Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Verdeeldheid
Andrew Wommack

door Harry Sleijster

Rejoice Now - Anti-charismatisch, gewoon tegen!
In alle dossiers die we hier op Dossiers.tk bespreken, gaat het steeds weer tegen de gaven van de Geest. Steeds maar weer zijn die websites uitdrukkelijk anti-charismatisch. De opstellers zijn vaak wel gelovig, en soms zijn ze ook nog evangelisch gelovig. Maar daar stopt het ergens - met de Heilige Geest weten ze geen raad en met de gaven van de Geest helemaal niet.
 

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


De mooie naam "Rejoice Now" zegt helemaal niets. Immers, nergens blijken "Jos&Regina" zich te verblijden. Het lijkt dat er alleen een heftige strijd gevoerd moet worden tegen alles wat van de Heilige Geest is. Op hun website wordt het werk van Ary Geelhoed en Marc Verhoeven voortgezet, of eigenlijk: gekopiëerd. Een slechte zaak, want al dat gelaster is absoluut tot oneer van de Heer. 

Opvallend is dat deze twee mensen betrekkelijk kort geleden tot geloof zijn gekomen. Hoewel, "welk geloof?" vraag je je af als je al dat afkraken en afbreken ziet. Reeds binnen 10 jaar menen deze mensen een zeer grote hoeveelheid christelijke leraren de maat te kunnen nemen en in het openbaar te schande te maken.

Zelfs iemand als Joyce Meyer wordt als een dwaalleraar aangemerkt. De Alphacursus, weg ermee, gevaarlijk… De 4e musketier van Henk Stoorvogel, zelfkastijding, afval, werelds vermaak...
Opwekking, dat is Kingdom-Now liederen, charismatisch en geen aanbidding maar mantra's.

Hun mantra is: Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Gal.5:9 Inderdaad, zo begonnen ze en zo is hun leven en getuigenis verzuurd

Een bijzonder droevige ontwikkeling is het als jonge gelovigen zich direct op het veroordelen van dienaren en leraren van God storten. En zoals ook hier bij Andrew Wommack duidelijk blijkt: zonder kennis van zaken.

Andrew Wommack
In het geval van Andrew Wommack blijkt bovendien ook nog eens dat Jos&Regina er eigenlijk niets tegenin te brengen hebben. Ze geven wel een aantal punten waarvan ze denken van mening te verschillen - en dat mag - maar het zijn geen ernstige of fundamentele dwalingen. 

Oppervlakkig
Uit alles blijkt dat ze zich niet in de materie verdiept hebben. Ze hebben wel wat toespraken beluisterd, maar daarmee hebben ze als het ware een kaartenhuis opgebouwd. De spreker zelf zal zich er niet of nauwelijks in herkennen. En vervolgens worden de door henzelf opgestelde onjuiste formuleringen door hen weer bestreden. De methode is echt beneden alle peil. Zie hieronder. Er blijkt niet één onderwerp correct te zijn weergegeven.

Tegenstrijdig
En wat blijkt ten slotte? Ondanks de slechts vage meningsverschillen komen Jos en Regina tot een werkelijk vernietigend oordeel: de meest gevaarlijke dwaalleraar. Maar let op wat er dan gebeurt: in de slotzin van hun artikel geven zij zelf treffend weer hoe tegenstrijdig en ongefundeerd hun redeneringen zijn, want:

Aan de ene kant is er de scherpste veroordeling voor Andrew Wommack:
    
"de meest gevaarlijke dwaalleraar..." 

Maar tevens moeten ze dan toegeven:
   "Hij heeft geen vreemde manifestaties... een rustige en
    gedegen Bijbelleraar die alleen verwijst naar Gods Woord..."

Wat een droevig project. Wat een tegenstrijdig slotoordeel. Waar zijn deze mensen toch mee bezig?
We gaan nu hieronder hun beweringen nalopen en van kanttekeningen voorzien.
 "Rejoicenow" (J&R) zegt:
Kanttekeningen
door Harry Sleijster

Het hele betoog van Jos & Regina is opgebouwd uit losse stukjes van wat Andrew Wommack leert, maar dat doen zij direct al op een toon die suggereert dat het niet deugt wat hij leert.

Zo schijnt het verdacht te zijn als je de gave van genezing hebt of als je mensen geneest.
 
En 'Word of Faith' leraren zijn kennelijk ook niet zuiver. Want die geloven dat er macht in de tong is. Hoewel... toch iets wat de bijbel gewoon leert, maar wat hier niet voor zuiver wordt gehouden. 

Rijkdom en voorspoed zijn verdachte zegeningen. Terwijl God dat Zelf aanbiedt.
 

Andrew Wommack is de president van Andrew Wommack Ministries. In 1978 heeft hij Andrew Wommack Ministries opgericht en in 1994 Charis Bible College. Andrew Wommack en zijn vrouw verspreiden hun boodschap via radio en televisie, seminars en in kerken. Zijn boodschap wordt verder uitgezonden via diverse christelijke televisiezenders waaronder God TV.
Andrew Wommack komt over als een rustige en zeer beleerde man. Dit is ook de reden dat velen hem niet zien als een valse leraar, terwijl hij net zulke extreme leerstellingen heeft als Benny Hinn of Kenneth Copeland. Echter het optreden van Wommack is veel meer ingetogen. Hierdoor heeft hij een grote invloed op vele mensen die zijn onderwijs volgen. Het onderwijs is afkomstig uit de Word of Faith leer.

Andrew Wommack claimt dat hij de ‘gave van genezing’ heeft. Zo heeft hij deze gave bediend aan vele mensen. Volgens eigen zeggen konden blinden weer zien, mensen die niet konden spreken kregen hun spraak terug, ze spraken in tongen. Hij claimt zelfs dat hij drie mensen uit de dood heeft opgewekt, inclusief zijn eigen zoon. (bron)
Zoals de andere Word of Faith leraren leert Wommack dat er macht ligt in je tong, wat je spreekt zal ook gebeuren. (bron) Verder is hij ervan overtuigt dat we genezingen kunnen en moeten doen. Ieder mens kan genezen. Al geeft hij zelf toe dat het niet altijd lukt. Op het Charis College kunt u de school voor genezing volgen zodat u dit zelf kunt leren.
Het stukje rijkdom en voorspoed ontbreekt ook niet in de leer van Andrew Wommack. Als u God gehoorzaamt, genoeg Bijbel leest en bidt, dan zal God u zeker zegenen met voorspoed. (bron)


Hieronder een aantal van de leringen van Andrew Wommack:

Dan volgen vanaf hier Wommack's leringen, die door J&R niet eenmaal juist worden weergegeven. Aangezien dit voordurend gebeurt, lijkt er geen sprake te zijn van een vergissing, maar lijkt het om pure opzet te gaan. Wommack's mening wordt onjuist weergegeven en daarop wordt dan al insinuerend voorgebouwd.

De satan
De hilarische aanhef dat de mens satan gemaakt heeft, blijkt op zich een goed mogelijke hypothese te zijn. In ieder geval wordt er niets kwalijks geleerd. Dat blijkt ook uit de reactie van J&R zelf. Wommack's uitleg is er in ieder geval niet mee in tegenspraak. Hoe de verhoudingen in de Hof van Eden lagen weten we niet precies, dus zijn er meer hypotheses mogelijk. 

Satan
-Volgens Andrew Wommack heeft de mens satan gemaakt. Hij schrijft: “God schiep Lucifer de mens maakte satan. Lucifer was in de hof van Eden om Adam en Eva te dienen.” Volgens Wommack was Lucifer in de hof van Eden nog perfect maar werd daar het plan bedacht om in opstand te komen tegen God. Lucifer was niet jaloers op God, hij was jaloers op de autoriteit die God aan Adam en Eva gaf. Volgens Wommack wilde Lucifer Adam en Eva verleiden zodat hij de god van deze aard zou worden. Hem kwam dan immers de autoriteit toe over de aarde en God stond buitenspel. (A.Wommack, Who made satan), (The Word became flesh).

Dit is wat de Bijbel zegt over de val van satan:
Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Jes.14:12-14
Verder is het zo dat de hof van Eden door God gemaakt werd na de schepping van Adam.
God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Gen.2:8

God verliet Zijn zoon op het kruis omdat hij voor ons tot zonde werd gemaakt. Dat gelooft de hele christelijke, incl. evangelische en charismatische wereld. Maar J&R lijken hier de suggestie te willen wekken, dat op dit belangrijke punt iets verkeerds geleerd wordt. Maar dat is niet waar.

Door God verlaten
Wommack leert de populaire Word of Faith leer dat God Zijn Zoon op het kruis verliet. Hiermee leert men dat de Here Jezus letterlijk zonde werd en dat Hij en God op dat moment letterlijk van elkaar gescheiden waren. (Voor de hele uitleg over deze leer zie hier)

 
 

Paradijs, hel en dodenrijk
Wommack neemt de beelden van dodenrijk en hel uit de Bijbel over, maar zonder dat ook per se letterlijk op de plek (midden in de aarde) te willen zien.
J&R beschrijven de situatie niet juist. Zij hebben in feite zelf een omgekeerd beeld van hel en hades. De tekst Lk23:43, maar vooral ook Lk.16:23, klopt immers precies met Wommack's visie: in het dodenrijk is/was het paradijs én een 'hades/'hel'. De hel, nl. als 'de poel van vuur' in Op.20:14 is inderdaad nog leeg. J&R hebben Wommack's visie onjuist voorgesteld.
Bovendien geven ze hier zelf een vreemd verhaal, dat Jezus de duivel niet hoefde te overwinnen. 

Hel en dodenrijk
Volgens Andrew Wommack gingen al de mensen die dood gingen voordat de Here Jezus aan het kruis stierf naar de hel. De hel bestaat volgens hem uit twee delen één plek voor de gelovigen en één voor de ongelovigen en bevindt zich volgens hem in het midden van de aarde. Nadat de Here Jezus aan het kruis stierf, ging Hij naar de hel en pakte daar de sleutels af van satan. Daar bevrijdde Hij de gevangen uit de hel en nam ze mee naar het paradijs. (Andrew Wommack, hell reality or methaphor).
En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn. Luc.23:43
De bovenstaande Bijbeltekst maakt echter duidelijk dat het paradijs er al is. De Here Jezus hoefde niet de duivel te verslaan en de sleutels af te pakken. De gelovigen gingen na hun dood naar het paradijs, de ongelovigen naar het dodenrijk. Dit is niet naar de hel, deze is nog leeg. (zie hier voor een uitleg over het verschil tussen dodenrijk en hel)

Woorden hebben kracht
Wommack leert inderdaad dat God alles door het Woord heeft geschapen, zoals ook de Bijbel leert in Joh.1:1v en Ps.33:9. God spreekt en het is er. Het niet-zijnde riep Hij tot aanzijn (Rom.4:17). Helaas menen J&R ten onrechte dat Gen.1 en 2 iets anders zegt? Wat willen J&R hier eigenlijk aantonen?
Overigens leert Wommack ook dat in de tong en in het woord, zoals ook Jakobus 3 zegt, grote kracht is.

Woorden hebben kracht
Om te bewijzen dat woorden kracht hebben leert Wommack dat alles door Gods woord is geschapen. Volgens Wommack maakte God Adam en Eva ook door Zijn woord. Hij schrijft letterlijk het volgende: “Hij maakte hen, nog enig ander deel van deze aarde met Zijn handen, Hij sprak ze allemaal in wording.” (citaat)
Dit is wat de Bijbel ons leert:
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Gen.2:7. En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Gen.2:22

Het evangelie
J&R trachten ook hier met vreemde woordspelingen een ander verhaal te geven dan Wommack leert.
J&R stellen het zo: God was de macht over de aarde kwijt. Maar waar het om gaat is dat God aan de mens de opdracht gaf over de aarde te heersen. Bepaalde 'kretologie' van Wommack wordt hier uit zijn verband getrokken en maar gedumpt. Want in feite is het "in wording spreken" niets anders dan wat de uitspraken van de profeten over de komst van de Messias doen. J&R trachten hier vertrouwde zaken, omdat ze iets anders verwoord worden,  verdacht te maken. Maar ook de traditionele theologie leert gewoon hetzelfde.

Evangelie
Andrew Wommack heeft een zeer vreemde visie op het evangelie. Bij de vraag; “Waarom moest de Here Jezus naar deze aarde komen en waarom duurde het 400 jaar voordat Hij kwam?” geeft hij in zijn studie het volgende antwoord:
“God was de macht over de aarde kwijt, door de zondeval had satan de macht op aarde. God had alle autoriteit buiten de aarde maar niet op de aarde. Omdat Adam en Eva gezondigd hadden moest de Here Jezus in een fysiek lichaam op deze aarde komen. Voordat dit echter kon gebeuren moest dit eerst in wording worden gesproken. Vandaar al de profetieën die over de Here Jezus zijn gesproken. Op het moment dat de engel aan Maria vertelt dat ze zwanger zal worden gaat het gesproken woord in wording. God moest de Here Jezus in wording spreken zoals Hij ook de schepping in wording sprak. God moest wel mens worden zodat Hij de autoriteit terug kreeg om de aarde te kunnen oordelen. Omdat Adam gezondigd had , moest God wel een mens gebruiken om dit op te lossen. Hij was namelijk gebonden door Zijn woord.” (citaat)
In de Bijbel staat:
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Math.28:18

De "bizarre uitspraken" van Wommack, die hier volgen, blijken gewoon Bijbels te zijn als ze in hun verband worden bekeken:

-Genezing kan door mensen en menselijke hindernissen worden belemmerd. Jezus kon soms ook niets doen vanwege het ongeloof van mensen (Mk.6:5,6).

- God kent je probleem al. Dus spreek tot het probleem, d.w.z. tot "de berg" zoals Jezus in Mk11:23 zegt: Gij zult tot deze berg zeggen: Verplaats u... en hij zal zich verplaatsen. Zo sprak Hij ook tot de wind, de zee, de vijgenboom, etc.

- Inderdaad heeft degene die Jezus als redder heeft aangenomen, volkomen vergeving ontvangen. Dan hoeven we niet steeds weer vergeving te vragen. Maar wel moeten wij elkaar de zonden belijden (dus niet: vragen). En als wij dat doen, dan is God getrouw om de zonden te vergeven.

- Satan maakte een grote fout door Jezus te willen doden. Het werd zijn eigen val. Maar J&R menen dat satan er niets mee te maken had, maar Gods plan was om satan te overwinnen, juist door de dood te overwinnen. J&R gebruiken teksten die ook wel bekend zijn, en die ook waar zijn, maar die een andere kant van het kruis weergeven.

- Wie in tongen spreekt, spreekt tot God en sticht zichzelf (1Ko14:2-4). En dat heeft gevolgen. J&R geloven niet in de werking van de gaven van de Geest en kennen dit helaas dus niet.

- Nee, Jezus IS het Woord, en door de profetieën kwam Hij. J&R proberen er met hun redenering een "totaal on-Bijbelse leer" van te maken. Zij vallen over iets andere bewoordingen en vervolgens bedenken zij hun eigen verhaal erbij (nl. de onzin dat Hij anders niet geboren zou kunnen worden). 


Bizarre uitspraken

Hieronder nog enkele bizarre uitspraken van Andrew Wommack:


-“Genezing is niet alleen aan God, het is niet God Die bepaaldt wie er wel en niet genezen wordt.” (citaat)


-“Als je een probleem hebt dan moet je niet tot God bidden, je moet tegen je probleem spreken. God heeft beperkingen Hij heeft Zichzelf begrenzingen opgelegd.” (citaat a better way to pray)


-“We hoeven geen vergeving te vragen voor onze zonden, we zijn al vergeven” ( citaat redemption)
In de Bijbel staat:
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Joh.1:9


-“Satan maakte een grote fout door de Jezus te kruisigen.” (video 0.40min).
Satan heeft hier niets mee te maken, Jezus moest geofferd worden, dit was Gods plan:
Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven, en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen. Joh. 10:18

-Andrew Wommack vertelt dat hij gigantische openbaringen krijgt van God wanneer hij in tongen spreekt. (video 1 min).

-“We mogen Jezus het Woord noemen want God sprak Hem in wording door middel van vele profetieën.” (video 1min30) 
Wat Wommack zegt is dat het gepast is om Jezus het Woord te noemen omdat God Hem door het gesproken woord in bestaan heeft geroepen. Dit is een totaal on-Bijbelse leer. Jezus heeft altijd bestaan en is niet door het gesproken woord tot bestaan geroepen. De profeten spraken over Zijn komst, tot teken niet omdat Hij anders niet geboren kon worden.
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Joh.1:1
 

Schuld
De schuld, of beter gezegd de verantwoordelijkheid, legt Wommack juist steeds bij de mens - niet bij de duivel. J&R brouwen hier een heel verhaal omheen dat niet ter zake is. J&R hebben het niet (willen) begrijpen en maken er iets heel anders van.

Juist Wommack zegt dat de mens een eigen wil heeft gekregen. Dit hele verhaal van J&R is onwaar en niet wat Wommack leert.

Schuld
Als we naar het onderwijs kijken van Wommack dan is alles wat er gebeurt de schuld van de duivel. Het is niet uw buurman, niet de omstandigheden, niet uzelf en niet uw kinderen die het doen. Nee, het is de duivel die erachter zit. Door dit zo te stellen geeft hij de duivel enorm veel eer en is alle ellende die we in de wereld zien en de tegenslagen in onze omgeving dan zijn schuld.
Hij gaat er dan aan voorbij dat God de mens een eigen wil heeft gegeven en dat doordat wij keuzes maken er dingen fout lopen in ons leven. Door alles op de duivel af te schuiven kom je er zelf natuurlijk makkelijk vanaf. Je kunt het tenslotte zelf niet helpen. Dan komen we echter weer terecht op een ander front van de Word of Faith, de geestelijke oorlogsvoering, de strijd die wij moeten strijden tegen Satan en zijn demonen.
 

De slotzin
Alsof J&R het wel heel goed weten, geven zij deze vreemde slotzin, waarin ze duidelijk laten zien hoe tegenstrijdig en ongefundeerd hun redeneringen zijn: 
Alsof "gezegend worden" verkeerd is. 

En dan is, ondanks hun zo vage afwijzende mening, de scherpste veroordeling bestemd voor Andrew Wommack. Hij is: "de meest gevaarlijke dwaalleraar..." 
Maar tevens moeten zij toegeven: "hij heeft geen vreemde manifestaties... is een rustige en gedegen Bijbelleraar die alleen verwijst naar Gods Woord..."

Waar zijn deze J&R mee bezig?

Slot
Alles wat Andrew Wommack leert komt voort uit de Word of Faith beweging waar hij toe behoort. Ook zijn onderwijs is erop gericht om gezegend te worden. Het zij door genezingen of door financiën.
 
Andrew Wommack is misschien wel de meest gevaarlijke dwaalleraar die er is. Hij heeft geen vreemde manifestaties of uitspattingen zoals andere Word of Faith leraren hebben. Hij komt over als de rustige en gedegen Bijbelleraar die alleen verwijst naar Gods woord. Zo bereikt hij miljoenen mensen met een ander evangelie.De bittere BRON: http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-andrew-wommack [verwijderd]


  Andrew Wommack NL-videokanaal...  
(met Nederlandse ondertiteling op Youtube)

Citaat van Andrew Wommack (uit het boek "Ontdek de sleutels, blijvend vol van God"):

Ik geloof in het volle evangelie, ik geloof in redding, ik geloof in genezing en verlossing, ik geloof in voorspoed. Maar als God mij nooit meer zou genezen, als God mij nooit meer zou verlossen of voorspoed zou geven, is het feit dat Hij van mij houdt genoeg om Zijn naam te blijven uitroepen en prijzen. Als niets in dit leven ooit nog iets goeds voor mij zou uitwerken, dan blijft deze waarheid van kracht dat God mij van de hel verlost heeft en dat ik op weg ben naar de hemel, en dat geeft mij meer dan genoeg reden om Hem te prijzen. Hij bouwt in de hemel een villa alleen voor mij, en ik mag de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Geen verdriet meer, geen pijn of schaamte meer. Halleluja! Ik heb geen reden om te mopperen of te klagen. Ik ben gezegend.

Wel een punt van kritiek op Andrew Wommack zou kunnen zijn, zijn visie op de Opname

Andrew Wommack gelooft helaas niet in een Opname, geen enkele, alleen een wederkomst. "Wij gaan de grote verdrukking niet ontlopen. Geen opname." Dit is helaas een dramatisch minpuntje van hem. 
Heel soms deelt hij dit mee, en dan zegt hij er bij dat hij niet weet hoe het wel is. Zoals in deze video: "Ik heb daar geen direct antwoord op - ik onderwijs er niet over." 
Dit is natuurlijk zwak, maar gelukkig, hij zegt het er eerlijk bij. 

Echter, vervolgens gaat hij uitvoerig 'bewijzen' dat hij Kingdom Now denkbeelden heeft en geen herstel en toekomst voor Israel ziet. Ook zegt hij dat hij veel dingen gewoon niet begrijpt, en zegt dan ook heel simpel: "Ik weet het niet, maar het komt allemaal wel goed."
Vervolgens geeft hij zijn 'weerleggingen':

1. Wommack meent dat juist de Grote Verdrukking, wanneer het beest en de antichrist de macht hebben, de tijd zal worden dat de christenen zullen zegevieren.

2. Hij noemt de 100 miljoen mensen die over de Eufraat komen om de antichrist te bestrijden (Op.16:12), en ziet hen als christenen. Dus niet als koningen die tegen Jeruzalem opkomen (zie ook Op.19:19).

3. Wommack zegt dat het beest geen(!) macht heeft over hen die het merkteken van het beest niet aanvaarden. Terwijl zij juist de doelgroep van het beest zijn en allen gedood zullen worden (Op.13:15). 

4. Wommack ziet het overblijfsel van Israel in Op.12 aan voor christenen. Dit is de verwisseling van de vervangingstheologie. Niets over Israël in de eindtijd. Israël komt er niet aan te pas.

5. Ook past hij de uitredding van de vrouw in Openb.12 toe op de kerk, en niet op het overblijfsel van Israel. Hij meent dat de grote verdrukking een glorieuze tijd voor de christenen zal worden.

6. Wommack zegt dat de grote verdrukking juist over de chrístenen zal komen, maar dat het voor hen een grote overwinning zal worden. Echter, Jer.30:7 noemt het de tijd van benauwdheid voor Jakob (Israël).

7. Wommack spreekt erover alsof in zijn denken Israel en het Joodse volk en Jeruzalem en de profetieën over hun herstel niet bestaan. Alleen de kerk.

 


..

Onlangs (februari 2019) kwam er nog een nieuwe lasteraar bij:
Henk van Blijderveen

Het cynisme van Henk van Blijderveen blijkt uit de titels.
Hij is tegen alles wat charismatisch is, met name Andrew Wommack en Joyce Meyer

Andrew Wommack
https://www.christelijkecolumns.nl/andrew-wommack-rijk-gezond-evangelie/

De cynische titel: "Andrew Wommack brengt een gezond, rijk en opwekkend evangelie"
Hij krijgt simpel een stempel: Word of Faith
NB: Alle citaten van Wommack zijn uit hun verband gehaald, waarna er door HvB in tussenzinnetjes een draai aan wordt gegeven.
Zoals: "Als we Andrew Wommack moeten geloven, hoeft er nooit meer iemand te lijden of ziek te zijn." Dit zegt hij echter nergens en hij gelooft dat ook niet. Tientallen van dit soort insinuerende verdraaiingen heeft HvB nodig om van iets moois iets slechts te maken.
Het slotstukje van HvB toont precies wat het evangelie van Wommack is, alleen HvB beseft dat niet eens omdat hij anti-charismatisch is.

Joyce Meyer
https://www.christelijkecolumns.nl/joyce-meyer-brengt-een-rijk-en-gezond-evangelie/

Cynische titel: Joyce Meyer brengt een rijk en gezond evangelie
Ook hier direct een stempel: Word of Faith - "haar christelijke tegeltjeswaarheden" - "de koude en kille performance van Joyce Meyer"
Typische verdraaiing: "Het geloven in een God die ons gezond, rijk en welvarend wil zien, is op zich al on-Bijbels. Joyce Meyer voegt daar nog eens aan toe, dat God niks kan doen, maar dat wij zelf aan de slag moeten." 
Of deze verdachtmaking: "Lees maar eens de tekst die deze New Agewinkel bij de “Feel Good Inspiratiekaarten” heeft geplaatst. Joyce Meyer zou het geschreven kunnen hebben…" 
Uitgangspunt van HvB: "Joyce Meyer gaat hier voorbij aan het feit, dat een christen een zondaar is…" Maar Paulus zegt toch: toen wij nog zondaren waren...
Of deze: "Deze uitspraak typeert Joyce Meyer: “Ik wil niet mijn hele leven gebruiken om te praten over het beloofde land, zonder er ooit te zijn geweest.” Joyce wil nu al in rijkdom leven. Een dwaling die de kop kan opsteken wanneer Bijbelteksten letterlijk worden genomen,…"
Of deze misleiding van HvB: "Jezus stierf in de hel …. In hoeverre Joyce Meyer deze dwaling nog aanhangt is onduidelijk. Feit is echter, dat ze er nooit publiekelijk afstand van heeft genomen."

Tot slot: 
Met de ontelbare verdraaiingen sleurt HvB ook Family7 door het slijk.
Het feit dat Family7 al 12 jaar de studies van Andrew Wommack uitzendt, zou critici als Henk van Blijderveen tot nadenken moeten stemmen.Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua