Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
   Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Geelhoed's missie (vervolg) [ terug ]

10 januari 2007
Nieuwsbrief van Geelhoed over Vergadering.nu.

'De charismatisering 
 van de Vergadering'
aldus Geelhoed

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Inleiding
Na Geelhoed's nieuwsbrieven tegen Zijlstra en Ouweneel is nu www.vergadering.nu aan de beurt. Veel negatiefs blijkt daar niet te vinden, dus bij gebrek aan kritiekpunten wordt het: "Een nadere blik op Benny Hinn".

Video's
Ook nu wordt weer het gebruikelijke systeem toegepast: "Hoe laat je iemand iets zeggen wat hij niet zegt?" en "Hoe herkent iemand zichzelf niet meer in jouw verhaal?"
Geelhoed blijkt in deze Nieuwsbrief nummer 13 (van 9-1-2007) helaas te vertrouwen op enkele video's. Hij is zich er kennelijk niet van bewust hoe er met deze video's gemanipuleerd is en hoe bepaalde critici je door hun bepaalde woordkeus trachten te be´nvloeden. Geelhoed meent ze als bewijs te kunnen aanvoeren. Maar als je slechts ÚÚn partij aan het woord laat, kun je inderdaad alles bewijzen wat je maar bewijzen wilt. In werkelijkheid zou geen rechter zoiets aanvaarden. Zoals te verwachten is het een opsomming van heel veel van zijn eerder gepubliceerde argumenten. En over het algemeen zijn dat de bekende verdraaide feiten of de internetlaster van de anticharismatische critici. Kijk bijvoorbeeld hier... om meer over hun kwalijke campagnes te weten te komen.

Charismatisch of niet
Heel duidelijk komt Geelhoed er in deze Nieuwsbrief Nr. 13 voor uit dat de eigenlijke strijd gaat om: charismatisch of niet-charismatisch. Hij heeft de keuze gemaakt. En jammer genoeg vinden we in deze nieuwsbrief bij Geelhoed geen charismatische sporen. Het is helaas een lange aaneenschakeling van vermeende kwade zaken geworden die door charismatische broeders bedreven zouden zijn.

Valse profeten
Zonder te willen beweren dat Benny Hinn geen fouten maakt, wat hijzelf ook vaak genoeg heeft toegegeven, moeten we toch eens opletten hoe insinuerend er door Geelhoed geschreven wordt. De zogenaamde valse profetieŰn die hij vanuit een ver verleden (vˇˇr 1990) aanhaalt, zijn over het algemeen niet meer dan kreten zoals iedere christen wel eens iets roept wat hij graag zou willen dat er ging gebeuren. Merk op dat er vervolgens overdreven benadrukt wordt dat dit profetiÚŰn zijn en dat we d˙s te maken hebben met een valse profeet! Kwalijk is inderdaad dat Hinn er soms bij zegt dat de Geest het hem zegt. Maar behalve dat hij er spijt over betuigt heeft, lopen er op deze manier wel heel wat valse profeten rond. Hoeveel eerwaarde broeders heb ik bijvoorbeeld al niet horen roepen dat de Heer hen dit of dat heeft duidelijk gemaakt, wat later 'een vergissing' bleek te zijn. Hinn heeft blijkbaar wel geleerd van de fouten in zijn jonge jaren, want van de laatste tien Ó vijftien jaar is er blijkbaar niets meer te noemen.

Meer laster over Benny Hinn:

Villa
Men heeft er kennelijk geen idee van hoe groot de organisatie 'Benny Hinn Ministries' is. Men wordt dan boos want... "Benny Hinn bewoont een optrekje van 10 miljoen dollar". Ja, een gebouw met kerkzaal en studio's is toch wel iets anders dan een privÚ-woning. Vergelijk het maar eens met wat nieuwe kerken kosten zoals in Leiderdorp of Zwolle. Voor minder gaat het vaak niet meer.

Vliegtuig
Men spreekt ook kwaad over het tweedehands vliegtuig van 6 miljoen dollar dat Benny Hinn onlangs gekocht heeft. De reden ervan is dat hij meer dan 700 uur per jaar vliegt. Niet alleen de vele crusades overal ter wereld, maar ook de voorbesprekingen voor de organisatie, enz. Je kunt er natuurlijk wel heel cynisch en sceptisch over doen, maar wellicht dat men na enig nadenken toch de redelijkheid van zo'n zakelijke beslissing zou kunnen inzien.

Geld
Men suggereert onzorgvuldig beheer van inkomsten uit giften voor het werk van de Heer. Maar let op, juist aan voorbeelden van de laatste tijd kun je zien dat in Amerika iedere evangelist die in de fout gaat, wordt aangepakt. Benny Hinn wordt nauwlettend gevolgd, ook door de financiŰle instanties. Hij wordt echter door de grote kerken en door de evangelische en pinksterkerken erkend en gewaardeerd.

David en zijn Psalmen
Hoe zouden de critici op koning David hebben gereageerd? Moord, overspel, machtsmisbruik, enz. De beschuldigingen zouden zich snel opgestapeld hebben en al zijn mooie psalmen zou men volledig genegeerd hebben.
Niets van dat alles bij Benny Hinn. Toch negeren de critici liever de 'psalmen", d.w.z. de 99% waarin Benny Hinn goed is: zijn boeken, zijn preken, zijn website, zijn evangelieverkondiging, zijn inzet voor de verspreiding van het evangelie, enz. enz. 

Helaas be´nvloedt de laster vele onwetende mensen. Maar dit alles maakt ook wel duidelijk hoe misplaatst het is om als buitenstaander goedkope kritiek te leveren. 
 

Journalistiek onderzoek
Geelhoed heeft het over "uitgebreid journalistiek researchwerk" in een tv-reportage. Maar let op, het gaat duidelijk om een journalist die een emotionele afkeer heeft van de charismatische Benny Hinn. En ieder weet hoe journalistiek soms  bedreven wordt. Ook de door hem genoemde NBC reportage, later door CBC overgenomen, is weinig objectief en zeer eenzijdig. Diverse malen blijkt dat hun grootste grief goddelijke genezing is, waarin zij per se niet geloven. Daarom trachten zij er met hun verhaal op uit te komen dat er niemand genezen wordt. Overigens blijkt uit diverse opmerkingen dat de smeu´ge reportage feitelijk tegen het hele fundamentele christendom gericht is. Zij moeten er niets van hebben. Let ook op de onwaardige methodes die gebruikt worden: verborgen camera's, anonieme aanklagers, een gehandicapte dominee die niets van goddelijke genezing moet hebben en die zich voor de NBC/CBC-reportage in een genezingsdienst van Benny Hinn laat gebruiken (misbruiken!) als bewijs dat hij niet genezen wordt, enz. enz. Lees meer...

Volharden in het kwaad spreken
Helaas, als het gaat om het vinden van beschuldigingen tegen broeders, is relativeren niet onze sterkste kant. Hoewel veel dingen allang door Benny Hinn en zijn Ministry herroepen zijn en hij er spijt over betuigd heeft, raak je door de stug volgehouden internethetzes deze kwaadsprekerijen natuurlijk nooit weer kwijt. Geelhoed laat zich daarbij als een willig werktuig gebruiken.

Verontrust?
Helaas zijn er velen die slechts deze ene kant van het verhaal horen en geloof hechten aan wat de sprekers van kwaad beweren. Zij worden verontrust en durven of willen niet eens meer te kijken wie Benny Hinn werkelijk is en welke boodschap hij werkelijk brengt. Dat is wel het meest droevige van deze zaak. Natuurlijk hoef je het niet in alle dingen eens te zijn en je mag over allerlei details van het charismatisch gedachtegoed van mening verschillen. 

Hoe leer je iemand kennen? Door een boek van hem te lezen! Klik hier...

ôGeliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede" (2 Petrus 3:17)

Terug naar Geelhoed's missie (Home)... | Geen genezingen...Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua