek op Pastor Prince
DEVENTER - Het christelijke jongerenblad Xist in Christ waarschuwt voor de pijnlijke gevolgen van de 'welvaartstheologie' van Pastor Prince, voorganger van een megakerk in Singapore. Volgens het blad groeit onder christelijke jongeren Prince's aanhang.
Prince leert dat wie genoeg op Christus vertrouwt, genezing en financiŽle voorspoed in zijn leven mag verwachten, zo wordt in het jongste nummer dat morgen verschijnt, uitgelegd. In het voorwoord legt hoofdredacteur Henk Jan Kamsteeg... 
Lees hier het ND-artikel verder...

Kanttekeningen bij Xist en ND
Het Nederlands Dagblad maakt melding van een artikel in het christelijke jongerenblad 'Xist in Christ', waarin Henk-Jan Kamsteeg meent te moeten waarschuwen voor de "pijnlijke gevolgen van de theologie van Pastor Prince", voorganger van een megakerk in Singapore. Volgens het blad groeit onder christelijke jongeren Prince's aanhang.

Kanttekeningen
  
bij hjkamsteeg.blogspot.com...
Hier is te zien hoe Henk Jan steun zoekt, en probeert partijschappen te maken. Hij pronkt met organisaties die (volgens hem) achter hem zijn gaan staan (ook stichting Herstel?) En hij daagt de EO uit om Ronduit af te vallen, die blijkbaar ook achter Prince staat. Henk Jan "schrikt" als hij bijbelstudies van Geluk, Vink en Gaassenbeek leest. Henk Jan, manipulerend tot en met. En het gevolg... de modder volgt vanzelf, zie de reacties op die pagina.

Op een andere weblogpagina is duidelijk te zien hoe er langs elkaar heen gepraat wordt. Henk Jan voorop. Het fanatieke gehakketak op Jong en Vrij is kinderlijk. HJK beweert bijvoorbeeld gewoon dat Prince en zijn 'navolgelingen' manipulatief bezig zijn en niet willen discussiŽren, en meer van die onzin. Lees deze weblog. En ook de reacties en trek je conclusie.

Op weer een andere blogpagina... lees je HJK's reactie op Henk Medema's kritiek. HJK denkt: "dat Medema hem totaal niet begrepen heeft". Nou, ik denk het wťl. En dan die hatelijke maar anonieme reactie op Ronduit-mensen. Pfff. Ja, dat roep je dan wel zelf op.

Genezing en voorspoed
Henk Jan Kamsteeg waarschuwt voor Pastor Prince, omdat die predikt dat wie op Christus vertrouwt genezing en voorspoed mag verwachten. Hoewel de Bijbel dit gewoon onomwonden leert, lezen we via een hele serie in vraagvorm gestelde bedenkingen hoe ongeloof deze bijbelse waarheden teniet kan doen. De kritiek gaat dan ook uit naar evangelische organisaties als EO Ronduit en de "evangelisch- charismatische jongerenorganisatie Soul Survivor" en ook "de evangelische gemeente Jong en Vrij in Hellevoetsluis", waar de ideeŽn van Prince aandacht krijgen. Henk Jan Kamsteeg meent dat jongeren problemen krijgen als genezing en voorspoed uitblijven. Maar in plaats van het geloof van die jongeren op te bouwen, zodat de genoemde Bijbelse beloften van genezing en voorspoed werkelijkheid voor hen kunnen worden, meent hij al vragen stellend te moeten waarschuwen voor de zuivere boodschap van een broeder aan de andere kant van de wereld.

In een achtergrondartikel trekt godsdienstdocent Johan ter Beek de conclusie dat bij Prince genade geen genade meer is, omdat het bereiken van voorspoed en genezing ten diepste van menselijke prestaties af zou gaan hangen.
Voor hem is de werkelijkheid anders: "Af en toe geeft God een knipoog: er gebeurt een wonderlijke genezing of er komt opeens voorspoed. Maar in 99 procent van de gevallen volgt een christen de weg van Christus: door het lijden heen naar volmaaktheid.'' 

Lijden voor 99%?
Dramatisch negatief eindigt het artikel in het ND met de onjuiste en keiharde conclusie van godsdienstdocent Johan ter Beek "dat bij Prince genade geen genade meer is". Hij meent dat "het bereiken van voorspoed en genezing ten diepste van menselijke prestaties af gaat hangen". Dit mag dan zijn mening zijn, maar daar is natuurlijk helemaal geen sprake van. Er is niemand die zoiets beweert, ook Prince niet.
Zo worden dus de eigen onjuiste interpretaties opgeblazen. Tot slot geeft Johan ter Beek als zijn eigen ervaring weer dat God "slechts af en toe genezing en voorspoed geeft, maar in 99 procent van de gevallen niet". Slechts lijden is er voor de christen, dat is de weg van Christus, volgens Ter Beek dan. Helaas, dit is in vele kerken en kringen maar al te vaak het geval. Alsof de evangeliŽn niet vol staan met de genezingen die Jezus verrichtte. Alsof de opdracht van Markus 16:15 niet bestaat: Gaat dan heen... enz.


3. Stichting Opwekking distantieert zich van Pastor Prince  25-4-2007

Kanttekeningen bij nieuwe vage kritiek, nu door 'OPWEKKING' in het ND
Helaas kunnen we verwachten dat vanuit bepaalde kringen negatieve berichtgeving over mensen als Pastor Prince zal blijven verschijnen. We zijn nu een week verder en het ND heeft na het artikel over Xist nu steun gevonden bij de stichting Opwekking. En helaas heeft ook Joop Gankema, voorzitter van deze stichting, zich laten misleiden door de opgeblazen negatieve voorstelling van zaken van het blad Xist in het ND.

Van hem lezen we nu de vreemde bewering dat Prince zou leren dat zonde en lijden geen plaats hebben in het christelijk leven. Let op dat het natuurlijk helemaal niet waar is dat Prince dit leert. Dat God soms lijden en zonde toelaat in ons leven, dat weten en geloven ook alle 'genezingspredikers'. Maar is zonde en lijden Zijn doel? Is de Bijbelse boodschap niet integendeel dat Jezus redt van zonde en geneest van ziekte? En mag daar dan de nadruk op gelegd worden? Ook door Prince?!

Gankema meent nu dat dit verhaal over het vermeende niet toelaten van zonde en lijden niet past in programma's als die van Opwekking. Nee, natuurlijk niet. Zo wordt dus eerst iemands mening geheel onjuist weergegeven en vervolgens beschuldigt men hem. Met zijn woorden neemt Gankema veel te simpel over wat slechts oppervlakkig beweerd werd in een gereformeerd jongerenblad en geeft hij daarmee helaas een geheel verkeerde indruk van wat Joseph Prince leert.
Lees het ND-artikel...

Vergeving vragen
Vergeving en genade is een in sommige opzichten onbekend onderwerp. Ook heeft men in sommige kringen hiervan een onjuist beeld. Sommigen beweren dat Prince leert dat je niet meer om vergeving hoeft te bidden. Maar dit idee is gebaseerd op het niet verstaan van wat de vergeving der zonden werkelijk inhoudt. Helaas denken veel mensen dat je je hele leven moet blijven bidden om vergeving. Zo ook dr. Henk Bakker. Hij sprak kort geleden met onbegrip over jongeren die de vergeving van hun zonden serieus namen. Voor een duidelijke uiteenzetting klik hier... 


4. ND-commentaar van Koert van Bekkum  28-4-2007

Kanttekeningen bij de voortgaande hetze van het ND tegen pastor Prince
     Na een lange reeks evangelische predikers moest nu ook pastor Joseph Prince het ontgelden. Het begon met de beschamende kritiek van 'Back to the Bible' en het lijkt er veel op dat Henk-Jan Kamsteeg van het gereformeerde jongerenblad Xist dit heeft opgepakt. En vervolgens wordt deze hetze tegen Pastor Prince gevolgd door een ND-commentaar van de hand van Koert van Bekkum.
     Van Bekkum voegt enkele nieuwe suggesties toe en meent een belangrijk argument gevonden te hebben in de cultuur van de stad Singapore. Hij beweert nu heel speculatief dat de enorme economische vooruitgang aantoont dat Prince een 'welvaartsevangelie' predikt. Woorden als 'levensgevaarlijk' laat hij vallen.
     Maar let op, het gaat bij 'Opwekking' gewoon om jongeren die hun leven volledig aan de Heer willen geven. En daarbij mag volgens Van Bekkum niet gezegd worden dat je zonden vergeven zijn. Dat noemt hij een kapitale fout.

     Let er ook op tegen wie dit artikel ook weer speciaal gericht is: "opwekkingspredikers", ťn "de Amerikaanse gemeenteopbouwers", ťn tegen evangelische organisaties als "Soul Survivor", ťn "EO-Ronduit" ťn een bepaalde "evangeliegemeente" [Jong en Vrij]. En het grote probleem is volgens hem dan: "zegen, welvaart en genezing vallen toe aan hen die zich echt toevertrouwen aan Jezus".
     Helaas weet ook Koert van Bekkum niet duidelijk te maken waarom van een leven met de Heer de voorspoed uitgezonderd moet worden. En ook nu lezen we geen concrete argumenten. Het blijkt dus dat door selectief je Bijbel te lezen, je moeite kunt hebben met een God die ons wil zegenen, of met andere woorden: die ons voorspoed wil geven.
     Wat wenst Koert van Bekkum voor jongeren? Dat zij worsteling en strijd hebben, voortdurend een schuldgevoel hebben, voortdurend moeten ze herinnerd worden aan hun diepe persoonlijke schuld, zij moeten voortdurend struikelen en vallen. De boodschap is duidelijk: nooit mag je onder de zware schuld uit komen in de vrijheid met Christus. Want dan beginnen deze verwijten weer van voren af aan.
     Oneerlijke vage kreten als "hij creŽert mensen van plastic" moeten gewicht in de schaal leggen. Kwalijk is in dit verband ook zijn slotopmerking dat God "zijn kinderen heiligt door hen na struikelen en vallen telkens weer langs het kruis te voeren", want hij wekt daarmee geheel ten onrechte de indruk dat Prince dat niet doet, terwijl ook voor Prince het kruis het belangrijkste is.
Lees dit kwalijke ND-commentaar hier...


5. Enkele reacties   28-4-2007
In het ND van 28 april 2007  stond een meer evenwichtig thema-artikel van de hand van Maarten Vermeulen met reacties van Marcel Gaasenbeek en Willem Ouweneel.

Citaat: "Ouweneel vindt niet dat de Ďlevensheiligingí bij Prince ondergesneeuwd raakt. 'Dat wordt beweerd door mensen die zijn boodschap verkeerd oppakken. Keer op keer waarschuwt Prince in zijn preken dat mensen uit zijn strikte genadeboodschap niet moeten concluderen dat ze er op los kunnen leven'.íí Lees meer...
In het ND van 10 mei 2007 reageerde Henk Medema op de miskenning van het begrip genade.

Citaat van Medema: "In deze bijdrage onthoud ik me van een oordeel over pastor Joseph Prince uit Singapore. Wat me wel zeer aan het hart gaat, is dat door dit debat de volle genade van God wordt overschaduwd. De indruk wordt gewekt dat je daar maar niet tezeer op moet rekenen: genade moet verrekend worden met gerechtigheid, waarheid en heiligheid, en als je dat sommetje maakt, blijft er per saldo een boel minder over. Om precies te zijn: worsteling en strijd..."
Lees meer...

6. 'Opwekking' houdt vast aan haar dwaling  
      
ND 27-10-2007: Opwekking breekt met jongerenteam...

Kanttekeningen
Waar een lasterlijk stuk van 'Back to the Bible' toe kan leiden...

Nadat het kwalijke verhaal van 'Back to the Bible' door Xist was opgepakt en opgeblazen, gaf ook het ND er steun aan (zie boven). Zij hebben duidelijk een probleem met charismatische predikers. Ook nu lezen we opnieuw wat de grootste grief tegen Pastor Prince is: "Hij staat, zo luidde de kritiek, een zogeheten 'welvaartsevangelie' voor: gelovigen die genoeg op Christus vertrouwen zouden genezing en financiŽle voorspoed in hun leven mogen verwachten." (citaat ND)

En dat terwijl het vanuit de Bijbel volkomen duidelijk is dat God mensen die op hem vertrouwen rijkelijk wil zegenen. Het probleem is in dit geval dat de critici met een extreme voorstelling van zaken komen, waardoor de  prediking van pastor Prince danig wordt scheefgetrokken.

Citaat ND: "Volgens Gankema zijn met delen van de leer van Prince de 'grondbeginselen van de geloofsleer'' in het geding."
Met zo'n uitspraak drijft Gankema het verschil van inzicht op de spits. Want het gaat natuurlijk helemaal niet over de grondbeginselen van de geloofsleer. Het is slechts zijn 'managersbeslissing' om een wel degelijk bestaand probleem op te lossen. Maar een niet-theoloog als Gankema zou daarover niet zulke uitspraken moeten doen. De 'theologische' onderbouwing ontbreekt geheel. Helaas heeft 'Opwekking' haar oren laten hangen naar de valse kritiek van BttB, Xist en ND.

Het probleem
Wat is nu het eigenlijke probleem? Dat de boodschap van Prince enigszins eenzijdig is. Inderdaad wordt de sombere kant van het christen-zijn weinig benadrukt, namelijk dat we niet altijd blij zijn, en dat we zondigen, en soms zelfs in de zonde leven, en dat we daar bedroefd over horen te zijn. Dat is duidelijk te zien op hun website.

Maar we zien ook dat het kruis centraal staat. De zonden zijn geoordeeld en weggedaan! Ja, de website is inderdaad een beetje eenzijdig positief over het christelijke leven. Maar bid bijvoorbeeld dat gebed op hun website maar eens hardop mee. Wat een blijmoedig christendom!
En is deze eenzijdigheid nu reden voor 'Opwekking' om zo'n eenzijdig standpunt in te nemen? Het lijkt erop dat er inhoudelijk, theologisch en pastoraal niet over doorgedacht en doorgesproken is. Blijkbaar is men afgegaan op de karikaturen die de ronde doen. Of zit het toch dieper en hangt 'Opwekking' een verkeerde leer aan? Daar lijkt het op...

Lees het vervolg > De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking + reactie van Willem de Vink...Meer links:
Joseph Prince was in Nederland -  Wie is hij? Met video's van Eurospirit 2008...
De kritiek 1: 'Back to the Bible' - Xist - ND - Opwekking...
De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking versus genade - en de reactie van Willem de Vink...
De kritiek 3: De dwalingen van David Pawson en Opwekking...


Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter