Home

Dossiers:

1. Benny Hinn
Aanklager Granel

2. Ouweneel
Aanklager Geelhoed
   De spelbreker Nieuw
   Meer geest
   Geen genezingen
   Jan Zijlstra
   Homoseksualiteit
   Vergadering.nu
   Hegger
   Derek Prince
   Aanklager vdVen BVA
  
Boekrecensie
   Lezingen
   Verdeeldheid
   Broederbeweging

3. Rick Warren
Aanklager Geelhoed

4. TB Joshua
Aanklager vd Ven

5. Joseph Prince
Aanklager BttB

6. David Pawson

7. Henk Bakker

8. F. Ouweneel
  
Goedgelovig

Diversen:
- Alverzoening
- Bevrijdingspastoraat
- Bevrijding
- Genezing
   - Ziek van het zoeken

- Handoplegging
- Homoseksualiteit
- Opwekkingsbundel
- Preterisme
- Vallen in de Geest
- Welvaartsevangelie
   - Welvaart in het OT
   - Zaaien en oogsten

- Henk Bakker
- David Pawson
- Hans Holtrop  o n d e r z o c h t    e n    g e t o e t s t

   

Onkundige 'onderzoekers'
Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. Johannes 13:34-35
 
Dit is het vervolg van "Een website over een lezing van Frank Ouweneel" - update-7

ND en EO in de fout

Reeds op 25 juli weigerde het ND het ingezonden artikel van Klaas de Jong te plaatsen. Zo'n aanval op hun berichtgeving konden ze blijkbaar niet accepteren.
Hier volgt het betreffende artikel:

Nederlands Dagblad volgt satirische website
Onderzoek Goedgelovig naar Ouweneel onwetenschappelijk

door Klaas de Jong

De publicatie van een onderzoek naar de juistheid van uitspraken van de Bijbelleraar Frank Ouweneel door het Nederlands Dagblad heeft grote opschudding veroorzaakt in kerkelijk Nederland. Het bericht werd dan ook nogal sensationeel gebracht. Maar de publicatie in de krant is gebaseerd op een amateuristisch rapport van twee ‘onderzoekers’ van de website Goedgelovig. Het onderzoek blijkt gebaseerd op surfen op internet.

De samenwerking van Nederlands Dagblad (ND) met de website Goedgelovig is opmerkelijk. Een serieuze christelijke krant die te biecht gaat bij een site waar men graag een grapje maakt over gelovigen zoals met de CD ‘Heer, ik twijfel’ die de liefhebbers van de liederenbundel Opwekking moet kietelen.

Aan de kwaliteiten van de twee onderzoekers valt ook te twijfelen. Op de website beperkt men zich tot de namen en wordt als achtergrondinformatie alleen vermeld dat één van de twee geen christen is. De redacteur van het ND meldt dat hij de achtergrond van beiden kent, maar er niet verder op in wenst te gaan. 
Dat is jammer, zeker als je bedenkt dat redacteur en predikant Schinkelshoek een pleidooi in het ND hield voor meer informatie over opleiding en talenkennis.

De onderzoekers laten in hun rapport zien hoe simplistisch ze te werk gaan. Hun onderzoek beperkt zich tot zoekopdrachten op internet.
Een belangrijk punt van kritiek in het rapport is dat Frank Ouweneel toespraken van (ex)presidenten van Egypte, Libië en van de koning van Saoedi-Arabië in het Arabisch en van de leider van Iran in het Farsi niet letterlijk citeert en dat bepaalde woorden onvindbaar zijn. De onderzoekers hebben gesurft op internet en een vertaalprogramma van Google gebruikt, zo melden ze. Dat is best lastig want deze talen kennen een ander schrift dan de West-Europese talen. Woorden zijn dan lastig te vinden omdat ze op verschillende manieren naar ons alfabet zijn omgezet. Als ik bijvoorbeeld in de eerste Bijbelboeken van het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap zoek naar het woord Mozes, dan vind ik niets. Maar gelukkig weet ik dat de Joden hem Moshé noemen en daardoor vind ik hem wel. 
Dat de onderzoekers woorden niet vonden of uitspraken niet letterlijk terugvonden, bewijst eigenlijk niets. 

Volgens de redactie van het ND is de talenkwestie onderzocht door het Nederlands Vertaalcentrum. Helaas is een centrum met letterlijk die naam niet te vinden op Google.
Ook uit het googelen van onderzoekprogramma’s van de NASA kun je niet concluderen dat Ouweneel zijn publiek bewust misleidt. De NASA zet niet al haar onderzoeksdoelen ten behoeve van Goedgelovig op internet. Je kunt wel vraagtekens zetten bij sommige beweringen van Ouweneel. Bewijs dat hij bewust zijn publiek misleidt, is er niet. 

De publicatie van het Nederlands Dagblad is een ernstige zaak. Een bekende Bijbelleraar is beschuldigd van misleiding op basis van een amateuristisch onderzoekje van twee personen zonder duidelijke achtergrond. Een verantwoord onderzoek door onbevooroordeelde deskundigen is nu nodig om helder te krijgen of Frank Ouweneel inderdaad zich aan misleiding of vervalsing van feiten heeft schuldig gemaakt. Het kan ook zijn dat hij zonder het te weten gebruik gemaakt heeft van onbetrouwbare bronnen en we moeten toch ook de mogelijkheid open houden dat hij toch gelijk heeft. ND kan zich niet blijven verschuilen achter de amateurs van Goedgelovig, maar moet de zaken zelf onderzoeken. 

Klaas de Jong is auteur van de boeken ‘De struikelstenen van Heidelberg’ (uitgeverij Toetssteen) en ‘Warmte in de Nederlanden’ (Maurits Groen Media).


De kwetsende cartoon uit de Visie van 25 aug. 2012
EO-VISIEIn VISIE van 25 augustus 2012 plaatste de EO een cartoon over Frank Ouweneel waar het leedvermaak eraf druipt. 

Petrus waarschuwde al voor de spotters die in de eindtijd zouden opstaan. Kritiekloos wordt uitgegaan van de juistheid van een twijfelachtig onderzoek en helaas ook van de vermeende betrouwbaarheid van het ND.


Hoe dan ook, de cartoon is misplaatst en krenkend, maar dat schijnt de EO niet te deren.


Ik schreef de volgende rectie naar de EO, en ontving daarop een zeer onbevredigende reactie:

From: Harry Sleijster <harry@sleijster.nl>
Date: zaterdag 25 augustus 2012 14:10
To: EO <visie@eo.nl>
Subject: Cartoon Frank Ouweneel
Resent-From: EO <visie@eo.nl>
Resent-Date: zaterdag 25 augustus 2012 14:08

Beste EO-Visie redactie,

Minderwaardig vind ik de cartoon over Frank Ouweneel. 
Stelt u zich, voor u zulke kwetsende grappen over christenen maakt, eerst op de hoogte van de feiten.

Weet u niet van wie dat rapport afkomstig is? 
Laat u niet misleiden doordat het ND in deze zaak een compagnonschap met de ongelovige lastersite Goedgelovig is aangegaan.
Dat had iedereen wakker moeten schudden, maar helaas... naar beneden trappen is makkelijker.

Uitvoerig onderzoek en analyse, en tevens mijn bevindingen met de beide zogenaamde "onderzoekers" kunt u vinden op https://dossiers.tk/ouweneel-frank.htm 
Ik vertrouw er op dat deze misplaatste grap in de volgende Visie recht zult zetten.

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.vergadering.nu ~~~~ www.bijbellezingen.nl


From: Arie Kok 
To: harry@sleijster.nl 
Sent: Tuesday, August 28, 2012 9:15 PM
Subject: Re: Cartoon Frank Ouweneel

Geachte heer Sleijster,

Dank voor uw mail. U bent het duidelijk niet eens met onze keuze om een cartoon over de kwestie met Frank Ouweneel te plaatsen. Ik kan uw kritiek wel meemaken. Toch denk ik dat een cartoon ook een knipoog in zich heeft. Tegelijk moet een cartoon scherp zijn, anders heeft het geen karakter en geen boodschap.

Iets anders is dat het wel erg kwalijk is wat de heer Ouweneel heeft gedaan. Hoeveel goede bedoelingen ook, als we de waarheid gaan verdraaien zitten we er wel flink naast. Dan moeten we als christelijke pers ook de moed hebben om dat te benoemen. Juist dat is een getuigenis. Dat dat bij de heer Ouweneel zeer doet, begrijp ik. Maar dat is in de eerste plaats pijn die hij zichzelf en andere christenen heeft aangedaan.

Met vriendelijke groet,
Arie Kok

Evangelische Omroep
Hoofdredacteur Visie


From: Harry Sleijster 
To: Arie Kok 
Sent: Wednesday, August 29, 2012 9:15 AM
Subject: Re: Cartoon Frank Ouweneel

Geachte heer Kok,

Bijzonder jammer vind ik het dat u in uw reactie blijk geeft mijn bericht niet goed gelezen te hebben. Ik had u geschreven over mijn analyse en de bevindingen met het rapport en met de zogenaamde onderzoekers, en tevens met het ND- annex Goedgelovig-verslag.

U walst daar echter overheen door nu precies het verhaal af te steken dat ik grondig weerlegd heb! Klakkeloos neemt u de onbewezen beschuldigingen van het rapport over alsof het bewijzen zijn. Dezelfde onbegrijpelijke fout die ook het ND maakte. 

Ik schreef u: 'stelt u zich eerst op de hoogte.' Als u dat niet eens wenst te doen, wat zijn uw christelijke woorden over christelijke pers dan waard? Bovendien vind ik het nogal onchristelijk dat u meent dat u Ouweneel wel pijn mag doen omdat hij anderen pijn gedaan zou hebben. 
En daar komt bij dat u met deze cartoon niet de zaak, maar de persoon bespot.
Vindt u ook niet dat deze dingen de EO onwaardig zijn?

Daarom hoop ik van harte dat u deze zaak nog eens serieus wilt overwegen na een en ander onderzocht te hebben.

Hartelijke groet,
Harry Sleijster
info@vergadering.nu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
www.vergadering.nu ~~~~ www.bijbellezingen.nl


     Helaas geen reactie meer ontvangen


Hier nog een andere reactie die ik ontving: 
... Vreselijk... dat het filter van het ND niet meer echt goed werkt. Vervlakking, uitholling, de onderlinge liefde verkilt... we weten het, maar prijs God, Hij blijft Dezelfde!
Bert

[ Het erge is dat het ND toch wel een gezaghebbend christelijk dagblad is, en dat half christelijk Nederland dan ook maar voetstoots aanneemt dat zo'n verschrikkelijk ongenuanceerd verhaal betrouwbaar is. En als je hen daarop aanspreekt, plaatsen ze jouw bijdrage niet. Iemand als schrijver Klaas de Jong kreeg geen voet aan de grond, hoe hij ook aandrong met zijn degelijke reactie. Ook een m.i. nette reactie die ik onder een artikel van Daniel Gillissen plaatste, werd subiet weer verwijderd. Harry ]
Home | Granel.org | Hinn | Geelhoed | Ouweneel | Van der Ven | T.B.Joshua