Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
      Aanklagers-2
      Aanklagers-1
      Oogstonderzoek
      Verslagen

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Pastor Joseph Prince - Singapore
Dagboek van Joseph Prince
Bestemd voor Overwinning - Devotional
365 dagelijkse Overdenkingen
  – Leven vanuit de Overvloedige Genade van God

Joseph Prince
ISBN 9789074115681
NUR 707
Gebonden met lees lint - 384 blz
Prijs: € 24,95 - Dit boek bestellen...

Bestemd voor Overwinning – Devotional helpt je dat te doen aan de hand van 365 dagelijkse overdenkingen, die jou stevig op de genade van God en op de waarheden van het Nieuwe Verbond zullen vestigen. Leer het zachtmoedige hart van de Vader en de volmaaktheid van Jezus’ volbrachte werk kennen. Elke overdenking zal geloof bij je opwekken en je praktische dingen aanreiken over onderwerpen zoals wijsheid, genezing, voorziening en bescherming

Bestemd voor Overwinning
Leven vanuit de Overvloedige Genade van God
ISBN 978-90-74115-57-5
320 blz. - Prijs: € 19,95 - Dit boek bestellen...

DE LANGVERWACHTE BESTSELLER VAN JOSEPH PRINCE! NU IN HET NEDERLANDS !

Enkele redenen waarom christenen wereldwijd zo enthousiast zijn over dit boek:
- Het gaat niet om wat jij moet doen, maar om wat al gedaan is.
- Het gaat niet om wat jij moet volbrengen,maar om wat al volbracht is. 
- Het gaat niet om veranderen vanuit je eigen wilskracht, maar vanuit de genade en de kracht van God. 

Bestemd voor Overwinning zal je leiden naar heerschappij over ziekte, gebrek, zwakheden en verslavingen! 

Joseph Prince
was in Nederland
op Eurospirit - mei 2008

Pastor Joseph Prince was in Leiden de hoofdspreker en is sinds 1991 de Senior Pastor van de New Creation Church in Singapore.
Hieronder vindt u de verslagen, de mp3's en de
video's van de boodschap van genade die Joseph Prince bracht. 

  Video: 8 korte video's van de eerste toespraak van Joseph Prince over GENADE:
 
Deel 1. Zoals Hij is, zijn wij in deze wereld 12:33
Deel 2. Niet onder de wet 10:35
Deel 3. Genezen door zijn striemen 9:29
Deel 4. De wet geeft niets 12:12
Deel 5. Genade - van Egypte tot Sinaï 7:50
Deel 6. Groot geloof - zonder wet 12:14
Deel 7. Davids overwinning 4:49
Deel 8. Het is volbracht - geen veroordeling meer 15:18

  Video: 5 korte video's van de tweede toespraak van Joseph Prince over ZEGENING:
 
Deel 1. Israël 60 jaar 14:52
Deel 2. Wie wil de zegening van Abraham? 22:33
Deel 3. Heiliging en bekering deel 1 13:56
Deel 4. Heiliging en bekering deel 2 12:14
Deel 5. Heiliging en bekering deel 3 1:32

 MP3:  Download de 3 toespraken van Joseph Prince op mp3:

Toespraak 1 Niet onder de wet - onder de genade... 1:24:07
Toespraak 2 Israël 60 jaar - de zegening van Abraham... ( video (14:52)... ) 1:04:59
Toespraak 3 Het Woord - God kijkt naar ons Lam... 1:20:24

 Verslagen:

- Verslag-2   : 15-5-2008 Verslag van Harry Sleijster: 'Turn your eyes upon Jesus'...
                        (een verslag van de eerste toespraak op vrijdag 1 mei)

- Verslag-1   : 3-5-2008 Verslag van Sjaco Aalbersberg : Verfrissend en vernieuwend...
                        (een verslag van de eerste toespraak op vrijdag 1 mei)


'BODEM' - april 2008
Genade & Joseph Prince
In het nieuwe tijdschrift 'Bodem' van Uitgeverij Medema stond een boeiend artikel waarin uitgebreid wordt ingegaan op het onderwerp "Genade" in relatie met "eens gered, altijd gered", en de "voorspoedleer" (bij critici "welwaartsevangelie" genoemd), en Joseph Prince. Een en ander wordt daarin in een juist perspectief gezet. Het artikel is hier te lezen...


Programma Eurospirit 2008De 17e Eurospirit

Bert Panhuise, voorzitter van Eurospirit en TBN Nederland, die hem uitnodigde, zegt dat Prince een evangelie predikt dat volledig is gebaseerd op Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis. Hij benadrukt dat Prince tien jaar geleden door de Heer sterk werd aangemoedigd om zijn duidelijke boodschap van de genade te prediken. En vanwege die heldere en veelzijdige prediking vinden er in zijn gemeente veel genezingen plaats, en worden ook zakenmensen bijzonder succesvol. In de vieringen geven zij Jezus de eer van hun talenten en zegeningen. De kerk is onder zijn bezielende leiding in tien jaar tijd gegroeid van 2000 naar 16000 mensen. En dat zijn dan vooral ongelovige mensen die tot geloof komen.
Het enthousiasme is groot overal waar Prince komt prediken. Veel echte bekeringen en vele genezingen vinden dan plaats, evenals bevrijdingen van allerlei verslavingen en herstel van huwelijken. Als hij spreekt gaat ‘het dak eraf’ en vindt er, tijdens de prediking al, een krachtige manifestatie van Gods Geest plaats.
Prince is ook een zeer geliefd spreker op Hillsong in Sydney, Australië, waar hij regelmatig wordt uitgenodigd.
Meer info: www.eurospirit.nl... | Bekijk de flyer (pdf)...


Wie is Pastor Joseph Prince?

1    Pastor Joseph Prince is een van de toonaangevende stemmen voor een nieuwe generatie van gelovigen - een generatie die haar hoop bouwt op de overvloed van Gods genade en het geschenk van Zijn gerechtigheid.
     Hij is grondlegger en leider van de New Creation Church, en diende aanvankelijk als ouderling en predikant. Maar zijn aanstelling als seniorpastor betekende een keerpunt in de geschiedenis van de kerk. Er kwam een geweldig groei op gang zoals nooit eerder was gezien in haar geschiedenis. Onder Pastor Prince's leiderschap groeide de kerk honderdvoudig - van ongeveer 150 tot meer dan 15000! 
     Pastor Prince heeft een humoristische, praktische en persoonlijke stijl van preken wat een goede aanvulling is op het feit dat hij een gezalfde leraar van het Woord van God is. Zijn dynamische boodschappen zijn altijd gericht op de pure evangelie van de genade van God, en gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij beweegt zich in een sterke zalving van aanbidding en terwijl hij dient met genezing en profetische woorden door de gaven van de Heilige Geest. In de loop der jaren heeft zijn bediening geholpen om veel mensen te bevrijden van schuld en veroordeling en hen opnieuw verliefd te maken op Jezus als ze Zijn liefde, goedheid en genade zien.

2 Op de website www.jongenvrij.nl is onder de menu-link 'Over ons' en dan 'Onze vrienden' te
        lezen over de vriendschapsbanden die deze gemeente heeft met pastor Joseph Prince.

3 Op de website www.europediscipling.com is te lezen over de conferentie die in 2005 in
        Nederland werd gehouden en waar pastor Prince was uitgenodigd. Lees de reacties van
        enkele bezoekers:

Dr. Willem Ouweneel:
"Pastor Joseph Prince heeft niet alleen een rijke kennis van en diep inzicht in de Schriften, hij weet zijn onderwijs bovendien én zeer dynamisch, én zeer humoristisch, én Geestdoordrenkt te geven (en dat is geen tegenstelling!). Zonder dat ik het in alles met hem eens ben, kan ik zeggen dat ik in tijden niet zo'n boeiende én diep ingeleide prediker heb gehoord!’’  Lees meer...

Willem en Marian de Vink:
"De bijbeluitleg met nadruk op Gods genade bezorgde ons kippenvel. Er werden ook lijnen uitgezet om met deze boodschap in ons land verder te gaan.Mmmm, wat is het goed om Gods genade in te drinken. Ge-wel-dig dat Jezus ons rechtvaardig heeft gemaakt. En wat een voorrecht om van dat recht gebruik te maken. Het borrelt om daarvan door te geven. Méér van Jezus!’’

Constantijn Geluk, EO-Ronduit:
"Al jaren verlang ik - net als veel andere christenen - naar een geestelijke opleving in ons land. Ik heb de indruk dat allerlei methoden en stappenplannen die hiervoor worden ingezet, de wortel van het probleem niet aanpakken. Het onderwijs dat ik dit weekend heb gehoord, doet dat wel. Zonder te overdrijven geloof ik dat we hiermee de sleutel naar een grote verandering van kerk en samenleving in handen hebben. Het heeft mijn (geloofs)leven in ieder geval enorm verrijkt.''

4 Willem de Vink was in de kerk en schrijft op zijn weblog: Ik was daar in het voorjaar van 2005 met een paar vrienden. Massa's mensen staan in lange rijen middenin het winkelcentrum van Suntec City voor de ingang van het pand The Rock. Hier houdt New Creation Church elke zondag vier diensten, waar in totaal 12.000 mensen op afkomen. De kerk bezet drie verdiepingen in één van de wolkenkrabbers die de skyline domineren. Zij is een begrip in de stad. De boodschap: rust in Jezus.
...
De New Creation Church, opgericht in 1983, maakte in 1996 een bijzondere omslag mee. Voorganger Joseph Prince, toen 32 jaar, kreeg van God op het hart gedrukt om voortaan in zijn onderwijs vooral Gods genade uit te stallen. Dat jaar verdubbelde de gemeente van 600 naar 1200 leden. Momenteel zijn dat er tien keer zoveel. "We hebben geen bijzondere methodes, het Woord doet z'n werk," zegt pastor Prince. De eredienst duurt twee uur, waarin steevast avondmaal wordt gevierd en een uur wordt uitgetrokken voor de verkondiging. De prediking is recht op de man af en voorzien van humor. Je wordt geholpen de bijbel beter te lezen en vanuit de consequenties van het geloof te leven. Dat levert elke week genezingen en bekeringen op. De kerkleden zijn er enthousiast over: ze praten in de metro, bij de maaltijd en waar ze maar kunnen over Jezus en hun bevoorrechte positie als kinderen van God.
Het lijkt alsof oude tijden herleven, toen predikers in de zeventiende eeuw in Engeland en Amerika het Woord met gezag brachten en duizenden mensen trokken. Prince laat zich graag inspireren door deze Puriteinen, maar staat ook middenin het moderne leven. "God wil zijn kinderen gezond en relaxed zien leven en hun gezinsleven zegenen." Hij is ervan overtuigd dat wij daarmee de wereld jaloers maken. Zijn kerk is een begrip in de stad.

5 Op internet is in het Nederlands de 'Dagelijkse Devitional' van Prince te lezen (Niet meer).

6 Lees deze preek over het avondmaal... vertaald in het Nederlands door de webmaster
        van Bijbelverhalen.nl

7 Pastor Prince spreekt regelmatig in de Hillsong Church in Sydney en is daar vele jongeren
        tot zegen. Video's : klik hier...  

8 www.newcreation.org.sg is de website van de kerk van pastor Prince.

Het is voor iedereen mogelijk om uit eerste hand te vernemen wat de genade-boodschap van pastor Prince is. Op zijn website www.newcreation.org.sg zijn dagelijks boodschappen te lezen van zijn hand.

9 In het maandblad Oogst verscheen in september 2007 een redelijk objectief en licht kritisch
           artikel van Kim ten Berghe over pastor Joseph Prince. Klik hier...

10 Lees ook het artikel in Bodem (het nieuwe tijdschrift) van april 2008:
           Genade... en Joseph Prince...

11 Video: Youtube-kanaal van Joseph Prince...
            Klik op Abonneren en dan op Email ontvangen.


Meer links:
De kritiek 1: 'Back to the Bible' - Xist - ND - Opwekking...
De kritiek 2: Uitdaging: Opwekking versus HQ - en de reactie van Willem de Vink...

TIP: De nieuwste video's van Joseph Prince op zijn YouTube-kanaal...


Meer over Back to the Bible en zijn kritiek op Rick Warren en andere evangelische predikers
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua


Counter