Home

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
  
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager R vd Ven
   Aanklager M.Visser
   Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Geelhoed | Geen genezingen | Homoseksualiteit | Van der Ven | Nijburg | Hegger | Verdeeldheid | Vergadering
Marten Visser 's missie

Schelden en schieten op charismatischen
door Harry Sleijster

Marten Visser, doctor in de theologie en zendeling, begon met een ordinaire scheldpartij op Mattheus van der Steen en Willem Ouweneel: "bedrieger, valse profeet, wolven, en... schiet de wolven." En speciaal voor Ouweneel: "Hij heeft zijn laatste restje geloofwaardigheid vergooid ... Ouweneel, naar wie een gelukkig slinkende groep mensen nog steeds luistert."
Even later schrijft hij: "Zoals Van der Steen en Ouweneel God kennen, ken ik Hem niet." Mooi denk je dan, hij begint het in te zien, maar direct daarop maakt hij zijn bedoeling duidelijk: zij dienen een andere God dan hij. Tja, dat zou ook goed kunnen. En zijn conclusie is waardevol: "als Van der Steen en Ouweneel gelijk hebben, zou ik de conclusie trekken dat ik zelf ongeschikt ben als christelijk leider."

Maar zover laat hij het natuurlijk niet komen. Marten Visser heeft het naar zijn eigen mening goed onderzocht en concludeert dan dat oordelen heeft maar één betekenis heeft, namelijk afschieten.
Als doctor in de theologie gaat hij ervan uit dat zijn uitleg de enig juiste is en ook zijn beoordeling van andere personen is de enig juiste. Want dat het niet om de standpunten gaat, maar om de mensen, is hiermee ook wel duidelijk.

Daarna zette hij in een weddenschap zijn eigen baan op het spel, namelijk zijn roeping als zendeling. Ongekend en nog nooit gehoord. En waarom? Omdat er bij hem op het zendingsveld geen bijzondere wonderen gebeuren. Als dat bij anderen wel zo is, en zij kunnen dat bewijzen, dat kapt hij ermee. Is dat geen hoog spel spelen met een roeping van de Heer? Althans, dat ga je je dan wel afvragen. En wie hem hebben uitgezonden zullen zich dat ongetwijfeld ook afgevraagd hebben.

Van wonderen komen zelden harde bewijzen. Tot nog toe zijn er dan ook geen bewijzen binnen gekomen, maar ook geen bewijzen dat het niet waar was. Zie verderop.

Het begon dus in mei 2009 toen hij zich zo ergerde aan Mattheus van der Steen dat hij al scheldend alles als leugen en bedrog bestempelde wat deze zei. Een verbeten hetze omdat een ander wonderen en zegen van God ontvangt, die hij niet kent. En dus kan het niet. En dus moet Van der Steen aan de schandpaal. En hoe? "Een valse profeet." Hoewel er van profetie geen sprake was. "Bedrieger". Feitelijk richt zijn gram zich tegen 'charismatici'. Hij wenst ook "dat er een einde komt aan de publieke optredens van Ouweneel". Want die is "de applausmachine voor een valse profeet" - Ouweneel moet berouw en bekering tonen, en meer schamperende aantijgingen die er maar ongeremd uit worden gegooid...
Op 30 mei 2009 voorspelt hij het einde van Mattheus van der Steen. Tja, die valse profetieën, hè.
http://www.vissers.me/....mattheus-van-der-steen-is-een-oplichter-en-bedrieger...


Onderzoek naar genezingen

Toen kwam er een onderzoek naar genezingen. Ze hebben niets gevonden, dus is het bewezen, dachten ze. Een mogelijkheid is dat de mensen die de controles uitvoerden niet op de goede plek geweest zijn. Of de mensen daar doen zich wijzer en invloedrijker voor dan ze zijn en hebben zelf het wonder nog niet ontdekt? 

Een andere mogelijkheid is dat de mensen die erbij waren zich vergist hebben. De blinden waren slechtzienden en daarna zagen ze schijnbaar beter. Maar later toen het team weg was, is er geen aandacht meer aan geschonken. Jammer, het bewijs is niet te leveren. Ook het zou kunnen zijn dat ze wel genezen waren, maar dat het tijdelijk is geweest. Gevolg: enthousiaste mensen. Maar dan barst het geweld van een zekere Marten Visser los. Ook in dit geval: jammer, want het bewijs is niet te leveren. 

Er is nog een mogelijkheid. Dat is de enige mogelijkheid waar Marten Visser vanuit gaat, namelijk een bediening gebaseerd op onwaarheden. Marten Visser is van mening dat de mensen die naar Birma zijn geweest, bewust en opzettelijk leugens vertellen. MV zegt: Hun bediening is gebaseerd op onwaarheden. Vandaar die harde woorden.


Op 28-10-2010 schrijft Ouweneel een antwoord aan Marten Visser. Klik hier...

Op 28-1-2011 zijn er een hele serie getuigenissen uit Birma binnen. Klik hier...

Op 8-10-2011, bijna een jaar na de Birma-reis, geeft Ouweneel op zijn website een nabeschouwing. Klik hier...Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua