Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]

'Genezingsbedieningen: weinig resultaat'

14 november 2006 - Een artikel in  bericht over een Nieuwsbrief van Geelhoed.

De twee getuigen van Geelhoed
Geelhoed tracht in deze nieuwsbrief aan te tonen dat genezing nauwelijks voorkomt. Nu heeft hij twee onverdachte getuigen gevonden in de pinksterbeweging. Die zijn volgens hem beiden van mening dat het inderdaad slechts incidenteel voorkomt. Althans, zij hebben ergens in één van hun boeken een dergelijke opmerking opgeschreven.

Robert P. Menzies
Zijn eerste getuige is  Robert P. Menzies. Hij heeft een boek geschreven, "Geest en kracht - de theologie van de pinksterbeweging", [recensie] waarin hij tevens een verklaring tracht te geven waarom er naar verhouding maar zo weinig genezingen voorkomen. Menzies stelt dan de volgende vraag: "Hoe kan de genezing die God schenkt nu geworteld zijn in de verzoening als dat zo onzeker is en we het zo beperkt en incidenteel ervaren?" (p. 177). Geelhoed laat vervolgens de verklaring wijselijk achterwege, want hij heeft voor zijn betoog slechts deze ene vraag van Menzies nodig.

Ben Hoekendijk
Geelhoed's tweede getuige is Ben Hoekendijk. Geelhoed citeert uit een in 1986 geschreven boek, waarin hij de volgende zin heeft gevonden: "Net als zij ( William Branham, Tommy Hicks, Oral Roberts en T.L. Osborn ) liet ik de zieken voor het podium langs komen en legde ik ze de handen op …. Honderden, ja duizenden hebben we zo de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Er gebeurden enkele opmerkelijke genezingen …."
Triomfantelijk concludeert Geelhoed dat er slechts een enkeling genas en dat hij daar toch maar twee schriftelijke bewijzen voor heeft. We zijn het van Geelhoed gewend dat hij uitspraken uit het verband rukt, de context geheel vergeet en zijn eigen verdoorgetrokken conclusies eraan toevoegt.
Geelhoed erkent in zijn nieuwsbrief dat hij niet-charismatisch is en nog nooit zelf een wonderlijke genezing heeft meegemaakt.

Jan Zijlstra
Geelhoed deelt nog mee dat hij het plan heeft opgevat om de leer en praktijk van Jan Zijlstra te gaan onderzoeken. Hij roept nu ooggetuigen op om hem hun verhaal te vertellen. Gezien zijn beproefde methode, zoals ook hierboven beschreven, mag het doel hiervan wel bekend verondersteld worden.


Naschrift

Eigenaardig is het moment waarop Geelhoed met zijn oproep voor ooggetuigen komt. Dat is op het moment dat er een grote getuigenisavond wordt aangekondigd, waar ter gelegenheid van de opening van de nieuwe kerk in Leiderdorp, vele wonderlijk genezen mensen zullen getuigen van wat God met hen gedaan heeft. Geelhoed zou het allemaal uit eerste hand kunnen vernemen.

Het is ook haast niet te geloven dat Geelhoed, die zelf zegt nog nooit een wonderlijke genezing te hebben meegemaakt, zo op zoek is naar ooggetuigen voor zijn afbrekende bediening. Zijlstra is immers al zoveel jaren bezig in de genezingsbediening. Jarenlang heeft hij het land doorgereisd en overal grote acties en genezingsdiensten gehouden. Maar nooit heeft Geelhoed het op kunnen brengen om zelfs maar een keer aanwezig te zijn. Honderden werden er genezen. Veel genezingen zijn te verifiëren. In boeken van Jan Zijlstra zijn ze nauwkeurig beschreven. Zij geven daarin getuigenis van hun genezing. Maar ook tijdens de campagnes gaven mensen getuigenissen van hun genezing.

Afgezien van al deze wonderen en genezingen is het belangrijkste in de kerk van Jan Zijlstra de verkondiging van het evangelie. Dat zielen worden gered is belangrijker dan genezing van het lichaam. In het ND werd deze week nog iemand geciteerd die zei: ,,Het gaat in zijn bediening niet in de eerste plaats om genezing, maar om de verkondiging van Christus’’.

“Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede"
 (2 Petrus 3:17)


Meer recente links:
 
3 november 2006 - Alpha Online - Levenstroom opent nieuwe kerk
Op 17, 18 en 19 november opent de Levensstroom Gemeente uit Leiderdorp haar deuren aan de Elisabethhof 5. Dit gebeurt met een driedaags openingsprogramma.

2 oktober 2006 - Alpha Online - Zware kritiek van Jan Zijlstra...
Evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra heeft zware kritiek op de serie van zeven programma's over gebedsgenezing die de Evangelische Omroep onlangs heeft uitgezonden. "Het programma heeft het Koninkrijk Gods niet opgebouwd maar wel afgebroken. Het is het allerslechtste programma dat ooit hierover is gemaakt. De EO heeft met dit programma brokken gemaakt en moet publiekelijk schuld belijden, op televisie."


Terug naar Geelhoed's missie (Geneest de zieken!)...Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua