Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Otto de Bruijne waarschuwt...
CHARISMATISCH / EVANGELISCH

5. Waarschuwing van Otto de Bruijne tegen
     'charismatische claims'

     11 september 2009 - www.alpha-online.nl...  (en www.habakuk.nu en www.cip.nl ):
De nieuwe editie van De Oogst, het maandblad van stichting Tot Heil des Volks, staat in het teken van ‘Hier! Nu! Veel!’. In het themanummer staat onder andere een verslag te lezen van redacteur Krijn de Jong, die een bezoek bracht aan een ‘Revival Fire Night’ van de charismatische organisatie Touch, Reach and Impact the Nations (TRIN).

‘Je voelt passie, bewogenheid en radicaliteit’, schrijft De Jong. ‘Niet uitstellen, niet vooruitschuiven, maar nu de Heer gehoorzamen. “Het is tijd voor een radicale omkeer.” Een mooie boodschap, een boodschap die we nodig hebben. Helaas komen we ook zaken tegen waar we minder enthousiast over kunnen zijn. “Als je succesvol wilt zijn in je leven, moet jij al je dromen navolgen.” En natuurlijk wil God ons allemaal rijk maken….’

Schrijver en kunstenaar Otto de Bruijne benadrukt in het themanummer dat God hier en nu veel geeft, maar niet alles. ‘Het besef van Gods geweldige toekomst, het eeuwige leven met Hem, maakt ons bereid om vandaag offers te brengen. Als je weet waarvoor je wilt sterven, kun je pas leven.’

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Stampvoetend jongetje
Christenen hebben volgens De Bruijne een dubbele focus op de aarde en de hemel. ‘Als de spanning van de dubbele focus verdwijnt, wordt ons geloof obsessief, manisch, drammerig en krampachtig. Dan wordt het leven door de Geest van God (charismatisch) rechtlijnig en ongevoelig, wat ik ‘charismanisch’ zou willen noemen. God moet steeds heftiger uitpakken en ons heldhaftige geloof komt in het middelpunt te staan: het stampvoetende jongetje voor Gods ijskraam. Name it and claim it! Hier! Nu! Veel!’

Zendeling Hans Frinsel noemt de ongeduldige roep naar ‘hier, nu en veel’ een gevaar dat de kerk in ernstige mate bedreigt. ‘Ongeduld is eigenlijk een uiting van ongeloof en gebrek aan vertrouwen in God. Het volk van Israël werd ongeduldig toen Mozes zo lang op de berg bleef. Hun ongeduld leidde ertoe dat zij zelf een dienst aan God bedachten. Dat loopt altijd uit op afgoderij. Het gevolg was dat duizenden van hen omkwamen.
 

Kanttekeningen door Harry Sleijster
Een hele Oogst vol met kritiek op TRIN en op al die andere charismatischen. Krijn de Jong heeft vooral moeite met geldwerving. Kennelijk doen ze het bij Heil des Volks zonder. "In het boek Durf te dromen worden geldzaken niet gemeden", zag hij. Maar in de kerk wel dan? Of in de Bijbel? Of bij Tot Heil des Volks? De Jong heeft ook moeite met "al die ondernemingen die TRIN ‘in het geloof’ begint, zonder dat er nog maar een cent voorhanden is". Niet duidelijk wordt waar hij op doelt. Misschien weet hij het zelf ook niet. En waarom 'in het geloof' tussen aanhalingstekens staat...? Onbegrijpelijk is het dat Tot Heil des Volks zich verlaagd tot dit soort valse kritiek uit aan het adres van een collega-organisatie als TRIN. Weet De Jong wel welke ondernemingen TRIN in geloof is gestart en uitvoert?
En hij heeft nog veel veel meer: Willem Ouweneel kondigde een collecte aan en oefende ongeoorloofde druk uit, geeft "dubbele boodschappen" en is een "gezalfde broeder" die "precies zo reageert als elke doorsnee wereldling". Nou, nou, dat heeft Krijn de Jong dan eens duidelijk gezegd.
( Meer gram door Krijn de Jong / Tot Heil des Volks op: www.cip.nl )

Schelden

Een ordinaire scheldtirade krijgen we van schrijver en kunstenaar Otto de Bruijne. Het probleem zit volgens hem bij de charismatischen die te veel van God verwachten. Hij weet wat charismatisch is: obsessief, manisch, drammerig, krampachtig, charismanisch. Dat is hun leven door de Geest.
Vanwaar toch dit vijand-denken richting evangelischen en charismatischen? Is dit schelden met keiharde woorden werkelijk gebaseerd op enig gedegen onderzoek? Maar zelfs al was dit zo... Lees meer over De Bruijne hieronder. 

De kerk bedreigd?
En lees wat 'zendeling' Hans Frinsel schrijft. Hij weet dat velen in de evangelische en charismatische kringen gaan 'omkomen'. Echter, het tegendeel is een feit. Immers, veel kerken lopen leeg omdat ze Gods beloften hebben losgelaten. Maar Frinsel noemt het juist "afgoderij" als christenen gaan staan op de beloften van God. Hij vindt het "
een gevaar dat de kerk in ernstige mate bedreigt". 
Roep! - Hier! - Nu! - Veel! is een de kerk bedreigend gevaar volgens Hans Frinsel. Maar het is integendeel precies wat God ons in de Bijbel opdraagt: Róep tot Mij - híer op aarde - nú is het de aangename tijd - en Ik zal u óvervloedig geven... Dat is Bijbels!

Geïnformeerd?
Waarom zijn deze heren zo fel? Is deze felle en harde kritiek werkelijk gebaseerd op feiten? Of kijken zij alleen maar naar enkele geestesuitingen bij TRIN die zij niet begrijpen? Maar daar zijn toch wel boekjes over te krijgen!
Bijv. 'Vallen in de geest' of deze link over "Het Bijbelse Welvaartsevangelie"...  
Er is al zoveel van diezelfde valse informatie over TRIN verspreid. 
Of praten ze elkaar gewoon na, net als al die andere aanklagers?

Er wordt heel gemakkelijk een beeld neergezet dat er van alles fout is, maar het is een versimpeling van de werkelijkheid en een vertekening van de inzet van al deze evangelische en charismatische gelovigen.


4. 28 augustus 2009 - Een recensie van Henk Bakker
          In het Nederlands Dagblad verscheen een recensie door Henk Bakker van het boek van Otto
          de Bruijne e.a. 'Ooit evangelisch' (niet door het ND online gezet).

Enkele kanttekeningen bij deze recensie en bij de stijl van het boek
Een recensie van Henk Bakker over een boek van De Bruijne; twee handen op een buik dus. Hoe bedenk je het? Je eigen frustratie is de evangelische beweging, en dan ga je dus een boek bespreken dat precies in je straatje past. De bespreking is dan ook bepaald zeer onkritisch.

Het onderzoek van Otto de Bruijne richt zich speciaal en alleen op de evangelischen. Maar bijna alle evangelischen komen uit de 'traditionele kerken'. Zij zijn in het verleden door de achterdeur hun kerk uitgelopen, soms met de grootste ruzies en frustraties. Het zijn dus de mensen die aangetoond hebben mee te denken en niet alles te slikken. Dat een aantal dan ook weer uit een evangelische gemeente vertrekt is dus niet zo verwonderlijk.

Een onderzoek naar alle baptisten die via de achterdeur hun baptistenkerk hebben verlaten, zou wellicht een soortgelijk resultaat hebben opgeleverd. Het zou waarschijnlijk ook weinig moeite kosten om daar 103 ontevreden uittreders te vinden met waarschijnlijk dezelfde supernegatieve verhalen over hun oude kerk.


Doemdenken
In de 2e helft van het boek worden de verhalen geanalyseerd door 'deskundigen'. En dat beeld wordt wel heel gemakkelijk geprojecteerd op alle evangelische gemeenten en hun leiders. Het lijkt verdacht veel op een proces van verdachtmakerij als de ergste beschuldigingen als algemeen beeld van een hele groep gepresenteerd worden.
Bakkers slotconclusie is dat het evangelische leiderschap al 25 jaar voor een verstikkende sfeer zorgt, en dat het waarschijnlijk ook niet anders zal worden. Dit is duidelijk een vorm van doemdenken en het zegt wellicht meer over zijn eigen vooroordelen dan over de incidenten die in de evangelische beweging voorkomen.

Slechts 103
Slechts 103 'respondenten' waren er. En dit zijn dan hoogstwaarschijnlijk de ergste gevallen. Het resultaat van de ruzies is volgens het boek dat er nu 9 gevallen zijn van mensen die het geloof vaarwel hebben gezegd, en 22 gevallen van mensen die het evangelische vaarwel hebben gezegd. Is dat verontrustend? Natuurlijk is het droevig als mensen zo'n ruzie krijgen dat ze de kerk helemaal verlaten. Maar zouden we nuchter bezien niet beter kunnen zeggen dat dit toch wel enorm meevalt? Die 9 en 22 is vooral bijzonder droevig voor de betrokkenen zelf, maar 31 op vele duizenden is gewoon bijzonder weinig.

De vraag is of het nu echt zo bijzonder is dat deze evangelischen kritisch zijn op de gemeente waarin ze terecht kwamen. Dat is gewoon inherent aan het fenomeen kerkverlating. En er is niet aan te ontkomen. Want er zijn vele 'smaken', en die zijn nogal verschillend ook. Zelfs als de leiding van al die evangelische gemeenten hun uiterste best doen om hun 'leden' op één lijn te houden, zullen er de komende jaren wel weer honderd mensen met ongenoegen uit hun oude gemeente vertrekken.

Nog een recensie:
www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=44339
      N.B.: Dit is een recensie van één van de medewerkers aan het boek, Peter Pit .


3. voorjaar 2009 - Het boek 'Ooit Evangelisch'

Begin dit jaar volgde Otto de Bruijne's speciale uitvraag naar evangelische mensen die het liefst zo ontevreden mogelijk moesten zijn met hun vorige gemeente. Het heet een 'onderzoek', een 'enquete'. En vervolgens wordt in het boek 'Ooit evangelisch' de hele evangelische beweging over één kam geschoren. Vraag aan 100 ontevreden mensen wat ze van hun vorige gemeente vinden en je kunt de uitkomst raden. Maar blijkbaar gaat het zo simpel. Er ontstaat een lijst met aanklachten en het oordeel is geveld: de vorige gemeenten zijn schuldig. Een advocaat is niet aanwezig. Aan de 'verdachte' wordt geen verweer geboden. Merk op hoe oneerlijk de opzet van dit boek is! En al die andere honderden, of duizenden evangelische gemeenten dan? Die zijn met dit pretentieuze 'onderzoek' eveneens voor altijd getekend.

Ds. Orlando Bottenbley typeerde het raak in het Friesch Dagblad van 15-4-2009:
Citaat: "Ds. Orlando Bottenbley van de Vrije Baptistengemeente Bethel vindt de conclusies uit het onderzoek ,,te pretentieus’’. ,,Ik weet dat Otto een warm hart heeft voor de evangelische beweging. Maar als je zelf aangeeft dat het geen wetenschappelijk onderzoek is, en de conclusies zijn gebaseerd op slechts honderd geënquêteerden zou ik persoonlijk nooit in het openbaar treden met conclusies.’’ 


2. juni 2008 - Bezoek aan Lakeland

In Oogst (en op www.habakuk.nu) schrijft Otto de Bruijne over zijn bezoek aan 'Lakeland'.

In juni 2008 ging De Bruijne, die geen genezingsdienst wilde bezoeken (zie onder), op bezoek bij Todd Bentley. Even afgezien van hoe het drama met Bentley is afgelopen, kunnen we in Oogst lezen wat De Bruijne vertelt over zijn innerlijk beleving bij dit bezoek. Hij begint zijn verhaal positief: "Het roert mij altijd weer dat duizenden mensen samenstromen om God te eren... Het raakt me hoe jongeren luid en duidelijk Gods overwinning over de machten proclameren en Jezus centraal stellen...

Maar dan vertelt hij over zijn innerlijke beleving, met al zijn twijfel en ongeloof en ook afkeer: "Ik ben van nature geneigd mij af te sluiten voor dit soort massale feestjes... Ik zie de film van de laatste twee jaar: een jaar Intensive Care en verpleeghuis en moeizame revalidatie. Zou God hier genezen? Ik kwam daar niet voor... Er gebeurt niets en emotioneel doet mij dit na twee uur ook niets. Ik vraag me weer eens af of ik wel geschikt ben voor dit soort opwekking. Het werkt zo niet bij mij."

Dan begint de kritiek grover te worden.
"Ik merk dat ik in de lach schiet... Deze geloofsovermoed die geen rekening houdt met Gods besluit... zich het Koninkrijk Gods aanmeet en beweert dat alle smart voorbij is... en wat er nog aan ziekte is heeft met ongeloof te maken."
Maar wie beweert zulke dingen? Wie heeft er bijv. beweerd dat "alle smart voorbij is"? Dit zijn gewoon populistische uitspraken en nog onwaar ook.

Meer kritiek
Hierna volgen nog veel meer onjuiste typeringen. De afkeer en ergernis van De Bruijne wordt steeds groter en met vele overdreven en onware superlatieven wordt alles in die bijeenkomst afgekraakt:
"niet één keer wordt God geprezen voor de genezing" (?)
"geen enkele keer roept Todd de mensen op God de eer te geven" (?)
"Lakeland wordt door hype-hunters bezocht"
"de opgefokte sfeer"
"massamanipulatie"
"misleidingen"
"alles krijgt iets onmenselijks als wonderzucht de overhand krijgt"
"gebakken lucht, schandelijke halve waarheden"
"theologisch neigt het naar gnostiek en dualisme"

Geloof
Otto de Bruijne stoort zich eraan als gezegd wordt: 'Alleen als je met geloof hier gekomen bent, ontvang je genezing'. Maar gaat het dan zonder geloof? Is dat niet gewoon wat de Bijbel zegt?

Stoppen
De Bruijne besluit zijn artikel met: "Het wonder van Lakeland is in ieder geval dat het al zestig dagen doorgaat. Denk het eens in: 60 dagen opwekking in Biddinghuizen. Ik moet er niet aan denken. Stoppen!" ...

Vragen
De vele oprechte christenen die zich wel uitstrekken naar een opwekking, zijn dus nu de hype-hunters? Waarom zo veroordelend? En waarom maak je dit bezoek als je voor je genezing geen genezingsdiensten wilt bezoeken? Hoe kun je genezing verwachten als je hardop zegt dat je daar niet voor kwam?
Na dit artikel blijf ik met vele vragen en bedroefd achter...

Feitelijk gaat dit hele verhaal niet over Todd Bentley en de Lakeland Revival, maar over vooroordelen en grieven tegen de charismatische beweging, wat hij met denigrerende woorden beschrijft.

1. EO-Visie van oktober 2007  


Genezingsdiensten

Van Otto de Bruijne mogen we nog wel meer vuurwerk verwachten. We constateren dat hij na zijn ziekte in 2006 erg kritisch is geworden op alles wat evangelisch en charismatisch is. 


Zinloosheid

In de EO-Visie van oktober 2007 schreef hij al dat hij in zijn ziekte Gods hand wilde zien, wel om genezing bidt, maar geen genezingsdiensten wil bezoeken. Wonderen ziet hij als tekenen van het komende Koninkrijk. God kan genezen, maar net zo goed ook niet. De schepping is overgegeven aan zinloosheid, onvruchtbaarheid en vergankelijkheid. Daarin zit ook mijn ziekte...


De Bruijne vindt dus dat Goddelijke genezing niet voor deze tijd is. Het is ook puur willekeurig of God je wil genezen of niet. En genezingsdiensten bezoeken... nee dus! Wij zitten in de zinloosheid...
Geen wonder dus dat De Bruijne zich zo heftig keert tegen evangelische en charismatische uitingen.  


Vuurtoren

Als De Bruijne zichzelf typeert schrijft hij dit: “Door de ziekte ben ik ook wat socialer geworden, denk ik. Toch blijf ik mensen waarschuwen niet te lang met me om te gaan. Dat houdt alleen mijn vrouw vol. Na afloop van spreekbeurten komen mensen wel eens naar me toe om wat langer met me door te praten. Maar ik kap het vaak af, omdat ik in mijn tempo en bevlogenheid pastoraal niet goed ben.”
Hij ziet zich – in alle bescheidenheid – veel meer als een profeet. “Of, zoals mijn zoon me raak typeerde, als een vuurtoren. Zo’n ding hoort op afstand te blijven. Vaar er nooit naartoe, want dan sla je te pletter tegen de rotsen. Gebruik hem om je koers te bepalen, maar het is geen einddoel. Wie denkt dat ik hem of haar langdurig kan helpen, mist de haven. Ga door, luister naar een toespraak, maar ga vooral verder. Daarnaast heb ik als vuurtoren het licht niet uitgevonden. Ik geef het slechts door.”
Einde citaat.
 


Meer critici: Geelhoed | Backtothebible | Bakker | Van Berghem | Bijbelgetrouw | Gorsira | Smith
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua