Home

1. Benny Hinn
Aanklager Costi H.
Aanklager Geelhoed
Aanklager Granel
Aanklager Keijzer
Aanklager NBC/Cbc
Aanklager Peters
Aanklager Simpson
Aanklager Strijker
 
Analyse/spijt
  Exposés
  Hij raakte mij aan
  Het bloed
  Goedemorgen HG
  De Zalving
  Welkom HG
  Zaaien
  Sow your seed
  Prayer
  More links (Eng)
  Bert Panhuise
  Satansbruid
  Astroloog Suiker
  BH in Nederland
  Meer video's
  Kenneth Copeland

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. Goedgelovig

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
   - Eeuwig?
   - Vagevuur?
   - Geloof?
- Bevrijdingspastoraat
   - Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   
Benny Hinn was in Nederland
     - vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september 2007 -
Bekijk en lees alle verslagen

Klik en ga naar de Benny Hinn website...

4 boeiende video's: "Holland is on fire!"

1. Klik hier en bekijk de video: "Het evangelie" (1e avond)

Foto van Church-online.nlDeze uitzending start met een intro over Rotterdam, waarna Steve Brock zingt: "Jesus, what a wonder You are. You are so gentle, so pure and so kind".
     Aan het begin van de avond bracht Benny Hinn een pakkende evangelieboodschap: "Jezus Christus is de enige weg naar God. Er is geen andere weg naar eeuwig leven. Met Jezus is er leven. Zonder Jezus is er dood. Wij kiezen. Dit lichaam wordt op een dag weer stof, maar de echte persoon binnenin leeft voor eeuwig..." Als gevolg van deze krachtige evangelieboodschap kwamen meer dan duizend mensen naar voren om het 'zondaarsgebed' te bidden.
     Daarna volgde een aanbiddingsdienst waarbij in de hele zaal genezingen plaatsvonden. We zien in de video dat het kniegewricht van een vrouw van 80 jaar werd hersteld en dat een jongen die van zijn geboorte af doof was geweest, weer kon horen. Video-1
     Als toegift zien we beelden van de Olijfberg, waar Benny Hinn aan de hand van Zacharia 14 uitlegt dat de wederkomst van de Heer Jezus hier spoedig zal plaatsvinden. Video-Olijfberg


2. Klik hier en bekijk de video: "Genezing gepredikt" (1e avond)

     Deze uitzending begint met een preek over de vele mensen die tot Jezus kwamen, en dat zij vele zieken meebrachten. Benny Hinn: "En allen werden genezen, want Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en door zijn striemen zijn wij genezen. Hij predikte én genas!" - "Ga niet voor 50%, ga voor 100%! Redding én genezing!"
     In de aanbiddingsdienst met veel zang, die volgde op de preek, werden veel mensen aangeraakt en genezen. Een vrouw die al 15 jaar met een rollator liep, een herseninfart had gehad, en nu al anderhalf jaar een tumor heeft, liep nu vlot over het podium, zonder pijn. De pijn is weg. "Dank u wel", zegt zij tegen Benny Hinn. - "No, thank you Lórd!"
     Een Iraki die speciaal uit Zweden overgevlogen is, had al 2 jaar ernstige rugklachten waar de dokters geen raad mee wisten. Hij springt nu als een wilde over het podium en krijgt de profetie mee dat de Heer hem gaat gebruiken 'in het evangelie'.
     Een meisje van 8 jaar, met astma vanaf haar geboorte, is genezen. Video-2


3. Klik hier en bekijk de video: "The Lórd did it!" (1e avond)

Klik en kijk     Steve Brock zong: "I believe that Jesus is the Holy Son of God, He came to earth and lived a perfect live, and than He gave the greatest sacrafice. I believe He rose again and that He lives today, and soon He's coming back to earth again"
     De eerste avond werd een man genezen die ten gevolge van een val van de trap bijna geen beweging meer kon maken. Tijdens de aanbidding begon hij voorzichtig te bewegen, steeds meer en meer, en liep even later zonder krukken rond. Even later staat hij op het podium en kunnen we allemaal delen in zijn blijdschap.
     Verder zien we een vrouw die vijf jaar jaar in een rolstoel zat en nu kan 'rennen'. Bedank Benny Hinn dan niet! Hij zegt: 'Ik deed het niet, de Héér heeft het gedaan!"
     Een vrouw die na een herseninfart in de rolstoel terecht kwam, en altijd pijn had, roept: "De pijn is weg". Video-3


4. Klik hier en bekijk de video: "The pain is weg!" (2e avond)

Klik en kijk     De mensen kwamen uit heel Nederland, maar ook uit landen over de hele wereld, geestelijk hongerig en klaar om de kracht van God te ervaren.
     Steve Brock begon de tweede avond met Opwekkingslied 570 "Behold, he comes, riding on a cloud'. Daarna krijgt u enkele wonderlijke genezingen te zien. Het begint met een speciale 'zalving' voor mensen met reuma. Deze mensen moeten in de gangpaden gaan staan en wie genezen wordt moet naar voren komen. Daarbij wordt een Irakese vrouw genezen van kanker en roept 'The pain is weg!' Daarna volgen er nog meer bij wie 'the pain weg is'. De kracht van de Heilige Geest is voelbaar aanwezig. Mensen kunnen niet blijven staan. Doven worden genezen. Ogen werden genezen.
     Een machtige golf van Gods zalving raakte de Ahoy-hal in Rotterdam. Bekijk deze uitzending van de tweede campagnedienst en ervaar uit eerste hand wat God deed om pastor Benny te laten uitroepen: "Holland staat in vuur en vlam!" en "Ik kom terug naar Holland!" Video-4


Video's van bezoekers op You Tube:

Benny Hinn - Ahoy Holland - 31 aug 2007 - The Altar Call (5:05)

Benny Hinn - Ahoy Holland - 1 sept 2007 - Prediking van genezing (7:26)

Benny Hinn - Ahoy Holland - 1 sept 2007 - Een samenvatting (10:46)

Steve Brock and Benny Hinn singing...

Steve Brocks sings The days Elijah...

Meer video's - klik hier...

Benny Hinn's Holy Spirit Miracle Crusade in Antwerpen - België...


De speciale Holland-pagina op de Benny Hinn Ministries Website...

Lees hieronder de Nederlandse vertaling:

Nederlandse Heilige Geest Wonder Campagne pakt en overspoelt Ahoy Rotterdam!

De mensen kwamen uit heel Nederland, maar ook uit landen over de hele wereld, geestelijk hongerig en klaar om de kracht van God te ervaren. In een land bekend om zijn kenmerkende windmolens, kaas, klompen, delfts blauw, dijken, tulpen en fietsen, raakte een machtige golf van Gods zalving de Ahoy-hal in Rotterdam tijdens de Benny Hinn Heilige Geest Wonder Campagne, gehouden op 31 augustus en 1 september 2007. Wat er gebeurde gedurende die twee dagen raakte tienduizenden levens, en de invloed zal blijvend nagalmen over dit historische land.

...
Het grootste wonder
In het begin van elke dienst predikte pastor Benny de boodschap van redding. Hij nodigde allen die hun leven aan Jezus Christus wilden overgeven uit om hun handen op te heffen en naar voren te komen. Veel mensen beantwoordden de oproep vanuit het hele bouw en de overflow-zaal.

"Zing het opnieuw, koor," riep pastor Benny en het koor bleef de bekende tekst van "I surrender all (ik geef alles over)" zingen.

"Wij gaan op u wachten", zei pastor Benny toen hij zag hoe de mensenstromen vanuit het hele gebouw door de paden aankwamen.

"Dit is het grootste wonder!" riep hij uit. "Dit is het grootste wonder!"

Veel van pastors die op het platform zaten veegden hun tranen af en verbaasden zich over de massa's die naar voren kwamen om hun leven aan Jezus Christus te geven.

Zalving voor wonderen
In de eerste de dienst nam pastor Benny tijd om te vertellen hoe hij naar Nederland was gekomen, kort nadat hijzelf gered was. En hij voegde eraan toe dat hij veel prachtige herinneringen aan Nederland heeft.

Toen pastor Benny uit de Bijbel begon te lezen en zijn boodschap deelde, en het Woord met  macht en gezag begon te prediken, daalde al snel de zalving voor wonderen neer.

Foto van Church-online.nlOp de laatste avond van de campagne begon pastor Benny met prediken over het kruis van Jezus Christus en de macht van Zijn vergoten bloed. Hij vertelde de geschiedenis van de vrouw die leed aan bloedvloeiingen, en bemoedigde de mensen dat het de aanraking van geloof was die haar het wonder bracht. Een ontzagwekkende zalving voor wonderen kwam de arena binnen, en pastor Benny begon woorden van kennis uit te roepen.

Wonderen van genezing gebeurden in de diensten, inclusief deze opmerkelijke getuigenissen:

 •  Een vrouw die in een operatie een kunstenkel had gekregen wierp haar krukken weg die zij een jaar lang had gebruikt en begon heen en weer te lopen, en de Heer te danken dat er niet meer pijn was!
   

 • Een Indonesische vrouw kwam in een rolstoel omdat haar been verdraaid was, wat het voor haar al twee jaar onmogelijk maakte om te lopen. Aangezien de wonderwerkende kracht van God macht haar aanraakte, stapte zij uit de rolstoel, en liep zonder hulp.
   

 • Een oudere vrouw die 15 jaar aan artritis had geleden, moest een stok gebruiken om te kunnen lopen. "Wat voel ik?" herhaalde zij steeds tegen een staflid van de ministry. "Ik voel het van mijn hoofd tot aan mijn tenen! Het is als hitte en elektriciteit!" - "Is de pijn weg?" vroeg het staflid. De vrouw pauzeerde een ogenblik, liet haar stok vallen, en begon verblijd te lopen! Enkele ogenblikken later toen zij naar het platform liep, straalde haar gezicht toen zij pastor Benny vertelde wat er was gebeurd.
   

 • Een 25 jaar oude man, doof van zijn geboorte, droeg een gehoorapparaat in beide oren om toch nog maar te proberen om een klein beetje te horen. Samen met twee familieleden kwam hij op het platform terwijl hij zijn gehoorapparaten in zijn handen had om te getuigen dat zijn wonder was begonnen. Na kort met de jongeman gesproken te hebben, legde pastor Benny handen op hem en bad. Terwijl God's kracht door de jongeman vloeide, bedekte hij spontaan zijn oren en barste in tranen uit van vreugde, en herhaalde "ik kan u horen! Ik kan u horen!"
   

 • Een kleine jongen, die aan astma leed sinds zijn geboorte, werd genezen en ademde vrij.
   

 • Een vrouw met keel- en buikkanker stapte uit haar rolstoel, en verblijdde zich dat al haar pijn en de kankertumor waren weggegaan!
   

 • Een vrouw kwam op het podium getuigen hoe haar ogen waren genezen. Zij had 5 jaar dubbel gezien, maar nu kon zij uitstekend zien.
   

 • Een 8 jaar oude jongen had niet kunnen lopen na een operatie om een tumor uit zijn rug te verwijderen. Pijnlijdend was hij grotendeels afhankelijk van zijn rolstoel maar kon Foto van Church-online.nl speciale krukken gebruiken om een paar stappen te doen. Zijn moeder en zuster die hem begeleidden keken met dankbaarheid toe toen de jongen zich stond en zonder hulp liep. Een ministry-dienaar zei dat het wonder was gebeurd voor de dienst begon. De moeder bleef maar herhalen: "Ik wist dat hij vanavond genezen zou worden!"
   

 • Vele wonderen van genezing van allerlei vormen van artritis werden doorgegeven aan Pastor Benny. Op een bepaald moment in de dienst zei pastor Benny: "Er is een speciale zalving voor artritis. Als u lijdt aan artritis, ga in het gangpad staan en geloof God voor uw wonder! Deze zalving gaat drie minuten duren!" De mensen reageerden over de hele Ahoy Rotterdam en overflow-ruimte.
   

 • Een vrouw die met leed aan knieproblemen was niet in staat om zonder erge pijn te lopen. Zij kwam naar voren om te getuigen dat God haar had aangeraakt en dat zij zonder pijn kon lopen.

Veel andere mensen die vanwege de tijd niet op het podium konden komen, maakten aanspraak op wonderen van genezing.

Een belofte om terug te keren
Rotterdam ervoer een krachtige, dynamische campagne met een zalving die van dienst naar dienst toenam. Voor de laatste dienst eindigde, beloofde pastor Benny om naar Nederland terug te keren. "Ik vraag partners over de hele wereld om voor deze grote beweging van God bidden en om door te gaan in Rotterdam," sprak pastor Benny Hinn bemoedigend. "Ik heb van dit land gehouden sinds de eerste keer dat ik het bezocht in de vroege jaren 70. Mijn liefde voor dit land blijft groeien. Dit is zo'n kritieke tijd voor de hele regio, en ik geloof dat God een machtig werk in Nederland en de omringende landen te doen heeft. Bid dat er harten blijven om te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus als het resultaat van wat in Ahoy Rotterdam gebeurde. Bid dat Zijn Woord vrij zal blijven doorgaan in de mensen die door Gods kracht werden aangeraakt. Dit is Europa's tijd voor een krachtige uitstorting en een tijd voor hoop en redding voor hen die Jezus Christus niet als Redder kennen. De tijd is nu!"


Meer verslagen:

16 september 2007
Foto's van de Holy Spirit Miracle Crusade.
Praise door 'Blessing' in het voorprogramma van de Benny Hinn Miracle Crusade in AHOY.
Paula Laury, Worship Pastor van 'Blessing', heeft het Benny Hinn koor van 500 mannen en vrouwen geformeerd voor de Holy Spirit Miracle Crusade', op 31 augustus en 1 september 2007 in Ahoy Rotterdam. Twee maanden heeft zij met haar echtgenote Roel en vele anderen van de Gemeente Rehoboth uit Lommel geoefend met het koor op verschillende locaties in Nederland (meer info over het koor...).
De organisatie van de Benny Hinn crusade was in handen van;Erik en Nelly Frolich. 'Ahoy'was gevuld tot in de nok, met meer dan 20.000 bezoekers in totaal. Toen Blessing de eerste klanken speelde, was Gods kracht direct aanwezig!
[Website is verwijderd]

15 september 2007 - Living Water Ministries van Arjan Knevel
Verslag en foto's van de Holy Spirit Miracle Crusade.
Het weekend van vrijdag 31 augustus en zaterdag 1 september j.l. werd een Holy Spirit Miracle Crusade gehouden in de Ahoy in Rotterdam. We waren er allemaal klaar voor. Voorbereid en met een honger en een verlangen naar de tegenwoordigheid van God reden we om 16.00 uur naar Rotterdam. We moesten er vroeg zijn omdat Efi en het worshipteam Blessing o.l.v. Paula Laurey zouden zingen. Ook werd door Paula een 450 man groot koor samengesteld en natuurlijk moest alles tot in de puntjes in orde zijn...
Lees verder...


15 september 2007 -  Herstelteam.nl
'Broeit' er opwekking in Nederland?!'
Evangelist Benny Hinn was onlangs in Rotterdam, waar elke avond ruim 10.000 bezoekers kwamen. Vele genezingen vonden plaats, waaronder die van een jongetje met gebroken rug die opstond uit zijn lig-rolstoel en een dove tiener die in snikken uitbarstte omdat hij weer kon horen. Ruim 2.000 mensen kwamen naar voren om hun leven (voor het eerst of opnieuw) aan Jezus te geven. Benny Hinn toonde zich verheugd over de 'enorme verandering in het geestelijke klimaat van Nederland' sinds 1997 (zijn vorige bezoek). Hinns waarneming past in vele andere geluiden van de afgelopen maanden.
Lees verder...


12 september 2007 - Alpha Online:
Bert Panhuise sprak over TBN Europe plannen tijdens Benny Hinn campagne...

Bert Panhuise: "Ik vond het een wonder dat Benny Hinn mij op het podium riep om iets te zeggen over TBN Europe en christelijke televisie, zo vlak voor het moment dat wij een gesprek zullen hebben met het Tweede Kamerlid Joop Atsma. Ik kon nu mooi aan de duizenden aanwezigen vragen om met ons te staan in gebed voor deze zaak."


3 september 2007 - Nederlands Dagblad:
'Niemand ziet de echte Benny Hinn'
door onze redacteur Reina Wiskerke 
Afgelopen weekend - vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagavond - hield de Amerikaanse televisiepredikant Benny Hinn een Holy Spirit Miracle Crusade in Rotterdam. Het Nederlands Dagblad was er de eerste avond bij. 

ROTTERDAM - ,,Wij gaan niet naar Benny Hill maar naar Benny Hinn'', zegt een vrolijke man in de metro, op weg naar evenementenhal Ahoy in Rotterdam. De naam van de (in 1992 overleden) Britse komiek mag dan doen denken aan die van Benny Hinn, de overeenkomst zal daar wel ophouden, als het goed is. Het gaat vanavond om een Amerikaanse televisiedominee die wereldwijd genezingscampagnes houdt en dit weekend met zijn organisatie in Rotterdam is neergestreken. De zalving van de Geest zal naar verluidt neerdalen. Wanneer het moment daar is volgens Benny Hinn, vertellen mensen opgetogen op het podium dat ze hun krukken of rolstoel niet meer nodig hebben. 


zondag 2 september 2007 - Nieuwsbrief Erik Frölich:

2-9-2007: Blogspot: Roger in the Kingdom...
Benny Hinn in Ahoy Rotterdam - door Roger 
Ik ben zaterdag naar Rotterdam geweest, naar de Miracle and Healing Crusade van Benny Hinn.
Het heeft enorm veel indruk op mij gemaakt, niet zozeer de persoon van Benny Hinn als wel de aanwezigheid van de Heilige Geest.
Ik heb nog nooit zo veel mensen bijeen gezien "in Nederland" om God te aanbidden. Waar ik onder andere van onder de indruk was, is dat er zo veel mensen naar voren kwamen om
voor het eerst van hun leven Jezus aan te nemen als hun redder en verlosser. Daarnaast waren er ook velen die ook naar voren kwamen om hun beslissing om Jezus te volgen opnieuw te bevestigen. Het grootste wonder wat je mee kunt maken is, om naar schatting zo'n 3000 mensen naar voren te zien komen en een keuze te zien maken voor Jezus.
Waar ik ook van onder de indruk was, is de genezing van een jongen van 8 jaar, van tumoren op zijn been. Verder van een man die genezen werd van doofheid en verschillende mensen van artrose in de benen enz.
Wat helemaal geweldig is, is dat het niet door de handen van Benny Hinn gebeurt, maar gewoon in de zaal, gewoon tijdens de aanbidding en soms gewoon als het gebedsteam met de mensen bidt. De mensen die bij Benny op het podium komen, komen louter bevestigen wat God gedaan heeft.

2-9-2007: Sjaco - Het grootste wonder...
Zojuist ben ik terug gekeerd, van een wonderbare avond, in de Rotterdamse Ahoy hal...
Lees verder...


Archief: Lees hier alles over de voorbereidingen...

www.bennyhinn.nl


Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua