Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie

Geneest de zieken! - Willem J. Ouweneel
door Harry Sleijster

Arij Geelhoed onderhoudt een zeer uitgebreide website waar hij materiaal ŗ charge verzamelt, d.w.z.: alles wat naar het charismatische neigt, wordt genadeloos door de mangel gehaald. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor Ouweneels kritiek op de inspiratietheorieŽn, door Geelhoed ten onrechte opgevat als kritiek op de inspiratie van de Schrift zelf.

Personen
Geelhoed is ook bezig een lijst "Personen-toetsing" aan te leggen. Noem het maar een zwartboek over broeders. Niemand met (in zijn ogen) dwaalleer ontsnapt. Ouweneel, Medema, Joshua, en vele anderen uit evangelische kringen. Hoe is dit mogelijk, denk je als je het leest. Is dit bijbels? Ook legt hij dossiers aan over de gevaren van de Alpha-cursus, de bundel Opwekking. En hij kondigt nog meer dossiers aan: een EO-dossier, dossiers over Bijbelscholen, enz.
Stijl
Als je Geelhoed's lange lijst met 'dwalingen' en 'dwaalgeesten' in de evangelische beweging leest, zou de schrik je om het hart slaan. Je vraagt je af waar iemand de moed vandaan haalt om zoveel negatieve kritiek te verzamelen en dat ook nog zo op te blazen? Want dat laatste is onmiskenbaar het geval. Niet dat hij soms geen terechte vragen stelt, maar steeds weer is zijn commentaar en zijn tegenargumentatie zo cynisch en hatelijk! Hij schampert zo veel in plaats van een degelijk weerwoord te zoeken. Bovendien speelt hij op de man. Beschamend is dat soms. Onder het lezen bekruipt je steeds de gedachte: hoe is het mogelijk dat iemand zo vervuld is van negatief geschrijf en tegelijk de Heer Jezus liefheeft. Maar over dat laatste heeft hij het helaas niet.
 
Demagogiek
In zijn dossier over het nieuwe boek van Ouweneel "Geneest de zieken!" is de objectiviteit ook ver te zoeken. Geelhoed legt Ouweneel van alles in de mond. Je leest citaten die duidelijk niet aantonen wat Geelhoed zelf suggereert. Helaas loop je de kans dat je er nog gemakkelijk overheen leest ook.

Een voorbeeld van de demagogiek: Geelhoed schrijft (punt 6) dat Ouweneel suggereert dat Jezus "dronken in de Geest was" (wat Ouweneel dus niet zegt!). En dan gaat hij verder: "Dan doemt het beeld op van een Jezus die wankelt en waggelt als een dronkeman, die achterovervalt, die hysterisch schatert, etc.... Dit grenst aan godslastering, als het al geen godslastering is..."

Maar wat is hier het geval? Niet Ouweneel, maar Geelhoed zelf suggereert dit alles. Op grond van die door hem zelf bedachte omschrijving beweert Geelhoed het volgende: dat Ouweneel "een andere Jezus predikt... niet meer de Jezus der Schriften... Ouweneel maakt van Jezus een god naar zijn eigen beeld" (punt 6).

Het is werkelijk beschamend om op deze wijze een ander van godslastering te beschuldigen, terwijl Geelhoed zelf die hele omschrijving bedenkt. Wat zijn dit voor gevoelens waar deze man door beheerst wordt? Merk je hier nog iets van respect voor de waarheid, en respect voor de medebroeder?
"Christelijke kritiek op Ouweneel" zet hij boven zijn dossier en hij weet niet hoe onchristelijk het is.

Occult
Vreemd genoeg geeft Geelhoed zijn eigen positie wel heel duidelijk weer aan het eind van dit dossier (punt 16), waar hij openlijk bekent door handoplegging occult belast te zijn geraakt. Hij meent ervan bevrijd te zijn. Maar hoe kan iemand dan zo schrijven? Moeten we zo iemand nog serieus nemen?

Het is niet verstandig iemand aan te raden zijn verhalen allemaal zelf te gaan lezen. Maar als u denkt ertegen bestand te zijn, zou u het kunnen doen. U zult zeker overtuigd raken: www.solcon.nl/apgeelhoed/ (en RD nov 2000 en Geelhoed's strijd: Trouw dec 2004  
Nieuw is zijn interview: De spelbreker, ND juli 2008)


Lees ook het ND-interview - juli 2008: Geelhoed, de spelbreker...

Lees ook de bespreking van Nijburg over het boek:  'Meer Geest in de gemeenten'...

Lees ook over de 'medestanders' die Geelhoed vond in Menzies en Ben Hoekendijk...

Lees ook Geelhoed's mening over Ds. Hegger die barricades wil wegdoen...

Lees  ook  over  Geelhoed's  bespreking  van  Ouweneel's  boek: "Seks in de kerk"...

NIEUW:
Begin 2016 kwam Geelhoed met een artikel over het boek Wake Up! van de schrijvers Arno Lamm & Emile-Andrť Vanbeckevoort.
Geelhoed blijkt het boek nauwelijks gelezen te hebben of in ieder geval onvolledig. Hij bestrijdt leringen die in het boek niet te vinden zijn. Hij leest leringen van anderen in om die vervolgens te weerleggen. Hij weerlegt de schrijvers met uitleggingen die ook in het boek te vinden zijn, wat hij blijkbaar niet gelezen heeft. Geduldig volgen en weerleggen de schrijvers de betogen van Geelhoed die helaas wel heel vaak in herhalingen vervalt.
Lees hier de reactie van de auteurs van Wake Up!...


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Klik om het boek online te bestellen
 
Controleer... of deze dingen zo zijn:


-> Klik hier en luister zelf naar de toespraken van Prof. Dr. W.J. Ouweneel over de Heilige Geest en genezingsbediening

-> Klik hier en lees de recensies over het boek "Geneest de zieken!" van Prof. Dr. W.J. Ouweneel

-> Lees de analyse van Willem J. Ouweneel over de Bediening Van Achterdocht...
 


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua