Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
  Boek    Ouweneel

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. F. Ouweneel
    Goedgelovig
 
  Ruben Hadders

7 Andrew Wommack
Aanklagers: Jos&Regina

Diversen:
- Alverzoening
- Besnijdenis christenen
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Jehovah's Getuigen
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten
ZevendeDagAdventist

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Onkundige 'onderzoekers'
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35

Een ondeugdelijk rapport
over een lezing van Frank Ouweneel

door Harry Sleijster
12 juli 2012

Met UPDATES:

Update-1: Taarkesh blijkt wel juist...
Update-2: 'Onderzoeker' Boinnk...
Update-3: 'Onderzoeker' Ruben Hadders...
Update-4: Moeten we de profetieën negeren?...
Update-5: Een ondeugdelijk rapport...
Update-6: Rapport blijkt kwajongenswerk...
Update-7: ND en EO in de fout...
Update-8: Stalkers...
Update-8a: Uit welke hoek waait de wind?...

Klik hier voor de methodes van Goedgelovig...


"Een 'onderzoek' van Wilbert van den Esker en Gerald Wagenaar uit Wapenveld, twee vrienden die in hun vrije tijd tal van feiten uit de lezing hebben nagetrokken, waarover de satirische website Goedgelovig en het Nederlands Dagblad beschikken."

Dit meldt het ND-artikel (achter de betaalmuur) op:
http://www.nd.nl/artikelen/2012/juli/11/bijbelleraar-verzon-feiten-voor-eindtijdstudie na door de zogenaamd 'satirische' website ingeseind te zijn.

Kanttekeningen door Harry Sleijster

Weer zo'n "onderzoek", puur gericht op zwartmakerij van een bepaalde bijbeluitleg die men niet gelooft, en vervolgens wordt de persoon zwartgemaakt door speciale websites op te richten. En dan de smoes dat men de persoon gevraagd heeft te reageren - ja, op zo'n ongefundeerd lasterverhaal kun je als auteur niet reageren!

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


De Profetieën
Mijn stellige indruk is dat de "rapport-auteurs" het niet eens zijn met de gevolgde studielijn en de aangehaalde profetieën. Dat lijkt de aanzet geweest te zijn om de bronnen aan te vallen. Die zouden grotendeels onvindbaar zijn. Maar helaas zoeken de "onderzoekers" niet in de bronnen van Frank Ouweneel, maar ze 'googlen' slechts op internet. En dan vinden ze het niet. Of ze vinden iets andere plaatjes. En dan wordt vervolgens getracht de persoon van Frank Ouweneel in diskrediet te brengen. Dat laatste blijkt uit de vele persoonlijke kwalificaties als: kortzichtig, verzinnen, verdraaien, bedenken, goochelen met de gegevens. Tja, wie wil dan nog in gesprek?

Onderzoek
Wat de "rapport-auteurs" als 'onderzoek' presenteren is veeleer te omschrijven als een uitgebreid 'geGoogle' van twee geïrriteerde internetfreaks die het gewoon niet met de uitleg eens zijn. Zo zijn er vele lastersites ontstaan. En nu gaan ook zij op internet op zoek gaan naar "de waarheid", terwijl de bronnen daar helemaal niet te vinden zijn. Vervolgens wemelt het in hun "onderzoek" van de ongefundeerde beschuldigingen zoals "niet-correcte informatie", e.d. Hun tientallen meldingen "niet gevonden" of "niet te traceren" zeggen voldoende. Maar toch zijn hun conclusies zeer stellig. De onderzoekers doen zich voor als deskundigen, maar missen overduidelijk de deskundigheid en de bronnen.

In dit soort gevallen heeft een discussie geen enkele zin, want de conclusies van het "rapport" liggen al zo definitief vast dat de auteurs er niet meer vanaf kunnen of willen wijken. Zoals ook blijkt uit hun reacties op Ouweneels uitvoerige toelichting. Het wordt alleen maar erger! Daarbij gaan de "rapport-auteurs" achteraf nog eens emailtjes met vragen naar allerlei redacties versturen, waarop dan antwoorden komen als '3x nee'. 
De betrouwbaarheid is hier m.i. ver te zoeken.

Uit alles blijkt dat de auteurs onwetenden zijn, namelijk een niet-christen en een christen die niets wil weten van het profetisch Woord. Het lijkt er sterk op dat hun afwijzing van de leer de reden is dat zij Ouweneel een hak willen zetten en nu op zoek gaan naar zaken waar iets op af te dingen is. En dan is er altijd iets te vinden. Hun vage bewijsvoering zegt m.i. voldoende. Medestanders voor zoiets vind je in deze wereld dan zeer makkelijk. Zie de vele minderwaardige reacties op GG en ND. 

De titel "De waarheid achter Eindtijdstudie..." blijkt in ieder geval een veel te hoge pretentie. Het zogenaamde "onderzoek" is meer leugen dan waarheid. 

Welke bronnen?
In feite is het enige punt waar alles om draait dat Ouweneels bronnen door de critici niet te vinden zijn. Logisch, want die abonnementen hebben ze niet. Vervolgens zoeken de heren die bronnen op de verkeerde plaats, op internet, en vinden ze dus niet. En dan barsten ze los met hun vaak niet ter zake doende, ongefundeerde en agressieve beschuldigingen.

Natuurlijk wil iedereen nu in discussie over allerlei punten. Maar het heeft helemaal geen zin om op details in te gaan. F. Ouweneel zal best fouten in zijn research gemaakt hebben. Wellicht zal hij dat ook wel willen erkennen. Maar dit onderzoek mag de naam onderzoek niet eens hebben, omdat er geen duidelijke bewijzen, maar wel heel veel insinuaties worden gegeven. De conclusies zijn daarom te voorbarig, insinuerend en direct veroordelend. En het is verbazingwekkend hoeveel mensen daarin trappen.


Aanvulling/Conclusie
Het idee dat internet onbetrouwbaar is, is maar gedeeltelijk juist. Veel instanties hebben echter websites die wel degelijk goed en betrouwbaar zijn. Daarin is F.O. te eenzijdig met zijn conclusie dat internet onbetrouwbaar is.
De onderzoekers hebben wel heel veel moeite gedaan die bronnen te onderzoeken, maar het zijn andere(!) bronnen.
Er blijven veel vragen over, en die moeten wel op een of andere wijze beantwoord worden. De beide heren hebben met hun toonzetting richting F.O. de deur dichtgegooid. Hopelijk is er een andere weg.

Bronnen
Geheimhouding van bronnen is heel gebruikelijk in de journalistiek. Stel je voor dat je van een spectaculair weerkerend onderwerp je bronnen zou afstaan, dan kun je je baan wel vergeten. De zaak waar F. Ouweneel zich mee bezig houdt is zeer nauw verwant met de journalistiek. Hij zou dus wel gek zijn, als hij goeie bronnen heeft, om die af te geven, aan wie dan ook. En op grond van het weigeren van het afstaan van je bronnen is nog nooit iemand voor leugenaar uitgemaakt.
Zie ook:
Persvrijheid...Geheimhouding-van-bronnen-is-essentieel-voor-journalistiek/

Aanklager of rechter
Het is in dit geval in het geheel niet bewezen dat zijn bronnen niet bestaan, maar slechts dat ze niet gevonden werden. Het is moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, iets te bewijzen met iets wat je niet vindt. De bronnen die wel onderzocht zijn, zijn veelal andere bronnen. De 'onderzoekers' zijn gaan fungeren als aanklagers, maar tegelijk als rechter. Maar dat zijn ze niet. En geen rechter zou met het overduidelijke ontbreken van bewijsstukken akkoord gaan. 
En waar is de verdediging? En waar is het horen van de 'verdachte'? Daar walst iedereen overheen, met kreten dat hij de kans gehad heeft, of niet wil. Maar dat is onzin, de aanklacht is gedumpt op GG/ND alsof het een rechterlijke uitspraak is, hoewel de conclusies vaak zeer subjectief zijn. Hoe moet iemand zich dan nog verweren? Een oplossing is misschien dat er een bemiddelaar zou komen. Bij de aanklagers is hij kansloos. Die maken alles slechts erger. 


Goedgelovig
Beschamend is dat bij het ND geen belletje gaat rinkelen als de website Goedgelovig in het spel is.
Hypotheses en complottheorieën worden er opgezet en compleet ingevuld. De dienst van respectabele christenen wordt in een verdachte context geplaatst en afgebroken. En dat gebeurt allemaal via vage en valse beschuldigingen die bij eigen publiek wel aanslaan, maar voor ieder weldenkend christen een beschamende onchristelijke instelling demonstreert. Het hele proces hangt daar van valse wereldse methodes aan elkaar.
Klik hier voor meer info over de methodes van Goedgelovig...


Het complot van Boinnk, Goedgelovig en ND
Wat heeft de woede van de beide heren critici ontstoken? Dat is de weigering van Frank Ouweneel om ten tweede male bewijsstukken over te leggen. Zijn uitvoerige antwoord voldeed niet voor de heren, en toen besloten zij - of hadden zij dat al bij voorbaat besloten? - om hun gebrekkige bewijzen (maar zo mag het eigenlijk niet eens heten) online te zetten. Goedgelovig werd in het complot betrokken, evenals het Nederlands Dagblad. Een eendrachtige samenwerking gebaseerd op ongeloof en op gereformeerde beginselen. Dat moest wel een grootse campagne worden. Veel mensen werden op de 11e juli door het mediageweld geïmponeerd en dachten: dit moet wel waar zijn. Maar het is niet waar, er zijn geen bewijzen, slechts vage redeneringen en valse aantijgingen. Wie nadenkt prikt er zo doorheen: iemand noemt zijn bronnen en je "bewijst" zijn ongelijk met heel andere bronnen. Dat gaat natuurlijk niet. Maar in dit soort theologische disputen is alles geoorloofd en ieder wil slechts horen wat binnen zijn eigen theologie past.

Gure reacties
En dan komen de reacties. Dan menen al die kritische reaguurders met hun onbewezen beschuldigingen dat zij het recht hebben van F.O. te eisen dat hij meer bewijzen overlegt. Hoe dwaas. Ze worden boos. Nu al gaan ze direct op de cynische tour als je hun beweringen weerlegt. En reken maar, bewijsstukken zullen slechts dienen om hun ongebreidelde agressie op te fokken. En nog meer dan nu zullen spot- en scheldwoorden bedacht worden.

Ik lees in het ND zelfs een vergelijking met Hitler. Maar als deze meneer (SchenkelND - ik neem maar aan dat een vrouw niet zo abominabel grof zou zijn) daarop aangesproken wordt, dan ontkent hij simpelweg en scheldt F.O. vervolgens uit voor leugenaar en nog meer fraais. 
En reken maar niet dat een ND-moderator het verwijdert. Alles is in deze discussie geoorloofd, want deze eindtijdvisie delen ze niet.


UPDATES

UPDATE-1 - 16-7-2012

'Taarkesh' blijkt wel juist
Hieronder geven we een citaat uit het rapport (zie de rechter kolom). Uit een privé onderzoekje van iemand (zie de linker kolom) blijkt dat de 'onderzoekers' op dit punt de plank volkomen mis hebben geslagen. Het toont tevens aan hoe zij met hun zoeken uitkomen waar ze uit willen komen. Blijkbaar zijn er meer verklaringen mogelijk, maar de heren pikken eruit wat in hun 'onderzoek' het beste van pas komt. 
Zij geven aan dat zij hier in dit geval simpel 'voor de verandering' (ja, ja!) hun methode hebben aangepast en een andere informatiebron hebben gekozen.

Hun conclusie blijkt ook hier evident fout te zijn.
'Taarkesh' blijkt wel juist te zijn !!


Om te laten zien hoe gammel de 'bewijsvoering' in elkaar zit, mailde iemand mij de volgende verklaring: De omstreden vertaling van het woord "taarkesh" door Frank Ouweneel is juist.
Het is echter geen Iraans schip, maar een Indiaas oorlogsschip.

Dus het kan goed zijn dat de doorsnee Iraniër geen idee heeft van de betekenis.

Het is namelijk ook geen Persisch, maar Urdu.

Zie http://wiki.answers.com/Q/ What_is_the_meaning_of _the_Hindi_word_tarkash :

tarkash is an urdu word meaning quiver - a container to store arrows
Citaat uit het 'rapport':

5.1 TAARKESH
Dhr. F. Ouweneel schrijft in het commentaar het volgende: Opmerking inzake de vertaling van het Iraanse woord ‘TAARKESH’: elke Iraniër kan de “rapport-auteurs” binnen enkele seconden vertellen dat ‘TAARKESH’ ’pijlkoker betekent. Ook hier blijkt weer de beperktheid van internet.

Over de (on)beperktheid van het internet is al voldoende geschreven, maar aangezien dhr. F. Ouweneel het internet niet als legitiem bewijs accepteert, hebben wij... [ een vertaalbedrijf ] ...gevraagd om het woord Taarkesh te onderzoeken. Hierop ontvingen wij de volgende reactie:

Indien het woord TAARKESH (= ت رک ش / fonetisch weergegeven) afkomstig is uit een Iraans document, dan betekent dit:
Scherven van een bom en/of handgranaat.
Na een oorlog zijn er vele slachtoffers met scherven van een bom /handgranaat in hun lichaam. Deze worden soms om medische redenen niet uit het lichaam verwijdert.
Oorlogsslachtoffers/overlevenden zijn soms trots op deze scherven die zij in hun lichaam dragen.
Echter is de fonetische schrijfwijze niet geheel correct. [taarkesj]
De volledige correspondentie is te vinden in bijlage 6 van dit rapport. 

Eén ding is wel duidelijk: ook in dit geval blijkt dat dhr. F. Ouweneel de waarheid naar zijn hand tracht te zetten. Taarkesh betekent niet ‘pijlkoker’ en bestaat niet op de wijze zoals dhr. F. Ouweneel het weergeeft.

En hoe zit het met het Iraanse oorlogschip die Taarkesh zou moeten heten?
In het rapport ‘De waarheid achter de eindtijdstudie’ hadden wij reeds geconstateerd dat er geen Iraans oorlogschip bekend is met deze naam (de schepen heten IS Alvand en IS Kharg). Dhr. F. Ouweneel rept hier geen woord over in zijn ‘commentaar’.

Aanvulling
Op 13-7-2012 reageerde Eric Versteegen in het ND: 

Ik vind het rapport van de twee onderzoekers kenmerkend voor de huidige "mening"-en-"onderzoek"-cultuur: surfen op internet, tv  kijken... en je mening is 100% betrouwbaar? 
Het onderzoeksrapport rammelt, er wordt gerefereerd aan een speech van Khadaffi van meer dan een uur in het Arabisch, hoe weten de onderzoekers dat een zin niet is gezegd? 
De twee vliegtuigen van NASA zijn verschillend, en de foto van het vliegtuig dat F. Ouweneel laat zien is daarom geen gemanipuleerde versie van de foto van het vliegtuig dat de ruimte bestudeert.
De boot die volgens F. Ouweneel een bepaalde naam heeft, en door het Suez kanaal is gevaren, heette Taarkesh. Nu beweerden de onderzoekers dat twee Iraanse boten erdoor heen zijn gevaren, maar zoals duidelijk blijkt, onderzoeken ze het internet, maar hebben ze ook bij de Iraanse marine informatie gevraagd? Of bij de instanties die het scheepsverkeer bijhouden?
Vraag dhr. Ouweneel naar kopietjes en check dat na. Te snel geoordeeld denk ik zo.

[ Het verhaal van de 'onderzoekers' is ook te lezen op andere websites: www.uitdaging.nl en www.boinnk.nl en www.cip.nl ]


UPDATE-2 - 17-7-2012

Een nieuwe 'onderzoeker': Boinnk

http://boinnk.nl/blog/tag/frank-ouweneel-eindtijd/

BOINNK beweert op 16-7-2012: "Er werd vandaag weer een hoofdstuk aan het drama Frank Ouweneel toegevoegd. Hij beweert nu zijn bronnen vernietigd te hebben vanwege ruimtegebrek." 

Het gaat hier om een nieuw artikel op GG, dat Boinnk heeft overgenomen. 
Lees meer over GG op www.dossiers.tk/goedgelovig.htm 

Nieuwe leugens
N.B.: Opnieuw wordt door Boinnk een onwaarheid aan de discussie toegevoegd. want niet nu, maar reeds op 5 januari 2012 deelde FO aan een vragensteller terloops mee, dat hij zijn kranten en tijdschriften enige tijd na de verwerking van de gegevens weggooit i.v.m. ruimtegebrek. Of dat nou wijs is, is (achteraf) een andere zaak. Maar feit is dat de meeste mensen datzelfde na enkele weken met hun kranten en tijdschriften doen. En ook een feit is dat FO dat niet deed of meedeelde NA de hetze van 11/7. Want expliciet, maar zeer vals, wordt dat nu als nieuws gebracht.

Let op hoe deze aanklager(!) de zaak tracht te verdraaien. Het heet direct: "lijken uit de kast", "de boel belazeren", "fraude". En tevens tracht deze schrijver (vader Jakob) de gemeentes waar Ouweneel eindtijdstudies houdt, verdacht te maken en suggereert dat ook daar "echt iets mis is". 

Voorbeelden
Twee voorbeelden geeft Boinnk, waarvan men, let op, opnieuw geen bronnen heeft gevonden. Om deze zelfde reden volgt ook nu weer de aanklacht dat de studies van 2010 en 2011 "vervalst zijn". Twee voorbeelden volgen: 
a) dat "de grootste aardbeving ooit" in jan. 2012 was, en b) de sprinkhanen uit Openbaring zouden een Russisch-Iraans vliegtuig zijn. En let op: bij beide voorbeelden blijkt de 'onderzoeker' geen bronnen gevonden te hebben en dus geldt daarom ook hier weer: dat wat men niet heeft, is het bewijs. Opnieuw: geen rechter zou dit accepteren. 
Bovendien werd het eerste voorbeeld direct al door een lezersreactie teniet gedaan, want wat bleek: het was wel de aardbeving met de meeste doden! En bij het tweede voorbeeld, de 'sprinkhaan', een wapen volgens FO, werd een foto van een soort spaceshuttle getoond. Niet duidelijk is wat hier nu eigenlijk het probleem van de 'onderzoeker' is.

----------

Onderzoekers creëren onvriendelijke sfeer

De emails zijn vanaf het begin onvriendelijk en beschuldigend van toon. Als Ouweneel vraagt wie met de kritische vragen gediend wordt, legt deze 'onderzoeker' dit meteen uit als vragen bij zijn geloof stellen. 

Een citaat van Ouweneel dat aantoont hoe de emailwisseling direct al startte: 
"Jammer dat de toon van de e-mails zo onvriendelijk en beschuldigend is; niet bepaald een schrijven dat je van mede-christenen zou verwachten. Een en ander heeft mij verdriet gedaan. Bovendien hebben beide e-mailers geenszins duidelijk gemaakt waarop zij hun negatieve opstelling baseren. De vraag dringt zich op wie zij hiermede willen “dienen”. 

Desondanks stelt Ouweneel zich zeer welwillend op, maar de 'onderzoeker' blijft de sfeer bederven. De opgefokte toon van de 'onderzoekers' heeft een duidelijk doel: een conflict creëren.

N.v.t.
Er zijn meer mensen die Ouweneel vragen gesteld hebben. Door Ruben Hadders wordt Simon Streuper opgevoerd. Die heeft hem vragen gesteld over de bewering dat bepaalde mensen van hun geloof afgevallen zijn. Maar dat zijn vragen van een geheel andere orde. Dat gaat over geloofsvragen, waarbij Streuper de omschrijving van de aangevoerde bronnen (terecht!) niet accepteerde.


UPDATE-3 - 20-7-2012

Derde 'onderzoeker': Ruben Hadders

Ruben Hadders speelt momenteel op GG een grote rol - met vele tientallen reacties op reaguurdersniveau. Hij wordt daar betiteld als "werkzaam bij het Zoeklicht, een concurrent(!) van Frank Ouweneel". Tja. Maar ook bij hem is het weer vaagheid troef over de feiten, argumenten zijn voorzien van vraagtekens, maar hij is wel grof veroordelend over Ouweneels geloof en motieven ("ver weg van de gezindheid van Christus" en "De reactie van Ouweneel doet een ernstige vorm van hoogmoed vermoeden, één van de meest ingrijpende zonden..."). GG en meerdere reaguurders vragen zich (klik hier) verwonderd af wat er met Ruben gebeurd is. Ik ook. Een droevig drama. 

Daarom geef ik voor de volledigheid hieronder een woordenwisseling die zich op CIP tussen Ruben en mij ontspon. Hij is dus de derde medewerker van het GG-rapport. Ik noem dat rapport maar zo, want deze beide jongens, Wilbert en Gerald, zijn toch echt vaste discussianten geworden op GG. Sinds hun boterzachte conclusies gepubliceerd zijn op GG en ND, zijn zij heftig in de weer om zich op GG te verdedigen tegen de kritiek, die zelfs van de vaste criticasters daar komt.

Op 12-7-2012, de dag na de publicatie op GG en ND reageerde Frank Ouweneel op CIP.
Daarop ontspon zich de volgende discussie:

Frank Ouweneel: "Ik sta 100% achter de inhoud van mijn studies"
[ Lees het artikel hier: http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29834 ]

De reacties:

Ruben Hadders · Populaire reageerder · Jongerenwerker bij Het Zoeklicht
Het citaat doet duidelijk commercie vermoeden: hij spreekt in majesteitsmeervoud "wij, Frank Ouweneel, staan achter de inhoud van deze studies"; hij geeft deze studies sinds 2011 jaarlijks in december t/m maart op ca. 40 locaties in Nederland; zijn studies komen terecht in talloze huiskamers en zaken in binnen- en buitenland; tienduizenden (!) zijn bereikt met de Bijbelse boodschap; vele niet-christenen hebben Jezus Christus gevonden. 
Oftewel: 'kijk eens hoe succesvol ik ben'...... 

    Lees verder...


UPDATE-4 - 22-7-2012


Moeten we de profetieën negeren?


Op Habakuk.nu (19-7-2012) schrijft Jaap Spaans over de onverkwikkelijke wending die ds. Jan Martijn Abrahamse aan het GG-rapport gaf, waarmee hij de leer van de eindtijdprofetieën aanvalt en alle predikers ervan verdacht maakt. We hebben reeds bij veel critici gezien dat ze steigeren als er iets uit de huidige eindtijd aan Bijbelteksten wordt gekoppeld. Men wil gewoon niets weten van de Bijbel als profetisch boek en al helemaal niet dat de bijbel vandaag zeer actueel is. Daarom schreef baptistendominee Abrahamse zijn verdachtmakingen, omdat ook hij niets gelooft van een eindtijd en de tekenen die daarbij horen, en een toekomst voor Israel dat in zijn land terugkeert.

Deze aap kwam ook al eerder uit de mouw. Want in principe was dat ook de reden dat de beide jongens van het GG-rapport Frank Ouweneel aanvielen. Aangezien de ene ongelovig is en de ander ongelovig is wat deze leer betreft, stoorde het hen dat er zo concreet over de profetieën en de tekenen der tijden gesproken werd. En dat zouden ze wel even tackelen.

     (Tussen haakjes: op GG wordt er daarom ook grote schande van gesproken dat de 'onderzoekers' het rapport aan Boinnk aanboden. Want dat is een site waar alle hilarische eindtijdscenario's een plek krijgen. Hoe kun je daar nu een rapport met zo'n totaal andere insteek tussen plaatsen? vinden GG-ers.)

---------

De agenda van Frank Ouweneel belaagd

Op GG (21-7-2012) gaat de hetze onverminderd voort. Het IKON, dat in een partnerrelatie met GG zit, dus zeg maar gewoon dat GG erachter zit, heeft alle adressen in Ouweneels agenda aangeschreven met de vraag of ze nog wel doorgaan met zijn spreekbeurten: "Graag vernemen wij of het optreden van Frank Ouweneel bij uw gemeente doorgang vindt, nu is gebleken uit diverse publicaties dat zijn betogen onjuistheden bevatten.” 

Slechts drie gemeenten hebben gereageerd. Eén gemeente vindt dat ze zelf moet gaan toetsen, de tweede heeft de lezingen opgeschort en gaat gesprekken hebben. En er is één gemeente die het met het GG-rapport eens is. Die hebben blijkbaar het rammelende rapport niet onderzocht en maar voetstoots aangenomen wat een paar jongemannen, die het met de boodschap niet eens zijn, ervan gebrouwen hebben.

Zo tracht GG/IKON in sneltreinvaart het leven van Ouweneel verder te beïnvloeden, of beter gezegd: kapot te maken. De websites van gemeentes waar hij zal spreken, worden ook door veel reaguurders van GG nagelopen. En wie hun neerbuigende kritiek leest, weet welke bedoelingen zij hebben. Het is allemaal van een bedroevend niveau.

Nu de agenda van Frank Ouweneel zo wordt belaagd door GG-ers en andere reaguurders, heeft hij zijn agenda verwijderd. Niet zo vreemd. Ongetwijfeld zullen de leiders in al die gemeenten gesprekken met Ouweneel hebben. En wel zeker op ander niveau dan nu gebeurt. En dan zien we de agenda wel weer verschijnen.

-------------

Inquisitie
Dat IKON compleet ten dienste van de GG-aktie staat en in haar berichtgeving qua stijl volledig hetzelfde schrijft als de GG-berichten, blijkt duidelijk uit dit bericht:
www.kerknieuws.nl/nieuws.asp?oId=23222. 

Heel raak is de reactie waarin GG/ND/IKON "de drie-enige Grootinquisiteur" wordt genoemd, die Ouweneel op de brandstapel brengt. 

Citaat: "Goedgelovig.nl, Kerknieuws.nl en het Nederlands Dagblad, tezamen en in vereniging, hebben geheel ongevraagd, deze taak op zich genomen. Zij leggen een met zorg uitgekozen evangelische dwaalgeest op het Procrustesbed van hun onfeilbare waarheid. Enthousiast draaien ze de duimschroeven aan en schroeien de oksels van de ketter. Frenetiek slepen ze de takkenbossen aan voor de brandstapel en luid gejuich weerklinkt als het verkoolde lijk eindelijk in de vlammen uiteen valt. Met welbehagen snuift de drie-enige Grootinquisiteur de geur op van schroeiend kettervlees. Intussen is hij al op zoek naar nieuwe evangelicale dwaalgeesten. Een hele geruststelling in deze woelige en onzekere tijden."

-------------

Fout van de onderzoekers

In diverse reacties op deze Ikon-site wordt opnieuw een fout van de 'onderzoekers' gemeld. Uit de volgende link zou duidelijk blijken dat Ouweneel wel gelijk had: http://thejackalman.blogspot.nl/2011/10/is-rena-carrying-yellow-cake.html

21 jul 2012, 22.07 uur
Door: Mathé (82.170.167.xxx)
Nog even over Ouweneel. Hij had had over radioactieve containers van een aan de grond gelopen vrachtschip bij Australië. Volgens "goedgelovig" een verzonnen verhaal. Even googlen levert echter wel degelijk info op over dat containerschip en ook over sterke vermoedens dat er "yellow cake' ( radioactieve grondstof) vervoerd werd . Weliswaar is er geen feitenmateriaal op internet over de waarheid hiervan, maar dat zegt niet alles. Over de vermeende verhoogde niveaus van radioactiviteit in de oceanen. ...Dat is gewoon een feit! Weleens van Fukishama gehoord? En het had een nog veel grotere ramp kunnen zijn. De wereld is door het oog van de naald gegaan. ...dat is geen doemdenken dat zijn feiten. Als meerdere reactoren oververhit waren geraakt bv, wat had gekund, ..of als er een echte meltdown was geweest. ...Dat dat niet is gebeurd is meer geluk dan wijsheid. ..... 

22 jul 2012, 13.57 uur
Door: Mathé (82.170.167.xxx)
Hierbij nog een link naar info over het containerschip (Rena) waar Ouweneel het over heeft: www.thejackalman.blogspot.nl/2011/10/is-rena-carrying-yellow-cake.html  ..... Oudeneel heeft dat dus niet uit zijn duim gezogen.

    Op 23-7 reageert Gerald Wagenaar, een van de onderzoekers, op de persoon die de fout in het rapport over het containerschip Rena aantoonde. Hij komt met een lang maar zeer zwak betoog en probeert zijn rapport overeind te houden. Maar hij rept met geen enkel woord over de site met bewijs die 'Mathé' nu aanvoerde. Concreet bewijs negeert hij! Niet te geloven! Hij dreunt slechts het rapportverhaal over het schip nog eens op.
Het is veelzeggend dat Gerald zich gedraagt als een fanatiek reaguurder die direct anderen moet tegenspreken. En we krijgen opnieuw weer meer van de dezelfde verhalen: geen bronnen, slechts hun internet gegoogle, hun benadering van instanties, de bewering dat ze Ouweneel niet zwart willen maken... hun hele klaagzang wordt herhaald. En dan volgen nog een paar versimpelde zwartmakerijen... en... we moeten voor Ouweneel bidden. Deze jongeman heeft zichzelf dus echt niet door. Maar het ergste is dat hij op een concreet aangeleverd feit niet wenst in te gaan. Deze zelfbenoemde 'onderzoekers' zijn werkelijk ongeloofwaardig!

Dan reageert Mathé, die de website opspoorde:

23 jul 2012, 20.40 uur
Door: Mathé (82.170.167.xxx)
@Gerald, waren alle tijdschriften onvindbaar? En hebben jullie betreffende tijdschriften waarna verwezen werd daadwerkelijk fysiek ingezien om te kijken of de verwijzing klopt? ...Als Ouweneel echt alles verzonnen heeft is hij geen leugenaar maar totaal paranoïde. ... Is het niet toch mogelijk dat hij ter goeder trouw is en slechts heel onzorgvuldig met zijn verwijzingen? 

Hierop wordt gereageerd door Wilbert, de andere 'onderzoeker':

24 jul 2012, 02.56 uur
Door: Wilbert (24.132.171.xxx)
@Mathe Als mede"onderzoeker" reageer ik even. We hebben voor zijn bronnen de grootste bibliotheken database ter wereld gebruikt. Deze bevat 1,5 miljard items. Daarnaast hebben we de bibliotheek van Rijks Universiteit Groningen doorzocht en ten derde hebben we het internet afgespeurd. Helaas zijn meer dan 95% van de bronnen hierin niet te vinden. De bronnen die we wel vonden verwezen naar niet relevantie artikelen. Er zijn er zelfs een paar die verwijzen naar een advertentie, een inhoudsopgave of een fondsenwervings pagina. Wij hebben deze bronnen fysiek ingezien. Bij interesse kunnen we je de PDF exemplaren doormailen. Dit alles staat beschreven in ons onderzoek die je vrij kan downloaden. Ik hoop dat dit je vraag beantwoord.

[ Let op: steeds weer hetzelfde relaas, namelijk: geen bronnen gevonden. Wilbert geeft duidelijk toe dat beide vragen van Mathé met "nee" beantwoord moeten worden: Nee, we hebben nog geen 5% van de bladen gevonden + Nee, we hebben nog geen 5% van de bladen daadwerkelijk ingezien, en de informatie konden we niet vinden. ] 

Nog een citaat uit dit blog: "Rechtvaardigheid is: eerst onderzoeken tot het uiterste en dan pas oordelen!"

N.B.: Uit meerdere fouten is inmiddels dus wel gebleken dat de 'onderzoekers' hun werk niet goed gedaan hebben!


UPDATE-5 - 25-7-2012


Een ondeugdelijk rapport
mijn discussie met 'onderzoeker' Gerald

Aan alle kanten begint het rapport te rammelen. Niet alleen de subjectieve conclusies in het rapport, maar ook allerlei feiten blijken achteraf toch waar te zijn.
Hieronder eerst even een kort overzicht:

 1. Subjectieve conclusies
  Vanaf het begin heb ik gewezen op de massa's eigen conclusies in het rapport die niet correct zijn, maar zeer subjectief de eigen mening van de aanklagers weergeven.
 2. Geen bronnen - geen bewijzen 
  Het ontbreken van bronnen wordt als bewijs gezien, maar zij zoeken de bronnen op een verkeerde plaats en zij hebben niet dezelfde bronnen ingezien die Ouweneel gebruikte.
 3. Ongeloof in de bijbelse boodschap
  De onderzoekers geloven bij voorbaat niet in de Schriftvisie van Ouweneel betreffende de profetieën. HET onderwerp van de door hen onderzochte studie beheersen zij niet.
 4. Fouten in het rapport
  Er zijn in forums diverse fouten in het rapport aangetoond:
     a. in Update-1: taarkesk blijkt wel juist te zijn. Gewoon verkeerd gezocht en in
         een verkeerde taal.
     b. in Update-2: de aardbeving was wel de aardbeving met de meeste doden, in
         die zin dus de grootste aardbeving.
     c. in Update-2: de getoonde foto bij de sprinkhaan, een wapen, is een soort
         spaceshuttle, slechts ter illustratie.
     d. in Update-4: de informatie over het containerschip Rena blijkt juist te zijn; 
         bewijs wordt bijgeleverd (maar zie de reactie Gerald hierboven bij Update-4)


Gerald Wagenaar reageert bot en haalt zijn reacties van het CIP-forum

Op http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=29990 reageerde Gerald Wagenaar op een opmerking van mij aan iemand anders.

23-7-2012
Gerald Wagenaar:
Harry Sleijster Ik kan niet langer met lede ogen aanzien hoeveel onzin jij elke keer weer aan het uitkramen bent bij ieder artikel. Overal waar iets over deze kwestie geschreven staat, kom jij om de hoek zetten met je website. Op deze website worden wij nota bene beschuldigd van het bewust zwart maken van FO, terwijl wij altijd aangegeven hebben dat dit niet het geval is. Wij slechts enkel op zoek gegaan naar het waarheidsgehalte achter deze 'studie'. Als je het serieus zou menen zou je, net als wij bij FO hebben gedaan, persoonlijk contact met ons proberen te zoeken. En als jij echte fouten, onjuistheden zou vinden in ons rapport dan zijn wij bereid om die aan te passen. Alleen alles wat jij op dit moment op je website plaatst is gewoon suggestieve onzin, die tevens ook nog eens de situatie van FO er niet beter op maakt. Tenslotte lijk het je het normaal te vinden om ons weg te zetten als een stelletje onkundige dwazen. Wees eens een echte vent en benader ons dan ook persoonlijk. Inhoudelijk ga ik hier niet verder in op je zogenaamde updates op je site, dat doe ik graag als je ons benaderd hebt. Ik heb geen flauw idee wie je bent, dus ik ben erg benieuwd.

Harry Sleijster:
Citaat: "...hoeveel onzin jij elke keer weer aan het uitkramen bent bij ieder artikel."

- Kijk Gerald, hieraan ziet ieder hoe jij als reaguurder bezig bent. Nadat jullie rapport door verschillende mensen werd onderuitgehaald en feiten werden aangedragen, benader je hen als reaguurder door het oppervlakkig tegen te spreken en feiten te negeren.

 - Ja, inderdaad vind ik in het ontbreken van enig echt bewijs de reden om dat gewoon direct en duidelijk op mijn website te vermelden; niet in onderonsjes. Natuurlijk zijn jullie alleen maar op zoek gegaan naar de waarheid. En natuurlijk is alles wat ik op mijn website plaats "suggestieve onzin". Maar jullie geven het gebrek aan bewijzen zelf al toe, zowel in het rapport als in jullie reacties. Elke rechter zou jullie eenzijdige en subjectieve 'onderzoek' met zo'n rammelende bewijsvoering naar de prullenbak verwijzen. Het zou jullie sieren als je dat zou erkennen. Het kan. Ken je de jurist Goldstone, die vorig jaar toegaf een volledig onjuist rapport over de zeeblokkade van Israel uitgebracht te hebben? Sta open voor correcties en ga anders in deze zaak staan. 

 - Blijkbaar ging het erom een bediening van iemand te stoppen, maar steeds meer gaat het erom ook de persoon te beschadigen. De kwalificaties van oplichting en leugenaar die ik overal tegenkom zijn werkelijk absurd. En dat alles gebaseerd op een rapport waarin zoveel bewijs ontbreekt. 
 - Stop met het afbreken van iemands bediening. Waarom zou het niet mogelijk zijn dat hij volkomen te goeder trouw deze eindtijdzaken onderzocht en gepredikt heeft, en daarbij enkele vergissingen gemaakt heeft en slechts wat onzorgvuldig is geweest met het plaatsen van illustraties en zijn verwijzingen? 

--------

Hier stond op CIP een tweede zeer geïrriteerde reactie van Gerald Wagenaar. Maar in de loop van de dag heeft hij zijn beide reacties verwijderd. Uit mijn beantwoording hieronder is echter nog heel goed op te maken wat hij geschreven heeft: 

--------

24-7-2012
Harry Sleijster: 
Ik verdraai helemaal niets, Gerald. Jij gaat echter niet in op wat ik aan jou schrijf. 
Je geeft dus toe, dat je wel openstaat voor aanvullingen, als het maar in jullie rapport past! Wel jammer dat je mijn antwoord niet goed gelezen hebt. Ik gaf je veel meer handreikingen. Je toont hoe zinloos een discussie is als je alleen van eigen gelijk overtuigd bent en kritiek negeert.

----------------

N.B.:
Kort na deze reactie van mij heeft onderzoeker Gerald Wagenaar zijn beide reacties verwijderd. Op zich een bijzonder vreemde actie, maar het is ook wel weer begrijpelijk. Immers als je zo'n beschuldigende en tegelijk afwerende houding etaleert, haal je je eigen onderzoek onderuit en heb je geen recht van spreken meer. Steeds duidelijker wordt met welke intentie het rapport is geschreven. 
!


UPDATE-6 - 23-8-2012

Rapport blijkt kwajongenswerk
mijn discussie met 'onderzoeker' Wilbert

Meermalen las ik dat mensen zich afvroegen wie toch die onderzoekers wel waren. Gerald Wagenaar kwamen we hierboven al tegen. Wil je ook Wilbert van den Esker leren kenen?
Lees dan verder en kijk eens naar mijn discussie met Wilbert op zijn blog: 
         http://barracudanls.blogspot.nl/2012/07/some-mothers-do-ave-em.html

Geen interesse
Een kwalijk trekje van 'onderzoeker' Wilbert blijkt direct al in het begin: tegenargumenten van anderen waardeert hij niet. "Niet de moeite waard...", zei hij eerder en hij zegt het nu weer. Hij volgt en leest het ook niet, zoals blijkt uit zijn herhalingen uit hun rapport die hij hier neerschrijft. Na enkele reacties van mij zegt hij wel dat hij de tegenargumenten wél gelezen heeft, maar uit zijn verhaal en zijn reacties blijkt van niet. Zie maar wat hij nu zegt over de Taarkesh. Want hier hebben deze 'onderzoekers' gewoon niet goed gezocht. Ze hadden het gewoon fout! Maar willen ze dat wel weten? O ja, later in zijn reactie komt eruit dat ze [in stilte] een [vage] aanvulling in het rapport gezet hebben. Maar eerst reageert Wilbert met "De moeite niet waard" als hem het tegenbewijs wordt aangewezen. 

Schelden en beschimpen
Meermalen lees ik in zijn tegenreactie: "kortzichtig, kortzichtig". Direct! Zoals ook Ouweneel dat direct na zijn eerste contact met de beide heren te horen kreeg. Blijkbaar is die kwalificatie direct bestemd voor ieder die hen durft tegen te spreken. 
Zoals vanaf het begin op deze minderwaardige wijze met Frank Ouweneel werd omgegaan, zo ging het ook vanaf het begin met mij. Direct wordt op de persoon gespeeld: Zie het schelden in het blog: daar heet ik direct al een "wat krom is recht prater", "spindokter", "kortzichtig", etc. etc. En dat gaat maar door. Wat een conclusies. Die zijn weer opnieuw net zo voorbarig en subjectief en onwaar als die in het rapport. Waarom reageert Wilbert als een reaguurder met dit soort smalende onzin? Zijn dit objectieve onderzoekers? Wie gaat er nog in discussie met zulke onvolwassen mensen?

Geen tegenargumenten
De reacties van Wilbert (en Gerald, zie Update-5) tonen duidelijk dat we te maken hebben met een paar amateuristen, kwajongens die een christelijk spreker met wiens boodschap ze het niet eens waren, te grazen wilden nemen. Reaguurders blijken het te zijn, die meezingen in het koor van Goedgelovig. Smalende en cynische reacties geven ze te terug als je hen tegenspreekt en hen wijst op de eenzijdige en bevooroordeelde conclusies in hun rapport. Mijn grote vraag is: Hoe bestaat het dat er nog mensen zijn die hun lasterpraat geloven? Het is m.i. bepaald niet kortzichtig om de doorgeslagen conclusies in hun rapport terug te brengen tot enkele simpele vergissingen die een mens kan maken.

Luizen
Waarom is Wilbert zo gebeten op Frank Ouweneel?
De spottende aanhef in Wilbert's blog over mensen die in de bijbelse profetieën en in de terugkeer van de Verlosser geloven, geeft direct al aan wat de belangrijkste ergernis is.
En de "onderzoekers" heten nu ineens "luizen in de pels". Daarmee geeft Wilbert inderdaad beter aan waarom zij zo fanatisch bezig gingen.
Lees dit smalende blog en let ook op de kop van het blog met zijn "onzinnige en domme" pretenties en zijn "mondsnoerende logica"... Ja, deze aanpak is Wilberts handelsmerk: natuurlijk zijn de anderen dom en onzinnig; en hun moet de mond gesnoerd worden.
Ook gaat het duidelijk om de persoon - zie de overdreven grote foto van Frank Ouweneel - en niet om de zaak, want dan zou makkelijk een ander plaatje gekozen kunnen zijn. Let ook op de persoonlijke bespottingen. Het is een gril van deze tijd om mensen via internet zwart te maken.

Makkelijk slachtoffer
In Frank Ouweneel hebben ze een makkelijk slachtoffer; die meent dat hij niet moet reageren op laster. Christenen die dit zien als lijden om Christus' wil, zullen liever hun andere wang toekeren. Tegenstand tegen hun werk zien ze als het werk van satan. Ja, en dan zijn de rapen gaar bij goedgelovig Nederland. Ja, inderdaad, het zou ook anders aangepakt kunnen worden met duidelijke weerleggingen. 
Nadat inmiddels al zoveel zwakke punten en onjuistheden in het rapport aangewezen zijn, denk ik dat Frank Ouweneel op de (ook hier weer herhaalde) beschuldigingen wel een afdoend antwoord heeft, maar dat hij niet meer met deze onserieuze reaguurders in discussie wil. Zo ver ben ik inmiddels ook. Ondanks het schelden heb ik het lang volgehouden, maar discussie met deze heren heeft geen zin. Wilberts slotopmerking dat ik zijn argumenten negeer is treffend, omdat juist hijzelf al mijn argumenten heeft genegeerd.

Evangelische christenen
Zoals de christenheid hier alles voor zoete koek inslikt, is werkelijk verbijsterend. Gaan er dan zelfs geen belletjes rinkelen als het ND klakkeloos berichten van Goedgelovig overneemt? Kritiekloos wordt nu door de christelijke massa het ND nagepraat. Is die krant betrouwbaar als het op profetieën aankomt? Al jarenlang gaan dan hun stekels overeind. Ook nu dachten zij iets gevonden te hebben en slikten goedgelovig de vele vage conclusies als bewijs. 
Ik zag op internet ook reacties voorbijkomen van Henk Medema, Feike ter Velde - evangelische christenen die dezelfde eindtijdvisie aanhangen én verkondigen. Maar nu laten ze zich plotseling misleiden door een clubje ongelovige en goedgelovige onruststokers. In het openbaar hebben ze hun keiharde veroordelingen direct - en zonder wederhoor - de wereld in gebazuind. Ja, zo gaan evangelischen met elkaar om.
Over de rol van het ND en de impact die dat christelijke dagblad gehad heeft, moeten we het binnenkort nog maar eens hebben.

Kwalijke bloggers
Mensen, lees op Wilfred's blog over het schelden, over het opblazen van hun onjuist gebleken Taarkesh-verhaal, en let op de valse en onjuiste suggesties aan mijn adres en op het niet ingaan op argumenten. 
En als je gelezen hebt hoe deze jongens reaguren, ga dan hierboven nog eens lezen over de vele zwakke conclusies in hun rapport, die werkelijk geen bewijs mogen heten. 
Een kwajongensrapport, waar Goedgelovig en - wat een blamage - het ND wel brood in zagen.


UPDATE-7 - 4-9-2012

ND en EO in de fout
Een ingezonden artikel door het ND geweigerd
Een misplaatste EO-cartoon


Reeds op 25 juli weigerde het ND het ingezonden artikel van Klaas de Jong te plaatsen. Zo'n aanval op hun berichtgeving konden ze blijkbaar niet accepteren.
Het ND
maakte zich eraf door in een reactie een paar ondergeschikte puntjes te noemen en zo te voorkomen dat zijn handelwijze ter discussie wordt gesteld 

Het ND gaat uit van de juistheid van het onderzoek naar de uitspraken van Frank Ouweneel. Maar de werkelijke kritiekpunten zijn de amateuristische aanpak van de beide jonge onderzoekers en juist het feit dat het ND daar volledig op afgaat. Ernstig punt van kritiek is tevens de samenwerking met Goedgelovig, wat (vanzelfsprekend) gerelativeerd wordt. Want dat het een zeer onbetrouwbare en onchristelijke club is wordt door het ND maar even vergeten.

Het is waar dat Frank Ouweneel duidelijkheid zou kunnen geven, maar het ND ziet over het hoofd dat de drie-eenheid van brutale jongens en Goedgelovig en het Gereformeerde Dagblad annex ND, zelf een enorme drempel heeft opgeworpen. 
Het ND toont zich taai en machtig en wil in het openbaar geen kritiek ontvangen.

Toen kwam de EO en plaatste een cartoon - zonder kennis te nemen van de feiten. Een nogal dwaze reactie volgde van de directeur. Hij meent dat je een medebroeder wel pijn mag doen als hij anderen pijn gedaan heeft (wat natuurlijk nog steeds de vraag is - het zou ook heel goed andersom kunnen zijn).

Klik hier voor het geweigerde ND-artikel en voor de EO-cartoon en lees verder...


UPDATE-8 - 5-9-2012

Stalkers
Brieven naar alle gemeenten

Wie nog denkt in Wilbert van den Esker en Gerald Wagenaar met een paar serieuze onderzoekers van doen te hebben, mag hier even meelezen hoe deze heren de persoon van Frank Ouweneel hinderlijk achtervolgen en stalken.
Hun onderzoek is hun niet genoeg. Nee, zij willen de persoon van Frank Ouweneel het leven zoveel mogelijk onmogelijk maken.
Daarom stuurden zij de gemeenten waar Ouweneel voorgaat een brief met allerlei valse aanklachten
om er vooral maar voor te zorgen dat deze hun spreker zullen annuleren. Ook komen zij nu met de leugen dat zij Frank Ouweneel nooit persoonlijk hebben aangevallen. Het tegendeel is hierboven echter wel voldoende aangetoond.

Belasterende brief

De onderstaande brief ontving ik 'via via' van een christelijke gemeente die zo'n stalk-brief van de beide heren toegezonden kreeg en daarover - terecht - zeer verbolgen was.

Merk op hoe alle gemeenten waar Frank Ouweneel bijbellezingen houdt, bestookt worden met zeer beschuldigende opmerkingen en verdraaide feiten. Deze heren menen nu zelfs recht te hebben op afschriften van zijn persoonlijke brieven. 

Merk ook op hoe volledig onbijbels hun handelwijze is. Zij beweren Frank Ouweneel niet te kennen, geen contact te hebben, zowel over en weer niet, en toch belasteren zij hem onophoudelijk in het openbaar. Volledig in strijd met de weg die de Bijbel wijst. Maar daar hebben deze aanklagers blijkbaar geen enkele boodschap aan.
 


De stalk-brief:

----- Original Message ----- 
From: Gerald Wagenaar 
To: info@ontmoetingskerksgravendeel.nl ; info@degraankorrel-nijkerk.nl ; jthtan@gkpb.nl ; info@jozua.nl ; gemeente@waardevolleven.nl ; info@hartvoorwaddinxveen.nl ; secretariaat@veg-de-ark.nl ; info@vbemmen.nl ; broederraad@baptistengemeentekatwijk.nl ; secretaris@ichtus-vbg.nl ; info@degraankorrel.net ; info@st-exodus.nl ; info@eghw.nl ; info@nehemia.nl ; info@nehemiadokkum.nl ; contact@egdieren.nl ; secretaris@koningkerk.net ; leiding@dearkweb.nl ; anton.oerlemans.pgdeschuilplaats@gmail.com ; secretariaat@egputten.nl ; info@vredekerk.nl ; info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl ; secretariaat@egimmanuel.nl ; info@ea.nl ; info@veg-nieuwleven.nl ; secretariaat@pg-delfzijl.nl 
Sent: Monday, September 03, 2012 12:02 PM
Subject: Kwestie Frank Ouweneel


Geachte heer/mevrouw, 

Op 21 juni jl. stuurden wij u onze onderzoeksrapportages inzake de 'eindtijdstudie' van Frank Ouweneel editie 2011/2012. 
Een aantal van jullie heeft richting ons gereageerd op de rapportages. Drie weken later heeft ook het Nederlands Dagblad het nieuws opgepikt en er een publicatie aan gewijd. Al met al heeft dit veel los gemaakt. Veel positieve, maar ook een aantal negatieve reacties. 

Ondanks alle commotie heeft Frank Ouweneel niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen die gemaakt zijn ten opzichte van zijn 'studie'. Veel verder dan 'een aanval van satan' is het niet gekomen. Wel is ons ter oren gekomen dat Frank Ouweneel een persoonlijke brief verzonden heeft naar de voorgangers van evangelische gemeenten waar Frank Ouweneel als spreker functioneert. In deze brief tracht Frank Ouweneel ons ('de onderzoekers') op een zeer negatief wijze in het daglicht te stellen. Dit terwijl Frank Ouweneel ons nog nooit persoonlijk ontmoet heeft en geen persoonlijk gesprek met ons wenst te hebben. Al met al maakt het ons verdrietig, dat Frank Ouweneel op deze wijze te werk is gegaan. Aangezien wij benoemt worden in de brief hebben wij Frank verzocht de brief aan ons te verstrekken. Dit weigert hij echter. Op deze wijze is dus ook geen verweer van onze zijde mogelijk. Inmiddels weten wij in grote lijnen de strekking van zijn betoog over 'de onderzoekers' en willen wij u melden dat deze paragraaf leugens bevat. In onze rapportages hebben wij Frank Ouweneel nooit persoonlijk aangevallen, wij hebben slechts onderzoek gedaan naar de feiten en gebeurtenissen die hij in zijn studie aangedragen heeft. Dit kunt u in onze rapporten ook gewoon teruglezen. Niet meer en niet minder!

Hoe christelijk is het dan om ons persoonlijk op een zeer negatieve wijze neer te zetten in een persoonlijke en vertrouwelijke brief? Is dit Bijbels?
Hoe dan ook, wij distantiëren ons dan ook sterk van een dergelijk werkwijze en zullen ons niet verlagen tot een dergelijk niveau. Wij staan open voor gesprek, open voor vragen en opmerkingen. En mocht u vragen hebben aan Frank Ouweneel inzake deze kwestie, wil ik u adviseren de discussie te voeren ingaande de inhoud van zijn studie. Hier zou het per slot van rekening toch over moeten gaan? Moet het woord van God verkondigd worden met leugens? Of houden we ons bij de waarheid? 

Tot zover,

Nogmaals: u kunt ons altijd bereiken op dit email adres. Mocht u persoonlijk (of telefonisch) willen doorpraten, dan staan wij hier altijd voor open.
En deze email mag gewoon openlijk verspreid worden. Zoals het volgens ons zou moeten in een dergelijke discussie. 

Met vriendelijke groeten,

Gerald Wagenaar
Wilbert van den Esker
-------------------------------------------------------


Ten overvloede wijs ik erop dat deze beide heren op Goedgelovig nog steeds als echte reaguurders meedoen in het cynische circus van hoon en spot aan het adres van Frank Ouweneel. Dagelijks wordt dat daar nog steeds over hem uitgestort.

ND en EO
Het ND en de EO zouden zich dit alles toch zo langzamerhand eens serieus moeten aantrekken. In wat voor modderpoel hebben zij zich laten meeslepen?
Zie de vorige Update-7...


UPDATE-8a - 23-9-2012

Uit welke hoek waait de wind?

Het is vandaag 23 september 2012.

Door GG... wordt Frank Ouweneel nu als de antichrist voorgesteld. 
De hele club reaguurders vindt het bijzonder grappig. Ook onze "serieuze"  "onderzoeker" Wilbert. Hij laat zich kennen. Daar zijn we blij mee. Lees wat hij schrijft op
goedgelovig.wordpress.com/2012/09/23/het-einde-van-goedgelovig :

Wilbert van den Esker, op 23 september, 2012 om 1:27 am zei:
Neeee Frank! What have I done!?! Ik dacht dat H. Sleijster bezoeker 6.666.666 zou zijn. Maar nee u bent het. Frank, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen!

Het zal inmiddels iedereen, inclusief het ND, wel duidelijk zijn uit welke hoek de wind waait.


Lees: De methodes van Goedgelovig...


EEN NIEUWE UPDATE (9): 29 januari 2014: GG en het eindeloze doorzeuren...LINKS:

De 'satire' van GG:
http://goedgelovig.wordpress.com/2012/07/11/frank-ouweneel-zuigt-eindtijd-uit-zn-duim/
     http://goedgelovig.wordpress.com/2012/07/11/frank-ouweneel-het-internet-liegt-zelf/
De goede relatie van de heren met de website Goedgelovig zegt eigenlijk ook wel voldoende.

Het rapport:
www.de-waarheid-achter-de-eindtijdstudie-2011.nl/pdf
Het ontbreken van bewijs (zie de bronnen in Hoofdstuk 6) is opvallend. De vraag komt op: Wat hebben ze eigenlijk wel gevonden? "Niets gevonden" blijkt hun bewijs te zijn.

Commentaar F. Ouweneel:
www.nd.nl/images/library/PDF/Commentaar%20Frank%20Ouweneel.pdf
Lezen de critici deze reactie van Ouweneel eigenlijk wel? Veel antwoorden op kritiek in de vele oppervlakkige reacties zijn hier al te vinden.

Antwoord op Ouweneels commentaar:
www.de-waarheid-achter-de-eindtijdstudie-2011.nl/pdf/Antwoord
Uiteraard blijven er vragen over, maar opvallend is weer het niet vinden van bronnen, wat dan een bewijs zou zijn. De antwoorden van instanties (in H.6) zijn bijzonder kort, ze roepen echtere inderdaad wel vragen op. De conclusies zijn echter weer overdreven stellig. De eindconclusie lijkt een sterk verhaal, maar is nog steeds voornamelijk gebaseerd op persoonlijke meningen en vele aannames.

Filmpje
http://www.de-waarheid-achter-de-eindtijdstudie-2011.nl
   https://www.youtube.com/watch?v=QwycoBv8x2c
Deze zgn. kleine website is door de heren speciaal gemaakt voor mensen voor wie het onderzoek te veel en te lang is. Zij krijgen nu op populaire wijze een aantal hapklare beschuldigingen voorgeschoteld die bijgevolg nog suggestiever zijn.
 
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua