Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]

Meer Geest in de gemeenten - Willem J. Ouweneel

Op Geelhoed's website verscheen een recensie van Ouweneel's 'Meer Geest in de gemeenten' door A. Nijburg, M.A.

http://www.solcon.nl/schriftgezag/htmldoc/meergeest.nij.htm

De stijl van Nijburg is dezelfde als van de hele website van Geelhoed: van het eerste tot het laatste woord wordt insinuerend en spottend verslag gedaan van vermeende misvattingen van de schrijver. Daarbij is het vaak onduidelijk of we een mening uit het boek lezen of dat we de verwrongen mening van de recensent en zijn conclusies lezen.

Veelzeggend is dat het ervaren van de directe leiding van de Heilige Geest voortdurend betwijfeld wordt en eigenlijk onmogelijk geacht wordt. We lezen dan onzinnige uitspraken zoals: "Het herkennen van de stem van de Heer wordt belangrijker geacht dan het kennen van het Woord van de Heer, de Bijbel." ... "De ervaring staat boven de Bijbel. Het sola scriptura wordt losgelaten."[16] Dit soort eigenzinnige conclusies worden bij een twintigtal punten steeds weer herhaald, terwijl iedere objectieve lezer en luisteraar juist het omgekeerde bij Ouweneel kan ontdekken.

Eigen woorden en conclusies worden ingevoerd alsof Ouweneel het zelf in zijn boek zegt, of althans iets dergelijks beweert. Neem bijvoorbeeld punt 15 waar Nijburg het voorstelt alsof Ouweneel op blz. 227-229 zegt: "een gemeente die in tongen zingt, zou meer Geestvervuld zijn, dan een gemeente die alleen uit opwekking zingt". Dit is echter in het boek niet terug te vinden. Het is een volledige verdraaiing van wat er in het boek betoogd wordt. En zo gaat deze bespreking maar door.

Met de volgende onwaarheid besluit hij zijn bespreking: "De ervaring staat centraal; deze wordt niet aan de Schrift getoetst", en cynisch volgt daarop nog: "Ik vraag me af wanneer hij herroept wat hij eerder heeft geschreven. Eigenlijk doet hij het in dit boek al. En wie weet, misschien herroept hij dit ook wel weer, als hij weer wat nieuws ervaart..."
Hechtten we geloof aan sprekers van cynisme en onwaarheden?

“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede" (2 Petrus 3:17)


Terug naar Geelhoed's missie (Geneest de zieken!)...


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Klik om het boek online te bestellen
 
Controleer... of deze dingen zo zijn:


-> Klik hier en luister zelf naar de toespraken van Prof. Dr. W.J. Ouweneel over de Heilige Geest en genezingsbediening

-> Klik hier en lees de recensies over het boek "Geneest de zieken!" van Prof. Dr. W.J. Ouweneel

-> Lees de analyse van Willem J. Ouweneel over de Bediening Van Achterdocht...


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua