Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Geelhoed's missie
Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Ook over Prof. Dr. Willem J. Ouweneel worden dossiers aangelegd.

A.P. Geelhoed heeft een dossier aangelegd met vele aanklachten, die echter bij nadere beschouwing vooral gebaseerd zijn op persoonlijke vooroordelen en antipathie tegen charismatische invloeden. Daardoor is er helaas nauwelijks enige objectiviteit in de 'onderzoeken' te vinden. Aanklager Geelhoed...

R. van der Ven
schrijft boeken. Na een boek
over T.B. Joshua, vol met vraagtekens en vage beschuldigingen, volgde een boek dat geheel gewijd is aan de persoon van Willem Ouweneel. In beide boeken wordt uitgewijd over allerlei dwalingen en andere personen, maar zonder een duidelijk verband met de huidige hoofdpersoon aan te tonen. Aanklager Ruud van der Ven...

M. Visser, doctor in de theologie en zendeling, begon met een ordinaire scheldpartij op Mattheus van der Steen en Willem Ouweneel: "bedrieger, valse profeet, wolven, en... schiet de wolven." Aanklager Marten Visser...

Laatste Nieuws:

17-8-2018 Weer op de man
Een "recensie" die geen recensie is. Over het boek "Adam, waar ben je?" Op een aantal punten zegt Geelhoed wel rake dingen, maar over het algemeen draait hij alles wat hij aansnijdt om naar een aanval op de persoon van Ouweneel. En hij is dan z negatief. Na ieder punt dat hij aansnijdt, en waar hij zelf ook wel vaak helemaal geen gelijk heeft, is het vooral te doen om af te breken. In plaats van blij te zijn dat Ouweneel bijgedraaid is en feitelijk terugkomt op uitspraken, dikt Geelhoed aan waar Ouweneel niet precies Geelhoeds mening verkondigt.
In feite is het verhaal helemaal geen recensie geworden. Het is een waslijst van grieven. Je krijgt geen indruk van de inhoud van het boek. 
Lees hier...

12-7-2008 - Interview met de Spelbreker
Het heeft weinig zin de kritiek van Geelhoed te blijven weerleggen. Zijn methode ligt wel duidelijk vast. Met niet-aflatende ijver stort hij zich met zijn kritiek op de hele evangelische wereld. In het verhelderende interview dat hij aan het Nederlands Dagblad geeft, schetst hij een bijzonder somber beeld van zichzelf. Klik hier...

1-2-2007 - Van der Ven beschuldigt Ouweneel dat hij "in de leer is bij een occultist". Deze reageert in Uitdaging met een stuk getiteld: 'Een bediening van achterdocht'.
Lees meer...

10-1-2007 - A.P.Geelhoed waarschuwt voor de website www.vergadering.nu en voor de charismatische invloed die er van uitgaat. het wordt echter een betoog tegen Benny Hinn, en ook nu weer wordt het systeem toegepast: "Hoe laat je iemand iets zeggen wat hij niet zegt?" en "Hoe herkent iemand zichzelf niet meer in jouw verhaal?"
Lees meer...

1-1-2007 - A.P.Geelhoed beschuldigt Ds. H.J. Hegger van de ergste dwalingen omdat hij tracht Rome en Reformatie dichter bij elkaar te brengen. Volgens Geelhoed worden dan de fundamenten aangetast.
Lees meer...

21-11-2006 - A.P.Geelhoed veroordeelt zonder enige nuancering Ouweneel's boek "Seks in de kerk". Mensen zijn geschokt en in de war gebracht door deze nieuwsbrief van Ary Geelhoed. Want velen kijken helaas niet door zijn eenzijdige populistische verhaal heen. Vele halve waarheden en misleidende opmerkingen staan in deze nieuwsbrief.
Lees meer...

14-11-2006 - A.P.Geelhoed tracht in deze nieuwsbrief aan te tonen dat genezing nauwelijks voorkomt. Nu heeft hij twee onverdachte getuigen gevonden binnen de pinksterbeweging. Die zijn volgens hem beiden van mening dat het inderdaad slechts incidenteel voorkomt. Althans, zij hebben ergens in n van hun boeken een dergelijke opmerking opgeschreven.
Lees meer...

Willem Johannes Ouweneel

Willem Johannes Ouweneel (Zaandam, 2 juni 1944) is een Nederlandse bioloog, filosoof en theoloog.

Ouweneel is onder het evangelische/orthodox-protestantse deel van Nederland een bekend publicist en spreker. Ook is hij een ervaren debater. Hij is afgestudeerd als bioloog, meervoudig gepromoveerd, namelijk in de biologie, theologie en de filosofie. Daarnaast heeft hij talloze populair-wetenschappelijke boeken op zijn naam staan.

Hij is als docent verbonden aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Aan deze instelling geeft hij les in wijsbegeerte en cultuurgeschiedenis. Verder was hij hoogleraar in de wijsbegeerte en de dogmatologische vakken aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (Belgi).

Hij kan worden gekenschetst als een orthodox christen en creationist. Hij is lid van de geloofsgemeenschap van de Vergadering van Gelovigen. Regelmatig is Willem Ouweneel te horen of te zien bij de Evangelische Omroep. Hij geeft al jarenlang commentaar op maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen in het radioprogramma Deze Week op de zaterdagavond. Hij is lid van de Vereniging van Reformatorische Wijsbegeerte en als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Ellips (de voortzetting van het vroegere Bijbel en Wetenschap). Daarnaast geeft hij lezingen over Bijbelse onderwerpen en publiceert hij veel over hoofdzakelijk godsdienstige onderwerpen.

De laatste jaren begeeft hij zich meer op charismatisch terrein. Zo is hij een pleitbezorger geworden van T.B. Joshua, een christelijke gebedsgenezer in Nigeria. Ook heeft hij meer radicale standpunten ingenomen in de leer van de gebedsgenezing. Hierdoor is zijn populariteit in sommige kringen gegroeid, maar de tijd dat hij bijkans de hele breedte van de evangelische beweging aansprak, is voorbij.

Ouweneel heeft zich ook op het politieke pad begeven; zo stond hij in 1998 voor het eerst op de kieslijst voor de RPF. Dit markeerde een omslagpunt in zijn denken; in eerdere publicaties had hij tegen deelname van christenen aan de gang naar de stembus geargumenteerd.[1]

Willem Ouweneel die woonachtig is te Huis ter Heide (gemeente Zeist) is getrouwd en heeft verscheidene kinderen; een van hen (Evert Jan Ouweneel) is eveneens als filosoof en op aanverwante terreinen werkzaam.

Overgenomen van Wikipedia.
Lees meer op Wikipedia...
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua