Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]
Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering

door Harry Sleijster

Geelhoed over Derek Prince
www.solcon.nl/apgeelhoed/htmldoc/bio.derekprince1.htm

Derek Prince schreef een boek: "Zegen of vloek, aan u de keus".
Ook hij, de onverdachte prediker van Gods genade, moet het bij Geelhoed ontgelden. Omdat hij bijvoorbeeld schreef dat God gehoorzaamheid zegent. En ook in dit geval tracht Geelhoed met extreme overdrijvingen weer iemand in een hoek te plaatsen waar hij zichzelf niet wenst, en zichzelf ook niet herkent, en waar hij ook niet hoort.

Het boek van Derek Prince over zegen en vloek leert dat God gehoorzaamheid zegent en ongehoorzaamheid straft. Hoewel dit ook een Nieuwtestamentische waarheid is, stelt Geelhoed niettemin Prince voor als iemand die ons weer onder de wet wil brengen. Maar zoals ieder wel weet, is hier bij Prince geen sprake van. Prince geeft 'slechts' bepaalde toepassingen vanuit het Oude Testament, zoals iedere predikant of evangelische voorganger dat doet. Waar ook niets op tegen is.

Uitersten
Geelhoed kiest ook nu weer voor uitersten: “wij hebben niets met het verbond van Mozes te maken” en “hij plaatst christenen terug onder de wet van Mozes”. Maar Derek Prince beweert in zijn boek helemaal niet dat wij onder het Verbond van Mozes zijn. Hij illustreert zijn Nieuwtestamentische betoog slechts met voorbeelden uit het Oude Testament.
Een voorbeeld. Geelhoed citeert Derek Prince als deze stelt dat “gehoorzaamheid zegen geeft en ongehoorzaamheid vloek brengt”. Maar beweert Geelhoed daarbij zelfs dat dit niet voor christenen geldt. Hier blijkt wel hoe Geelhoed de plank volledig misslaat. Is hij werkelijk van mening dat God in het Nieuwe Testament ongehoorzaamheid zegent? 

Verdraaiďng
Geelhoed verdraait de feiten. Als Derek Prince stelt dat een vloek in je leven een gevolg van ongehoorzaamheid kan zijn, en dat dit je gezondheid kan aantasten of financiële gevolgen kan hebben, stelt Geelhoed het vervolgens voor alsof Prince hiervan een wetmatigheid maakt. Geelhoed schrijft dan: “een slechte gezondheid IS het gevolg van een vloek, en een vloek IS het gevolg van ongehoorzaamheid. Het is dus je eigen schuld als je langdurig ziek of arm bent”. Maar zo heeft Prince het niet gezegd of bedoeld.

Zondeval
Daarna tracht Geelhoed de gevolgen van de zondeval weg te poetsen. Hij meent dat armoede en ziekten geen vloek zijn. Bedoelt Geelhoed misschien te zeggen dat het zegeningen zijn? Blijkbaar wel. Hij schrijft namelijk verontwaardigd: “Prince stelt dat ziekte het gevolg is van een vloek.” Weet Geelhoed nu ineens niet meer dat ten gevolge van de zondeval ziekte en lijden als een vloek over de schepping gekomen zijn? 
Spottend schrijft hij van ziekten: “Nu alleen nog even op de methode van Prince de vloek verbreken en u bent er vanaf”. Geelhoed beseft dus niet dat dit inderdaad wel vaak zo is.


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Citaten
Aan de hand van een hele serie korte citaten van Prince, waarbij het verband waarin het gezegd is geheel onduidelijk is, vaak zijn het niet meer dan enkele woorden uit een zin, geeft Geelhoed in zijn eigen woorden de mening van Prince weer. 

De boze
Geelhoed vindt het bijvoorbeeld maar vreemd dat je “alleen maar veilig bent als je onberispelijk leeft, als je luistert naar de stem van de Heer”. Geelhoed bestrijdt Prince hierin en meent dat God ons altijd bewaren zal voor de boze, dus hoe zou een vloek ons kunnen treffen? Vervolgens spreekt Geelhoed zichzelf tegen en betoogt geheel terecht dat dat wel kan gebeuren als we de boze opzoeken. 

Dan weer beweert hij dat Prince niets wil weten van Gods tuchtiging met het doel ons tot inkeer te brengen. Want, meent hij, bij Prince zou zegen afhangen van volledige gehoorzaamheid. Het woord ‘volledige’ is echter Geelhoeds invulling. Immers, juist Prince wil weten van Gods tuchtiging, waarbij Geelhoed hem juist weerspreekt en van geen straf wil weten.

Een voorbeeld. Als Bileam poogt Israël te vloeken, meent Geelhoed dat er nooit(!) een vloek over het volk kan komen. Hij stelt: “Het kan nooit. God laat nooit toe dat de boze zijn volk vloekt”. Direct daarop stelt hij terecht dat God hen wel persoonlijk kan vloeken. Kennelijk begrijpt Geelhoed niet dat dit hetzelfde is als wat Prince erover zegt. Zo is Geelhoed voortdurend met zichzelf in tegenspraak. 

Schamper
Lees ook zijn verhaal over mevrouw Prince om de diepe minachting voor anders-gelovigen op te merken. Hoe cynisch is zijn oordeel over Prince als zijn vrouw niet geheel van een ziekte genezen is: “…mevrouw Prince, terwijl ze nota bene bijgestaan werd door Derek Prince zelf, de grote man Gods, de vloekdeskundige bij uitstek. Wat voor hoop is er dan voor ons als zelfs de grote ‘vloekspecialist’ Prince zijn eigen vrouw niet volledig vrij krijgt?...” 

Uw woorden
Geelhoed meent dat Prince "toverkracht aan woorden toekent". Maar hij weet toch wel wat de Bijbel zegt over wat woorden kunnen doen? Jakobus 3:9,10 zegt: met de tong vervloeken zij de mensen… uit de mond komt zegen en vloek voort. Of meent Geelhoed dat dat niet werkt?

Onbarmhartig
Geelhoed gaat heel ver. Hij noemt wat Prince brengt “sjamanisme (toverij) en animisme” en een “gevaarlijke en wrede leer”. De bijbel… “daar heb je niet veel aan”… “Je kunt dus volgens deze theorie God niet op zijn geschreven woord nemen”. En meer van dit soort onredelijke en onware beschuldigingen.

Hoe Geelhoed dit boek van Prince vervormd heeft tot een onherkenbaar verhaal is vooral een aanklacht tegen zichzelf. Onbarmhartig is het oordeel van Geelhoed (Jak.2:13) en hij spreekt kwaad van de zegenrijke woorden van Derek Prince en over Prince zelf (Jak.4:11).Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua