Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed
- Nieuws
- Back to the bible
- Centrerend
- Van Berghem
- Recensie-1 Smith
- Recensie-2 Smith
- Warren's mening
- Boekrecensies
- Critici

  - Henk Bakker
  - ND-TRIN
  - Ellips-Toekomst
  - Visie-Je hebt het
  - God is bitter
  - Openbaring
  - Ellips Evangelisch
  - CVK Heidens
  - CVK Het kruis
  - Andries Radio
  - ND-interview
  - RD-Rick Warren

  - Otto de Bruijne

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Rick Warren  - Doelgericht!
Het laatste nieuws

In Uitdaging geeft Johan Th. Bos een recensie van het boek: Doelgericht misleid. Warren Smith, Uitg. Once Delivered Ministries Middelburg. 186 pag., 14,95
Het boek hoeft u niet te kopen. Het is hier gratis te lezen

januari 2007 - Uitdaging:

De New Age dimensie van Doelgericht Leven
door Johan Th. Bos
Doctrines van New Age, tegenwoordig ook 'nieuwe spiritualiteit' genoemd, sluipen Christus' Gemeente binnen. Dit gebeurt via paarden van Troje als Robert Schuller en Rick Warren, die hun tienduizenden verslaan. Het is de rode draad van Doelgericht Misleid, een boek over de 'New Age implicaties van Doelgericht Leven'.

Zo begint deze zeer eenzijdige recensie in Uitdaging....
Lees verder...


12 december 2006 - Nederlands Dagblad

Rick Warren beschuldigd van New Age
door boek van Warren Smith

Een nieuw boek
Het zeer kritische boek 'Doelgericht Misleid', dat is geschreven door de Amerikaan Warren Smith, beschuldigt Rick Warren van New-age-sympathieën. Verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van 'Doelgericht Misleid' is drs. Karel van Berghem.

Voorbeelden
In het ND-artikel worden uit het boek enkele voorbeelden van vermeende dwalingen aangehaald. Het blijken echter een paar mooie en ware opmerkingen van Rick Warren te zijn. Maar omdat ook New Age mensen dezelfde opmerkingen gemaakt hebben, vindt de schrijver van het boek het zeer gevaarlijk. Ook het feit dat Rick Warren zijn vredesplan PEACE-plan heeft genoemd is verdacht, want er was ook een New Age man die een plan met die naam had, dus...
   Lees verder...


25 mei 2006 - In de Muurkrant van 25 mei vinden we een leerzaam artikel van Wim Bootsma.
Hij schrijft: "De aanhoudende kritiek op Rick Warren en op zijn concept "Doelgerichte gemeente" verbaast mij ten zeerste. Hoewel ik nog geen ervaring heb in de uitvoering van dit concept, spreekt het mij bijzonder aan. Ik kan me voorstellen dat er kritiek is op de uitvoering, maar het concept op zich lijkt mij een welkome aanvulling voor elke gemeente die doelgericht wil werken."
   Na de vaststelling dat er bij de uitvoering wel van alles mis kan gaan, tracht hij de hoofdzaken van een doelgerichte gemeente te visualiseren en uit te werken.
   Lees het artikel...


mei 2006 - CV-Koers - Heidense bronnen ontmaskerd

In CV-Koers van begin mei 2006 schrijft Dr. Henk Bakker over de charismatische beweging; opnieuw zeer kritisch (zie onder bij GWS, febr.2006).

Hij vergelijkt de kerkgeschiedenis van de 2e eeuw, waar Tertullianus een aanhanger was van de toenmalige charismatische vernieuwing, met de huidige vernieuwing.
We lezen dan: Volgens sommigen was de buitensporige beleving van duivelse aard. Anderen zagen er de hand van God in en beschouwden de extase als de ware legitimatie van profetie.

Heidense bronnen
Met veel negatieve termen verdraait Bakker het mooie verlangen naar meer van de Geest, dat veel christenen hebben, naar "overgeestelijk", "het goddelijke in ons bezit willen hebben" en "het moet ons iets opleveren", enz. enz. 
   Lees verder...


30 maart 2006 - Een interview in het ND - Redacteur Wim Houtman stelt dr. Henk Bakker pittige vragen, waar opmerkelijke antwoorden op volgen.
Een samenvatting van Bakkers mening:
    - De evangelische beweging komt er niet met een gemeentegroeimodel... Dat werkt niet. Ze onderschatten hoe diep de zonde zit. Blijvende geestelijke vernieuwing krijg je niet in een programma van 40 dagen, dat kost 40 jaar....
   Lees verder...


20 maart 2006 - Zoeklicht

Critici
In het Zoeklicht schrijft Joop Schotanus dat hij zich verwant voelt met de Whitefield stichting, en vraagt hij zich af of 'wij' de evangelische gemeentegroei beweging niet met een positievere houding moeten benaderen:

   ...In de evangelische wereld schijnt men de laatste tijd een inhaalslag te willen maken. Men is constant bezig elkaar de maat te nemen. Sommige scherpzinnige geesten zijn bezig om via e mails en dergelijke hun evangelische broeders bang te maken voor de succesvolle publicaties op het gebied van gemeentegroei. In plaats van voorbede te doen steken ze al hun energie in het lezen van websites en boeken van medecriticasters, voor het vinden van allerlei onvolkomenheden. Waar onderscheidingsvermogen is gebaseerd op scherpzinnigheid ontstaat veelal een hardheid in de beoordeling. In het blad Visie en Uitdaging zijn daarvan onlangs voorbeelden geweest. Op een toon die niet past bij de levenshouding van een christen. Men wil de zaak van Christus verdedigen, maar doet dat niet altijd vanuit Zijn gezindheid. Men verliest dan het zicht op het positieve...
   Lees het hele artikel...


1 maart 2006 - In Uitdaging schrijft Jan Baan een artikel over gemeenteopbouw en de critici:

'Voor critici is nog nooit een standbeeld opgericht'
Door Jan Baan

Jan Baan zit 25 jaar 'in het vak'. lnterkerkelijk werkzaam vanuit Aqapè hield hij zich met veel bezig. Ooit maakte hij ook deel uit van de redactie van Uitdaging. Tegenwoordig is Baan vooral gericht op opbouwwerk binnen gemeenten en propageert hij het gedachtegoed van Rick Warren.
[ ... ]
Er is ook kritiek op gemeenteopbouw. Veel inspirerende opbouw modellen en leiders komen nu eenmaal uit het westen en dan is het simpele etiketje. 'Amerikaans'. Maar je kunt er ook andere etiketjes opplakken, zoals 'schools', 'methodisch' of 'Mc Church'. Je kunt er ook een nieuwe naam aan geven, zoals onlangs nog gebeurde door iemand die schreef over 'het schijnbaar onzinkbare schip van het Warrenisme'. Dat is een perfecte strategie om iets wat jou niet aanstaat in de verdachtenhoek te plaatsen. Het werkt altijd. Vrijwel niet gehinderd door enige kennis van zaken en zich baserend op wat 'men' zegt wordt die verwarring versterkt. Natuurlijk is er niets nieuws onder de zon. Kritiek is er altijd waar Gods Geest aan het werk is.
[ ... ]
Het muggenziften doet me pijn, want ik krijg de indruk dat sommige mensen meer energie steken in het op gang brengen van een tegenbeweging dan in het winnen van mensen voor Christus. Mijn eigen uitgangspunten zijn helder: Bekritiseer nooit wat God zegent, ook al past het niet in jouw denken. Veroorzaak geen partijvorming. Praat nooit klakkeloos mensen na, die gericht zijn op onrust zaaien of anderen op de korrel nemen. Want ook in Nederland zijn beroepscritici actief op het kerkelijke erf. Helaas kan bijna niets en niemand hun toets der kritiek doorstaan.
   Lees het hele artikel...


20 februari 2006Een ingezonden brief
Helaas geeft het blad ‘Uitdaging’ ook nogal eens een breed podium aan de negatieve kritiek op Rick Warren. Vaak volgen daarop nog meer bezorgde, maar wel negatieve reacties. Hier is echter iemand die in zijn ingezonden brief een eenvoudige tip geeft hoe je zelf kunt onderzoeken wat waar is.
 

Klik voor meer video's van Rick Warren...Warren (3)
In Uitdaging las ik uw artikel over Rick Warren. In onze gemeente staan we op het punt een project 40DD te gaan doen. Ik ben 'blanco', weet bijna niets van de inhoud van de boeken, dvd's, websites enz. Ik zie wel erg veel enthousiaste mensen...
Na het lezen van uw artikel en de ingezonden brief van E. Poppe ben ik naar www.purposedriven.com  gegaan om zelf te onderzoeken wat daar te lezen en te zien was. Als eerste zag ik diverse artikelen en opschriften waarin de naam van Jezus stond. Er stond een link naar een videofilmpje: 'Wat betekent het om Jezus te volgen'. Ik heb deze video bekeken, en dit zijn mijn bevindingen: binnen een minuut beschreef Rick Warren dat God oneindig veel liefde voor ons heeft, maar dat er een groot obstakel is: onze zonde.
Binnen drie minuten belandt hij bij de Bijbelse stelling dat niemand goed doet en in staat is het uit zichzelf op door goede werken in orde te maken met God, maar dat herstel van de relatie alleen mogelijk is door 'the ticket of Jesus'.

Als de clip vier minuten loopt beschrijft Rick Warren in ondubbelzinnige taal dat Jezus voor onze zonden aan het kruis gestorven is, en door zijn opstanding er voor ons nieuw leven is; en dat alleen Hij 'de weg en de waarheid' is en niets of niemand anders.

De resterende minuten gebruikt hij om zijn kijkers te overtuigen dat een persoonlijke keuze nodig is om het met God in orde te maken, hij nodigt uit tot het bidden van het zondaarsgebed. Tenslotte roept hij op niet te leven uit ervaring of gevoel, maar uit geloof, zaak te maken van het onderzoeken van de Bijbel, en een gemeente c.q. andere christenen te zoeken om je bij aan te sluiten. De toon en de inhoud van uw artikel sluiten niet aan bij mijn bevindingen. Jammer.
   Bert Jan den Hertog, Mijdrecht


16 februari 2006 - Visie - Kritiek in GWS-boek
  - In Visie lezen we een boekbespreking over een (eerste) uitgave van de George Whitefield Stichting (GWS). Veel hoofdstukken in dit boekje van behandelen thema's die de huidige kerkelijke situatie in Nederland proberen te peilen. De diagnose is, zoals het 'Woord vooraf' al waarschuwt, hier en daar niet mals.
   Lees verder...


7 februari 2006 - RD - 'Kritiek moet vervolg krijgen' 
 - Na de vorige studiedag van de Georg Whitefield Stichting in november 2005, waar Ds. Gorsira nogal wat ongenuanceerde en ongefundeerde uitlatingen deed (klik hier...), willen de beide baptistenpredikanten Ds. M. Gorsira en Dr. H. Bakker nu "pittige vragen" aan de evangelische beweging gaan stellen.
   Lees verder...


Oogst - januari 2006 - 'Religieuze sektes'
 -
In het blad Oogst (jan. 2006) geeft Dr. H. Bakker zijn kritiek met zeer overdreven bewoordingen. Hij noemt hen: "religieuze sektes... onnozele christenen... die terugkeren tot de zwakke en armelijke wereldgeesten... een kerk moet niet klantgericht of doelgericht zijn... een show vol zoet gepamper en egomassage...
   Lees verder...


Visie - oktober 2005 - 'McDonaldskerken'
 -
Bakker had al eens eerder scherpe kritiek geleverd op de EO-jongerendag ("herrie") en op de in zijn ogen veelal tot "McDonaldskerken" verworden evangelische beweging.
   Lees verder...

6 januari 2006 - ND - Alternatief gemeenteproject voor 40-dagenmodel Warren
AMERSFOORT - Er komt een alternatief gemeenteproject op de markt voor kerken die graag een veertig-dagenproject willen doen, maar aanhikken tegen de Doelgerichte-Dagenaanpak van de Amerikaan Rick Warren. Het nieuwe project is gebaseerd op het begin vorig jaar verschenen boek Dit is mijn passie. Hartstocht voor God van Aad Kamsteeg.....

Enkele citaten:
...de methodiek komt vrijwel overeen met die van Rick Warren
...het is niet bedoeld als actie tegen de aanpak van Warren
...kerken die tegen de inhoudelijke uitwerking van deze Amerikaanse baptist aanhikken...
...besloten dat het ook voor andere orthodox-gereformeerde kerken interessant kon zijn
...Kamsteeg bevestigt dat de methodiek van Warren is overgenomen.
...Wat is daar mis mee? Die is beproefd, daar hoor je veel goede verhalen over.
 


2006 ^
20 december 2005 - Het RD maakt melding van een Duitse kerkleider van de reformatorische "Bekennende Kirche". Ja, eindelijk, na 3 jaar en 30 miljoen verkochte boeken, komen ze erachter dat er iets gaande is wat ook 'hun' gemeenteleden in beweging zet. En dat moet natuurlijk voorkomen worden.
   RD over de actie van Plock...

17 december 2005 - Verzoeningspoging
 - EO-Visie doet een poging om de twee partijen met elkaar te verzoenen. Eugene Poppe, voorzitter van Purpose Driven Nederland gaat in gesprek met Karel van Berghem. Maar het blijkt dat er niet echt naar elkaar geluisterd wordt. Uiteindelijk wordt herhaald waar men mee begon.
   Lees het in EO-Visie...
     In de reacties onder dit artikel blijkt weer duidelijk hoe de tegenstanders ermee omgaan. Keiharde veroordelingen! En men doet steeds maar pogingen om te verdedigen waarom zij wel degelijk zouden mogen veroordelen. Immers, zij zijn niet degenen tot wie gezegd wordt 'Oordeelt niet' (Mt.7:1). Nee, zij zijn degenen die helder zien (Mt.7:5). Echter aan niets is te merken dat zij het boek van Warren ook werkelijk gelezen hebben. En anders... hóe hebben ze 'gelezen'. En wat het ergste is: de moeite die men doet om aan mensen die door Warren's boek tot bekering zijn gekomen trachten duidelijk te maken hoe fout dat boek wel is. Arme nieuwe bekeerlingen......
   

3 december 2005 - Het gaat om kruisgericht leven
 - H. ten Brinke erkent dat Rick Warren wel degelijk het kruis predikt, maar het ging hem om de vraag  wat de plaats van het kruis is in het leven van een christen. 
   Lees het ND-artikel van H. ten Brinke...

28 november 2005 - 'Gods woord niet meer voldoende'
 - De Baptistenpredikant Ds. M.B. Gorsira meent dat "wij Gods Woord niet meer voldoende vinden". Hij ziet als probleem dat Warren zo veel verschillende vertalingen gebruikt, ja, zelfs paraphrase-vertalingen. Maar hij meent vooral dat 'de evangelische beweging' de enge poort niet meer predikt. Uit het RD-artikel blijkt wel hoe weinig het allemaal met concrete kritiek op het boek van Warren te maken heeft...
   Lees verder...


26 november 2005 - Het is niet eerlijk...
 - De volgende dag werd in het ND door Jan Schippers uitstekend gereageerd op de ongefundeerde uitspraken van H. ten Brinke. Schippers is voorganger van een Evangelische Gemeente.
   Lees het artikel van J. Schippers...

25 november 2005 - Zonder kruis?
 - Opnieuw een misser. Nu is het de Gereformeerd Vrijgemaakte predikant H. ten Brinke die in het ND beweert dat Warren niet het kruis predikt en ook niet de opstanding.
Als je zijn artikel leest, vraag je je af of hij het boek wel gelezen heeft, of dat hij alleen de verhalen van de  'werkgroep' (zie bij 28 okt) gelezen heeft. Geweldig goed zijn zulke verhalen eigenlijk, want ze maken wel heel duidelijk uit welke bron deze aantijgingen komen.
   Zie zijn artikel...

2 november 2005 - Een ingezonden brief
 - In 'Uitdaging' en op www.medema.nl werd een ingezonden reactie opgenomen van de voorzitter van Purpose Driven Church Nederland, Eugene Th. Poppe.
Hij reageert o.a. met "Mijn ervaring in het verleden is dat een discussie over deze zaken, waarbij persoonlijke voorkeur en visies duidelijk meespelen, vaak tot gevolg hebben dat we belanden in een oeverloze woordenwisseling, waarbij uiteindelijk Gods werk en Koninkrijk geschaad worden."
En hij besluit met de volgende oproep: "Wij roepen iedereen op die een hart voor de Gemeente en verloren zielen heeft om te bidden voor deze situatie. We bidden dat uiteindelijk de Waarheid het laatste woord zal hebben en dat mensen, die door al deze publicaties in verwarring zijn gebracht, uiteindelijk naar de vrucht zullen kijken van iemands bediening en niet naar hetgeen gezegd wordt over iemand."
   Lees het artikel...

28 oktober 2005 - Terug naar... de bijbel?
 - Uitdaging
werpt zich nu ook in de strijd tegen Rick Warren (RD 28-10-2005). Het doet dat op grond van een werkstuk van de Werkgroep Terug naar de bijbel. www.backtothebible.nl 
De werkgroep "Terug naar de bijbel" blijkt tegen alles te zijn wat maar een beetje charismatisch is. Bekijk maar eens hun lijst met personen op: www.backtothebible.nl/Nederlands.htm. Daar vind je o.a. evangelisten als Reinhard Bonnke, Benny Hinn, T.B. Joshua, EW Kenyon, Kenneth Copeland, Derek Prince, Ouweneel.
   Lees verder...
 

27 augustus 2005 - Hecht er geen geloof aan
 - Reformatorisch Dagblad - Willow Creek Nederland hecht geen geloof aan de uitlatingen in 'Uitdaging' door A.P. Geelhoed en K. van Berghem, e.a.: http://www.refdag.nl/artikel/1226943/ . Geelhoed concludeert tot slot heel duidelijk, met zijn eigen woorden, dat zij in de hoek van de extremisten en de schreeuwers geplaatst worden.

Meer artikelen over Rick Warren zijn te vinden op:
www.vergadering.nu/evangeref/evang-geref-doelgerichtegemeente.htm


24 juli 2005 - De methode van W. Smith
 - Lees hier de recensie over het boek dat Warren Smith schreef tegen Rick Warren en PDC. In deze recensie is te lezen welke valse informatie Smith in dit boek geeft en hoe de feiten verdraaid worden. Bijvoorbeeld: één verre reis van Rick Warren in 1979 om een conferentie van Schuller te bezoeken wordt als hét bewijs aangedragen dat hij met New Age beïnvloed is. De methode van Smith is vervolgens om een woord of zin uit Rick Warren's boek te nemen, b.v. " Wat is de drijvende kracht in uw leven?" en dan gaat hij bij New Agers de woorden 'drijvend' en 'kracht' analyseren. Wat Rick Warren werkelijk over de betreffende zin schrijft, dat laat Smith buiten beschouwing.
   Lees hier de recensie...
   Het boek van Smith is vertaald in het Nederlands en bij Marc Verhoeven verkrijgbaar. 

 5 juli 2005 - Geelhoed uitgenodigd
 - Reformatorisch Dagblad - Willow Creek Nederland heeft Geelhoed uitgenodigd voor een gesprek, wat echter door Geelhoed is afgewezen.

 
Sinds 9 april 2005 - De Nieuwsbulletins van A.P. Geelhoed

Rick Warren
Er is een nieuwe Nieuwsbrief. De hoofdpersoon die er in de nieuwe Nieuwsbrief van Geelhoed steeds tussendoor speelt is Rick Warren. Hij wordt gezien als de oorzaak van al het in de brief beschreven kwaad. Hij wordt zelfs beschuldigd van het promoten van de mystieke techniek van contemplatief of centrerend gebed. Daarbij wordt verwezen naar Amerikaanse 'research' en een Nederlands artikel over Centrerend gebed.
   Lees verder... 

2005 ^

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua