Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
   - Shack / Uitnodiging
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Goedbericht.nl - Hetbestenieuws.nl - Inperspectief.com
Alverzoening rukt op
1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Een forumdiscussie - EEUWIG?

Op http://bijbelaktueel.nl/publicatie/genade_evangelie-reacties.pdf 
geeft Rudy Brinkman een aantal uitspraken weer uit een discussieforum met André Piet.
Volgens de alverzoeners hebben alle bijbelvertalingen het verkeerd gedaan.
En ook alle predikers, met name Darby, Spurgeon, Moody, Billy Graham, "zitten er falikant naast".

VREEMDE CONCLUSIES
2Thess.2:13 dat God u als eerstelingen verkoren heeft, zou betekenen dat de rest dus later behouden zal worden. Een sterk voorbeeld van inlegkunde. Let op het "dus" dat zij er openlijk aan toevoegen. En N.B.: de rest zou dan ook hier weer: 'allen' betekenen.

BOZE VERDENKINGEN
Alverzoeners hebben een strijd tegen de christenen, die volgens hen "naast God satan als een nog veel grotere god hebben". Ja, dit is een citaat!! Want als 90% verloren gaat, zou God de grote verliezer zijn, zegt Piet. Maar weet hij dan niet dat God altijd al enkelingen redde en, hoe droevig ook, massa's oordeelde? Denk aan Noach en de ark, en Lot en Sodom, en satans val met 2/3 van de engelen. Was God dan altijd al de grote verliezer?

ONBEGRIP
De mens wordt alléén door de wedergeboorte met God verzoend… Hierop is de reactie van Piet: 'Dit is een verdraaiing van de Schrift! De verzoening gaat altijd vooraf aan de wedergeboorte.'
In principe is de verzoening op het kruis tot stand gebracht. God heeft een grondslag gelegd.  Inderdaad gaat dit in de tijd vooraf aan de wedergeboorte van personen die vandaag leven. Maar de verzoening van de relatie volgt niet zonder bekering, geloof en wedergeboorte. Piet ontkent dat dit nodig is. Maar ieder weet dat een relatie pas hersteld wordt als je spijt betuigd hebt, vergeving schenkt en ontvangt.

EENZIJDIG
Aion = eeuw. Het woord betekent een periode. Vergelijk de 'eeuwen'. Dit is dus altijd tijdelijk, een eeuw, een periode.
Aionios = eeuwig, eeuwigheid, voortdurend bestaan. Met name de eeuwige God, het eeuwige leven, en de eeuwigheid zelf.
Alverzoeners beweren dat ook 'aionios' tijdelijk is. En ook dat eeuwig leven tijdelijk is. Zij gebruiken hiervoor het voorbeeld (verkeerd dus) dat iemand voor altijd iets ontvangt, wat dus feitelijk slechts zijn leven lang duurt. Bijv. de 'eeuwige' instellingen bij de tabernakeldienst (Ex.40:15; Lev.24:1-9). Zij brengen dit overduidelijke woordgebruik ten onrechte over op alle eeuwige dingen.

NIET EINDIGEND
2Kor.4:18
- De Bijbel geeft duidelijk het verschil tussen eeuwig en tijdelijk: 
  "De zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare dingen zijn eeuwig."
Tijdelijk staat hier tegenover eeuwig, tijdloos.
Jer.31:37v. - Het verbond met Israël is een eeuwig verbond. Dat is nooit eindigend.
Daniël 12:2 - Waarom zou in één tekst eeuwig leven wel eeuwig zijn en eeuwig afgrijzen niet? 
Dan 12:2 zegt: Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Openb.1:18 zegt: Ik leef in eeuwigheid. Kan dit tijdelijk bedoeld zijn? Nee. Maar dan ook niet in Openb.20:10. 
Het woord 'eeuwigheid' betekent hetzelfde, of het nu gebruikt wordt in betrekking tot eeuwig oordeel of voor leven in eeuwigheid.

Het eeuwige koningschap van Christus 
Ook dit eeuwige koningschap zou tijdelijk zijn. Het zou eindigen als de dood is teniet gedaan. Alleen de bijbel spreekt daar niet over. Dat koningschap eindigt niet. Ook hier betekent eeuwig dat het geen einde zal nemen, zoals dit in Lukas 1:33 duidelijk aangekondigd wordt. Maar nee, het is tijdelijk, zeggen de alverzoeners, want (bedenken zij erbij), Christus zal, net als 'alles', opgaan in God. 
Jezus is niet God, is dan ook hun visie. En dat de dood teniet gedaan wordt, zou betekenen dat de mensen die daarin zijn, opstaan en gered worden. Maar zo moet je wel wel heel veel in een tekst inlezen en dan bovendien negeren dat je met diverse andere teksten in tegenspraak komt.

Gehenna = hel
Er is geen hel, zeggen vele alverzoeners. De 'Gehenna' is slechts een plaats net buiten Jeruzalem waar altijd vuur brandde om de afval te verwerken. Er werd aan de afgoden geofferd. Ook weer in het vrederijk. Oftewel, men zegt dat het een 'louterend oordeel' is, een soort vagevuur...

Sjeol = hades = dodenrijk
De tweede dood zou niet het einde zijn, maar die dood wordt teniet gedaan. Dat zou dan betekenen dat alle mensen die in de poel van vuur, de tweede dood zijn, weer levend worden, opstaan. Als bewijstekst noemt Piet hierbij, vreemd genoeg, Openb.20:14,15 waar niets hierover te vinden is.
De Bijbel zegt dat na het vrederijk het einde is (1Kor.15:20v). Dat is het laatste oordeel, de grote witte troon (Openb.20:11v). De opstandingen zijn dan reeds geweest.


Meer over EEUWIG:

Lees meer over 'aion', 'aionios' (eeuw en eeuwig) in een studie van D. Barst. Daarin worden veel uitspraken van J.N.Darby aangehaald: klik hier...

Lees ook deze bijbelstudie: "Gaat niemand voor eeuwig verloren?" (pdf)...

Verder is er ook nog de zgn. 'Concordante Bijbelvertaling ' waarop alverzoeners zich graag beroepen. Lees hier een recente studie over de bron en basis van deze zogenaamde 'vertaling'. Klik hier (pdf)...


Meer alverzoening: 1. Laatste nieuws | 2. Bijbelteksten | 3. Forumdiscussie | 4. Uitdaging

Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua