Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  7 Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Dr. Henk Bakker waarschuwt...
HET KRUIS EEN AANSTOOT VOOR...

"Niet voorbij kruis en Golgotha"

Enkele kanttekeningen bij het ND-verslag van een CV-Koers Congres
          ( ND 13-5-2006: "Het kruis blijft een aanstoot"... )

Dr. Henk Bakker waarschuwt "christenen die een groot verlangen naar geestelijke vernieuwing hebben". Hij verwoordt hun streven naar de genadegaven als het "iets van God in bezit willen hebben", en "het hebben van Jezus", en het "hebben van de Geest" en hij meent dat zij "daar 'bezitterig' mee omgaan, in plaats van ermee te dienen". "Zij willen iets van God in bezit hebben" en "dat is feitelijk heidendom", aldus Bakker.

Let er op hoe eenzijdig en hoe sterk vanuit het negatieve deze benadering van Bakker is. Een mooi verlangen wordt omgebogen naar 'een bezitterig willen hebben'.
Opvallend is ook dat deze baptistenpredikant zich niet richt tot zijn eigen 'groep', maar tot een andere groep christenen, de evangelischen.

Kruis
Bakker bevestigt op dit congres zijn mening over het kruis, wat ook wel weer aansluit bij het artikel in CV-Koers van mei 2006 (klik hier...). Daarin beweerde hij dat het onder evangelischen en charismatischen mankeert aan het verstaan van het kruis en van wat Christus op het kruis voor ons deed. Nu beweert hij dat voor christenen het kruis een aanstoot is, of althans: zou moeten zijn. En zelfs meent hij dat het kruis voor de christenen een aanstoot bljft. Maar waar is dit in de Bijbel te lezen? Absoluut niet in 1Kor.1:18,23 en Gal.5:11 die hierover gaan. Bakker verwart hier wel heel erg de onbekeerde voor wie het kruis een aanstoot is en bekeerde mens die Jezus en zijn kruis omarmd heeft.

Taalgebruik
Enkele studenten schijnen tegen Bakker gezegd te hebben dat ze God niet meer om vergeving hoeven te vragen. Bakker is hier verontrust over... Hij reageert: "alsof God seniel is en de zonde niet ziet". Helaas opnieuw dat grove taalgebruik. Maar in feite geeft Bakker hier opnieuw als zijn mening dat op het kruis niet al je zonden gedragen en vergeven zijn. Hierover is veel meer te zeggen (zie onder bij 'Volkomen vergeving'). Bijzonder droevig is dit soort prediking van onzekerheid en ongeloof.

Vrijheid
Een volgend ND-citaat waarin Bakker concludeert: ,,Ware geestelijke vernieuwing is vol van de dood van Christus en mijn eigen dood in Hem. Vanuit die geestelijke werkelijkheid mag ik tot nieuw leven komen en ten volle mens zijn."
Daar zit veel waars in, maar wie of welke groep heeft hij nu eigenlijk op het oog? Is dat die groep evangelisch charismatische christenen die "tot nieuw leven gekomen zijn en ten volle mens zijn"? En bedoelt hij te zeggen dat deze mensen nu vanuit en in die vrijheid mogen leven? Of bedoelt hij eigenlijk te zeggen dat zij moeten terugkeren naar de status van "vol van de dood van Christus en mijn eigen dood in Hem" zijn, en dan in die staat blijven, want anders krijg je kritiek van Henk Bakker?

Voorgangers
Bakker vindt voorts dat voorgangers aan een psychotechnisch onderzoek onderworpen zouden moeten worden. Tja, er zijn al wat voorwaarden en opleidingen nodig om de gemeente voor te mogen gaan.

Volkomen vergeving
Nog kort een enkele opmerking over de zonde die God niet ziet. Want zo is het immers wel. Hebr.10:17,18 zegt immers dat Hij de zonden niet meer zal gedenken en dat er vergeving is en dat er geen offer meer voor is. Dus volkomen vergeving door het volmaakte offer van Christus op het kruis. En dat geloven we dan dus, omdat de Bijbel het zegt.
Misschien mag je het zo zien: in de praktijk moet je vergeving vragen (of beter gezegd: je zonden belijden) om de vergeving voor jezelf effectief te laten zijn, maar in principe zijn al je zonden op het kruis, 2000 jaar geleden, weggedaan. En dat mag je heel bewust en zeker geloven en aanvaarden.

Dat aanvaarden betekent niet, zoals Bakker het geheel ten onrechte noemt: "nadruk op eigen ervaring". Nee, het is: nadruk op Gods Woord. Want daarop is het gebaseerd. Maar wie dat niet gelooft, en wie niet zeker weet dat al zijn zonden zijn weggedaan, zal spreken zoals Bakker dat doet.

In hetzelfde ND-artikel lees ik van de beide andere sprekers dat "worden als Jezus een bereikbaar doel is" (Hans van der Lee) n dat "Zijn geboden houden en vissers van mensen worden, mogelijk is" (Stefan Paas). Gelukkig maar !!!
Lees het ND-verslag...


"Golgotha verdwijnt achter de Olijfberg"...

Enkele kanttekeningen bij dit RD-verslag 13-5-2006:

Ook het RD gaf een verslag. We lezen:
Bakker kritiseerde evangelische misvattingen, Golgotha verdwijnt uit het zicht en verdwijnt achter de Olijfberg... met het kruis wordt weinig meer gerekend... het gaat alleen nog maar over de Geest en de wederkomst.
Het RD constateert dat Bakker niet zonder ironie hekelt wat hij in evangelische kring aantreft.

Waanzin
Dan beschrijft Bakker iemand bij wie het bewustzijn komt dat God een bijzondere opdracht voor hem heeft. Anderen worden gezegend door wat hij doet, maar dr. Bakker heeft er een andere mening over. Hij meent dat "waanzin voor waarheid gehouden wordt", want het voorbeeld van de doperse radicaal Jan van Leiden toont wel aan hoe verkeerd dat kan aflopen.
Verbazingwekkend is deze radicaliteit van Bakker die zo makkelijk en ongefundeerd een eerlijk geestelijk verlangen omturnt naar 'waanzin'.

Ouweneel
Het RD maakt nog melding van een vraag: "Prof. dr. W.J. Ouweneel vraagt aan Bakker of hij niet te lang bij Goede Vrijdag blijft staan, en niet meer aan Pasen en Pinksteren toekomt. Wat ik merk, is dat de verkeerde mensen met uw verhaal aan de haal gaan, mensen die nooit verder komen dan de theologie van het kruis."

Over het kruis springen
Maar Bakker blijft bij de eenzijdige beelden die hij zegt in evangelische kring aan te treffen: "evangelische christenen die te gemakkelijk over het kruis heen springen". "Het probleem van de zonde zit dieper dan wij denken..." Bakker meent dat juist als wij denken dat de afstand tussen God en ons klein is, wij "de verwoestende kracht van de zonde onderschatten". Is dit 'afstand houden' dus het parool van Bakker?

Aansluitend hieraan meent Bakker nog: "als degenen die met mijn verhaal aan de haal gaan horen wat mijn visie is op kerkelijke vernieuwing, schrikken ze.... Inderdaad, met zo'n uiterst somber en kritisch betoog is het heel moeilijk om je een voorstelling te maken van een positieve visie op kerkelijke vernieuwing die Bakker dan ook nog pretendeert te hebben.....


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua